oudwwijk
Digitaal erfgoed

Gasthuisstraat

Heeft u foto’s van de Gasthuisstraat voor de website, mail naar info@tenbergen.nl

Gasthuisstraat-Hoek Misterstraat.
Rechts het Gasthuis 1882-1934

1968

Gasthuisstraat  
   
1 (1900)Mevr.W.C.Gijsbers, Geb. Hijinkwinkelierster
1B.te PasBesteller PTT
2aG.J.ten HakenSchilder
3 (1937)G.HeijermanSmid
4J.W.MentinkManufacturier
5H.NavesPlaatbankwerker
6H.HijinkDames- en herenkapper
6H.J.B.SlotboomKantoorbediende
7B.G.PampiermoleChauffeur
9 (1934)J.A.C.HulmanMagazijnchef
9G.Peters 
11 (1916)J.A.KwantSigarenwinkelier
12A.J.H.WillinkVoetspecialist
13J.W.LeurdijkAannemer
14J.P.BerghuisSchilder
15G.H.UbbinkKoperslager
17J.H.FrenkenGrossier
21B.J.NijhuisCafehouder
23aMevr.J.A.Gijsbers, Geb. Wiggers 
23J.W.MolSlager
25H.RaspeFabrieksarbeider
27H.MaasSchilder
29J.H.A.KerstenFabrieksarbeider
31E. StemerdinkHandelaar in landbouwwerktuigen
34H.J.TolkampLoodgieter
35J.W.LegtersGroentehandelaar
36J.D.W.RauwerdinkTimmerman
40 (1933)E.W.LeemrijseKapper
40 (1933)H.J.MentinkKapper
41Mevr.G.J.Hesselink, Geb. Dammers 
41J.HesselinkSmid
47A.H.Leemrijse, Geb. Huitink 
51J.H.LamersSlager
53H.W.Huitink 
53J.C.Olthof 
53Mej.B.W.M.WamelinkDienstbode
54W.A.PrinsGroentehandelaar
55J.H.B.EijsinkSchilder
55Mevr.I.G.te Kronnie, Geb. Bruntink 
56J.B.BruggersRijwielhandelaar
58G.J.te RollerBakker
60IG.F.J.FrederiksKruidenier
60Mevr.B.H.Geltink, Geb. Bruins 
60G.GeltinkAutobekleder
61A.J.SmitsLeraar
62P.A.A.M.VingerhoedsLeraar
62H.A.WaaldersArchitect
63G.H.MeinenSchilder
64IB.W.G.ElschotAannemer
64H.F.WaaldersElectricien
65H.W.Beckmans 
67A.J.H.van LithKoster
71aJ.W.A.WamelinkAannemer
71H.W.M.WamelinkMetselaar-aannemer
72A.G.GossinkSchilder
73 (1900)B.EeltinkWinkelierster
74C.KirkenirMachine-bankwerker
75 (1966)L.BosveldHandelaar
78 (1910)G.GriffioenOnderwijzer
79G.BuunkWinkelier in tabaksartikelen en naaimachines
79F.W.GawelinkFabrieksarbeider
83 (1925)R.H.van StraatenBeroepsmilitair
85 (1925)G.J.F.WintersBanketbakker
91B.C.HallerietDienstbode
91H.J.KoningsCafehouder
91J.A.A.PutmanMissionaris
91J.J.PutmanCafe- en restauranthouder
98 (1933) G.W.DunnewoldHorlogemaker
98 J.Middel 
100 (1919)B.W.SimmelinkSlager
102Mevr.J.B.A.Baten, Geb. van Essen 
102 (1900)T.H.ElschotMetselaar
104 (1907)O.NorelLeraar lichamelijke opvoeding
Coöperatie De Dageraad 1911
1917 Sigarenmagazijn Kwant

JAREN 1900

06 DECEMBER 1902
Zuivere schoongemaakte
RUNDERDARMEN a 4 cent per vaam,
VARKENSDARMEN a 5 cent per vaam,
verkrijgbaar bij
H. B. KLEUMEN,
Gasthuisstraat, hoek Misterstraat.

13 DECEMBER 1902
VERHUISD
naar de Gasthuisstraat no. 1004
H.KAZEN,
Behanger, Stoffeerder en Matrassenmaker.

03 JUNI 1907
Te Winterswijk is het vierjarig kind van K. in de Gasthuistraat onder een zwaar beladen bierwagen geraakt. De wielen gingen de kleine over de borst en weldra was het kind bezweken.

