oudwwijk
Digitaal erfgoed

Scholtenenk

Naam: Scholtenenk 10 december 1920

Heeft u foto’s van de Scholtenenk voor de website, mail naar info@tenbergen.nl

1968

Scholtenenk  
   
1G.W.LammersGlazenwasser
2Mevr.J.B.Annevelink, Geb. Kolste 
3G.J.DeunkPropagandist Coop
4H.M.MentinkOpperman/steigerbouwer
5J.D.SiebelinkChef wasserij
6Th.VeenMonteur
7R.HogeboomSlachter slachthuis
8J.WolsheimerFabrieksarbeider
9L.KuiperBrievenbesteller
9L.J.Kuiper 
10G.A.LüpschenMetselaar
12B.H.VeldboomMolenaar
13Mevr.J.H.Meeuwesen, Geb. Bossewinkel 
15J.B.LammersSchilder
15H.J.W.WarnshuisMagazijnbediende
16H.A.van der PlaatsFabrieksarbeider
17J.H.ten DolleInpakker textielfabriek
17W.A.MagendansBankwerker
18Mevr.H.Engel, Geb. Renon 
19H.J.W.Schreurs 
20H.SmalingMachinist NS
21P.A.H.VergeerSchilder
22Mevr.G.E.Renskers, Geb. Podday 
23G.BesselingFabrieksarbeider
24A.RichterLoodgieter
25G.W.BeusinkFabrieksarbeider
26G.ter HaarChef planning machinefabriek
27J.H.KortenFabrieksarbeider
27J.W.Korten 
28W.J.BuilTimmerman
29J.H.StemerdinkGemeentearbeider
30J.HelminkChauffeur
31Mevr.A.G.van Es, Geb. Lammers 
32H.F.BecksOpperman
33A.H.Mulder, Geb. Wilting 
34H.Milius, Geb. Scheffer 
35J.B.te KempelFabrieksarbeider
36J.H.RensinkSteenhouwer
37B.W.RooksKantoorbediende
38H.B.EskesHoutbewerker
39J.A.RoerdinkveldboomGemeentearbeider
40B.H.JansinkBetonwerker
41A.W.VisschersArbeider textielfabriek
41G.VisschersInpakker textielfabriek
42B.L.Meijer 
43P.G.KosTimmerman
44H.J.A.MentinkVenter kruidenierswaren
45Mevr.D.A.Heijink, Geb. Koordes 
45B.Koordes 
46H.P.HabersBoomkweker
47J.W.H.SchreursMetselaar
48J.JansenSchilder
50G.JentinkStukkenmeter textielfabriek
52A.J.Floors 
54J.H.RengelinkBoekbinder
56G.W.SlotboomLos arbeider
58G.M.M.VinkChauffeur
60H.J.StemerdinkSlager
62H.ZilvoldAdjunct commies belastingen
64Mevr.W.Oonk, Geb. Deunk 
66A.MoermanFabrieksarbeider
68F.H.OlthofFabrieksarbeider
70G.B.DeunkMagazijnbediende
72B.J.G.TangenaWever textielfabriek
74J.D.BenninkVerver textielfabriek
74J.H.B.WubbelsHuidenbewerker
76C.W.Zitter 
78B.W.BeijersFabrieksarbeider
80W.C.A.NeesFabrieksarbeider
82J.M.KolsteFabrieksarbeider
84B.J.Bussmanmonteur textielfabriek
86G.W.HeisterkampVerwarmingsmonteur
86Tj.H.RavenSigarenhandelaar

Een tuindorp in Winterswijk

21 AUGUSTUS 1920, Het Vaderland

Ontwerp van Ir. W.K.de Wijs
Steeds meer dringt in het binnenland en buitenland het besef door, dat het tuindorp een uitkomst is voor de woningellende.
Na de samenknotting der steden moet een uitrafeling komen en het is eerste taak der overheid door een goeden verkeerstoestand dit mogelijk te maken.
Ja, het wordt de vraag of niet boven de bouwsubsidie gaat het verstrekken van goed tuindorpterrein met een snel en voldoend verkeer tussen moederstad en tuindorp.

Wij hebben hier reeds uitvoerig de Rotterdamsche tuindorpen en het Zaandamsche tuindorp besproken. Voor den Haag konden wij dat nog steeds niet doen, omdat er geen tuindorp is, maar de aankoop van de
Roggewoning door een energieken bouwondernemer verlevendigt onze hoop.

Thans hebben we het genoegen, een en ander van een tuindorp te Winterswijk te vertellen. Het is geen ontwerp meer, maar het plan bevindt zich reeds in staat van uitvoering.
Het gaat uit van de Vereeniging tot verbetering van de Volkshuisvesting in de gemeente Winterswijk.
De Vereeniging wilde niet alleen voor het heden, maar ook voor de toekomst voorziening treffen en daarom zag zij uit naar een terrein, dat een zeer ruim bouwplan mogelijk maakte.

