oudwwijk
Digitaal erfgoed

Jan Stienstraweg

Jan Jelles Stienstra (Tzum, 7 februari 1871 – Winterswijk, 15 februari 1927) was directeur Winterswijksche Coöperatieve Zuivelfabriek

Voorstel was Melkweg: verworpen
Straatnaam toegewezen: 28 juni 1934.

Heeft u foto’s van de Jan Stienstraweg voor de website, mail naar info@tenbergen.nl

1968

Jan Stienstraweg 
  
6A.Meerdink
6A.G.Meerdink
8G.A.Beusink

Bejaarde vrouw omgekomen door kolendampvergiftiging

07-10-1953, N.W.C.
In Winterswijk heeft zich een geval van kolendampvergiftiging, dat aan de zestigjarige mevrouw v d. Hamer, wonende Jan Stienstrastraat 8, het leven heeft gekost. Mevrouw v.d.Hamer woont op een kamer in de woning van de familie Beusink. Toen gistermorgen mevrouw Beusink, mevrouw v.d. Hamer wilde waarschuwen dat de melkboer aan de deur was, kreeg zij geen gehoor. Toen zij daarop de kamer binnenging lag mevr. v.d. Hamer voor de kachel.
Direct werd medische hulp ingeroepen. Het bleek echter dat het slachtoffer reeds enige tijd overleden was tengevolge van kolendampvergiftiging.
Het staat wel vast dat de dood reeds de avond tevoren is ingetreden, daar de lamp nog aan was.
Uiteen ingesteld onderzoek is gebleken dat de kachelpijp vol met roet
zat.