27 JUNI 1908
Aanbesteding.
Op Zaterdag 27 Juni 1908, ’s middags 12 uur, zal namens den
Heer J.H. PRINSEN te Winterswijk, in het Hotel „de Zon”, worden aanbesteed:
Het af breken van de hoekhuizen aan den Misterstraat en Gasthuisstraat te Winterswijk en het daar ter plaatse bouwen van een. dubbel
WOON- en WINKELHUIS met Bakkerij en Bakhuis
Bestek en teekening liggen in bovengenoemd Hotel ter inzage.
Inlichtingen verstrekt de Architect J. J. POST,

Rechts achter bomen het ziekenhuis 1905-1926
Daarachter weg Jonenstraat
Ziekenhuis behorende bij het Gasthuis
1905-1926
Voorloper Algemeen Ziekenhuis Eelinkstraat 1926-1985
1961
Foto:Ecal

Cafe Gasthuisstraat 21
J.H.Knuivers (constatering 1926)
A.Goossens (constatering 1932-1941)
B.J.Nijhuis (constatering 1968)

JAREN ’10

JAREN ’20

Smederij Hesselink ingestort.

29 AUGUSTUS 1925, Tilb.courant
Bij ’t leggen der buizen voor de waterleiding in de Gasthuisstraat te Winterswijk is de smederij van de fa. H. ingestort.
De voorgevel zakte met de fundeering in de gegraven geul. Het dak stortte eveneens in. Er kwamen geen persoonlijke ongelukken voor, niettegenstaande twee personen onder het puin bedolven werden.
Een persoon bekwam lichte verwondingen.

Jonckbloedt

12 MAART 1926, Graafschapbode
PIANO’s EN ORGELS
Kunstspel instrumenten 10 JAAR GARANTIE.
ledereen is in staat zich een le klasse instrument aan te schaffen op zeer gemakkelijke betalingsconditie v. d. Firma HEES & Co. te Delft.
Aanbevelend, JONCKBLOEDT’s MUZIEKHANDEL
Gasthuisstraat 81 – WINTERSWIJK.
ZIE ETALAGE VOOR ANDERE BENOODIGSHEDEN

H.J.Heesen

12 MAART 1926
Gevraagd een flinke GLAZENWASSCHER
bekend met schilderen. Vast werk
H.J.HEESEN. JR.,Gasthuisstraat Winterswijk

Alg.ziekenhuis

27 APRIL 1926, Graafschapbode
Gevraagd voor het Algemeen Ziekenhuis,
een KEUKENMEISJE, goed kunnende koken.
Zich schriftelijk aan te melden Ziekenhuis Gasthuisstraat, Winterswijk.

30 juli 1926, Tubantia
30 juli 1926, Tubantia
30 juli 1926, Tubantia
30 juli 1926, Tubantia

Een doode

24 AUGUSTUS 1926
Te Winterswijk is Zaterdag in de Gasthuisstraat het 7-jarig dochtertje van den heer D. al fietsende onder een vrachtwagen gekomen en onmiddelijk gedood.

J.de Leeuw

21 JANUARI 1927, Graafschapbode
Dagelijks in het Filiaal Gasthuisstraat ruim voorzien van
HAASJES, KLUIVEN, RUGGEN ENZ.
Verder noteeren wij voor
Varkensvleesch 75 ct. per pond
Karbonade 65 ct.per pond
Spek 50 ct. per pond
Alles le kwaliteit. Aanbevelend, J. DE LEEUW & Go., Winterswijk.

Delpher
Links Tuunterstraat-Rechts Jonenstraat

JAREN ’30

Indicatie: 1932
Bernard Johannes Tangena
Geb: 18-09-1898 te Rheine
Cafe
Gasthuisstraat 81
Echt:
Maria Elisabeth Oosterholt
Geb: 10-12-1900 te Groenlo
Ovl:1949
Kinderen:5

1938: Cafe Bonno van Dijk (ouders: B.G.van Dijk en H.H.Takke)

Joh.Wiggers

14 OKTOBER 1935, Graafschapbode
Meubelen Vloerbedekking Spiegels Schilderijen Kapok,
Staaldr.matrassen enz.
Steeds ruime keuze. Beleefd aanbevelend,
JOH.WIGGERS GASTHUISSTRAAT 4 WINTERSWIJK.