De Raad hielp en onteigende, toen eenige eigenaars onbehoorlijk van hun bouwgrond wilden profitceren.
Toen de grond, althans genoeg voor de eerste behoefte- het onteigeningsproces is nog niet afgeloopen- verkregen was is,den ingenieur, W. K. de Wijs te Enschede, het ontwerpen van het bouwplan en van de woningen opgedragen.

Het situatieplan doet zien, hoe dit geschiet is.
De groote verkeersweg, die het terrein in Noord-Zuidrichting doorsnijdt,
heeft een breedte van 15 M., de aansluitende woonstraten meten 10 M.in de breedte.
Er is overigens voor veel boom aanplanting, plantsoen en tuin gezorgd.
Op het heele terrein kunnen 300 woningengeplaatst worden. Er is gestreefd naar zooveel mogelijk afwisseling.
Men vindt de verschillende typen hier afgebeeld.
Uit den plattegrond ziet men, dat aan de door de Regeering gestelde minimum-eischen is voldaan maar tevens getracht werd, meer te geven en vooral de geriefelijkheid en gezelligheid zoo groot mogelijk te maken.

De grootste typen A, B en D zijn bestemd voor de wat meer welgestelde arbeidersgezinnen. De typen A en D eigenen zich door de aanwezigheid van 4 slaapkamers in ’t bijzonder voor grootere gezinnen.
Het type D is door zijn grootere breedte geschikt voor bebouwing van minder diepe terreinen.
Do typen C en E zijn arbeiderswoningen van middelbare grootte, welke door hun doelmatige indeeling toch door vrij groote gezinnen (8 a 9 personen) bewoond kunnen worden.
Het type F is de kleinere arbeiderswoning, bestemd voor gezinnen met een meer beperkt inkomen of wel voor kleine gezinnen.
De zitkamer of „mooie” kamer ontbreekt hier; evenwel bestaat de slaapruimte, evenals bij de typen van middelbare grootte, uit 3 slaapkamers.

Boven de slaapkamers op de verdieping bevinden zich vlieringen, welke voor berging gebruikt kunnen worden.
De woningen zljn van de noodige kasten voorzien; in woonkamers, waarin geen muurkast aanwezig is, zijn buffetkasten gedacht.
Onder de trap bevindt zich in elke woning een verdiepte kelderkast, van ventilatie voorzien.
In de bergplaats, bevindt zich een kolenhok, terwijl met het opbergen van een rijwiel rekening gehouden is. De trappen en zolderportalen zullen door een dakraam verlicht worden.
De huurprijzen, zullen in verhouding tot de grootte der woningen en in verband met de exploitatierekening gemiddeld moeten
bedragen:

Type A, f 4.00 per week
Type B, f 3.80 per week
Type C, f 3,20 per week
Type D, f 4,00 per week
Type E, f 3.00 per week
Type F, f 2,50 per week

Verder zullen voor verschillende varianten van deze hoofdtypen nog tusschenliggende huurprijzen berekend worden, terwijl bij verschillende woningen de stand en de grootte van het terrein van invloed op de huur
zullen zijn.
Met den bouw van het eerste honderdtal woningen is reeds begonnen, terwijl spoedig met dien voor het tweede honderdtal een aanvang gemaakt zal worden.
Bovenstaande bijzonderheden en afbeeldingen zijn ons verstrekt door Ir. L van den Breggen en ’t Technisch Gemeenteblad, waarvoor wij beiden vriendelijk dank zeggen.
Zoodra de eerste honderd huizen gereed zijn, hopen we zelf eens met de camera te gaan kijken en een totaal indruk van dit tuindorp te geven.
Het tuindorp heeft onze bijzondere belangstelling.

18 december 1925
Graafschapbode
Foto: Hans Tenbergen

Jaren ’20

23 oktober 1925
Graafschapbode

Baldadigheid.

18 NOVEMBER 1928,Graafschapbode
Ook op liet gebied der baldadigheid schijnt men telkens wat nieuw te vinden.
Nu weer heeft iemand op tal van deuren der woningen van de Volkshuisvesting in de Scholtenenkstraat en Berkenstraat groene zeep gesmeerd, waardoor de verf tot op het hout werd beschadigd.
De politie werd hiervan in kennis gesteld.

JAREN ’40

Tj. Raven

10 APRIIL 1940, Graafschapbode
Het adres voor Rookartikelen IS: TJEERD RAVEN.

Rengelink

11 SEPTEMBER 1947, Graafschapbode
Alle voorkomende BINDWERKEN MUZIEKPORTEFEUILLES en
Reparatie MUZIEKBOEKEN
Boekbinderij RÉNGELINK Scholtenenk 54
Werkplaats en Winkel – Ratumsestraat.

Berkenstraat
Foto:B.Scholten

JAREN ’70

1974-1977 GROTE RENOVATIE – 226 WONINGEN – WAM

Lees verder