oudwwijk
Digitaal erfgoed

Markt Zuid

Abraak:
Pand Zwaan 07 augustus 1964 gesloopt

Huis Dr.Manschot Markt. 1935. Afgebroken 1937. Doorgang Balinkes
Foto: Erfgoed Achterhoek Liemers
1850: Dr.Jozeph Reichman, daarna Steven Jan Goossens.
Dr.Manschot kwam in 1874 naar Winterswijk, eerst bij zijn zwager H.Beukenhorst aan de markt.
nr.1: Mevr.Streek-Evers, slijterij, later slijter Hijink.
nr.3: Eerst Bakker te Lintum, later Seifer-horlogemaker, daarna Minck, sigarenmaker

Bakker Martinus Lambertus te Lintum (1822-) Echtgenote: Gerritdina ten Houten
– takkebossen voor oven
Geemigreerd naar Amerika 1866.

JAREN ’20

J.van Amstel

03 JUNI 1922, Hoornsche Courant
Voor reclame in den Gelderschen Achterhoek is het aangewezen blad de tweemaal per’week verschijnende Winterswijksche Courant
51ste Jaargang.
Advertentieprijs p. regel 12 ct.
Bij abonnement belangrijke korting. Uitgever:
J. M. VAN AMSTEL, Wooldstraat 11 Telephoon 60 Winterswijk.

Zur Kleinsmiede

08 JULI 1927, Graafschapbode
Mevr. ZUR KLEINSMIEDE, Wooldstraat 5, Winterswijk,
vraagt met 1 Oct. een FLINKE DIENSTBODE.

H.Th.J.te Braake

14 JANUARI 1929, Het Centrum
R.K.Winkeljuffrouw gevraagd tegen 1 Februari of eerder, in gemengde Bakkerszaak, (intern), v. g. g. v.
Brieven met opgaaf van laatste betrekking en verlangd salaris aan
H. Th. J. Te BRAAKE, Wooldstraat 2. Winterswijk.

Markt Zuid 1966 Markt 1 en 3 Hijink
Foto: Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
Wooldstraat 1-3 Hijink. Afbraak 1966
Foto: Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
Wooldstraat 9. Afbraak Hotel De Klomp 1969
Foto: Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers

JAREN ’30

Radio Woordes
14 oktober 1935, Graafschapbode
Later City-Bar
19 juni 1936, Graafschapbode

1968
Hotel De Klomp- Drukkerij van Amstel
Afgebroken 1969
Foto: Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
Markt Zuid 1972 Markt 14 en 16
Panden Onna en Elka. Gesloopt 1973
Foto: Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
Markt plm.1980
Foto: Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers

JAREN ’40

A.Gijsbers

TAXI NOODIG? Wendt U dan tot GELRE-TAX Telefoon 2300
A. GIJSBERS, Wooldstraat 6, Winterswijk.

Lees verder