G.te Brummelstroete

14 OKTOBER 1935, Graafschapbode
Voor Kruidenierswaren naar G. TE BRUMMELSTROETE
GASTHUISSTRAAT 45, WINTERSWIJK.
Prima kwaliteit -Concurreerende prijzen.

G.H.Laarberg

23 JUNI 1936, Graafschapbode
GOED EN GOEDKOOP – G. H. LAARBERG
Drukwerken- en Papierhandel GASTHUISSTRAAT 17 – WINTERSWIJK
Vraagt U eens prijsopgaaf voor ondertrouwkaarten, geboorteberichten enz. enz.
U zult versteld staan over onze lage prijzen.

Delpher

Opening Electro- en Radiozaak en Hoedenwinkel. Gasthuisstraat 98

16 OKTOBER 1936
WINTERSWIJK
Opening Electro- en Radiozaak en Hoedenwinkel.
Wij waren inde gelegenheid een kijkje te nemen in het ruime winkelpand Gasthuisstraat 98, waarvan de heer G. J. Jansen Jaczn. de eene helft heeft benut om er een zaak in electro- en radio-artikelen te vestigen, terwijl Mej. Chr. Arendsen in het andere gedeelte een zaak in dames- en kinderhoeden is begonnen.
De heer Jansen, die reeds jaren gewerkt heeft op electro- en radiogebied heeft in zijn afdeelïng een pracht-collectie electrische lampen gedemonstreerd naast alle andere gereedschappen en werktuigen op electrisch gebied. Niet alleen voor reparatie, maar ook voor aanleg van licht- en krachtinstallaties kan men bij hem terecht.
Mej. Arendsen komt voor den dag met de nieuwste modellen dames- en kinderhoeden. Op smaakvolle wijze heeft zij die in haar winkel geëtaleerd, met een oogopslag ziet een binnentredende of haar keuze ook aanwezig is en wij twijfelen daaraan niet, want haar collectie is talrijk.
Annex haar winkel heeft zij een paskamer, waarin spiegels zijn opgehangen, zoodat de koopster van een hoofddeksel zich dadelijk kan overtuigen, of het door haar gekozen model voldoet aan de eischen, die zij gesteld heeft.
Beide winkels maken een aangenamen indruk en zijn een mooie aanwinst voor de Gasthuisstraat als toekomstige winkelstraat.
(Later Peters en Dunnewold- Juwelier)

G.Buunk

10 AUGUSTUS 1938, Graafschapbode
Naaimachine nodig?
G.BUUNK WINTERSWIJK GASTHUISSTRAAT 11

Cafe Royal – W.v.Kooten

Const.1938-1939
Gasthuisstraat 56
1940: Sporthuis Bruggers

Heesen
1960
Foto: Ecal
Tekening woning hoek Gasthuisstraat-Jeugdkerkstraat

JAREN ’40

A.Heyerman

10 APRIL 1940, Graafschapbode
CLARY Haardcentraleverwarming vanaf ƒ 350-—.
Vraagt vrijbliJvend prijzen bij den Alleenverkooper :
A. HEYERMAN – WINTERSWIJK-GASTHUISSTRAAT 3, TELEFOON 2423.

Mol

10 APRIL 1940, Graafschapbode
LEVERWORST zooals Uw Grootmoeder ze reedsmaakte,
verkoopt SLAGER MOL.

H.J.Heesen

10 APRIL 1940, Graafschapbode
MUZIEKVBIENDEN !
Wij leveren al Uw SCHEER-, TOILET- en HOESTARTIKELEN
tegen scherp concurr. prijzen.H.J. HEESEN Drogisterij „Het Anker”,
TeL 2557 – Gasthuisstraat 14

E.Leemrijse

09 JULI 1940,Tubantia
GEVRAAGD: prima kapster, zelfstandig kunnende werken, hoog loon, intern. Brieven aan E. Leemrijse, Gasthuisstraat 40, Winterswijk.

W.H.Geltink

06 MAART 1943
Gevestigd W.H.GELTINK
Gedipl.Kraamverzorgster
Gasthuisstraat 60 Tel:2-7-3-2. K.5.4.3.0.

Links bij boom ingang Leliestraat -Rechts achter tuin ingang Beukenhorstweg
Links bij boom ingang Leliestraat -Rechts achter tuin ingang Beukenhorstweg

Rechts huis Jan Hendrik Willem Lindeman (1874-Winterswijk) en Maria Graf (1888-Winterthur Zwitserland

Links sigarenmagazijn ‘De Plantage’ 1920.-
Johan Herman Hijink
Hoek Leliestraat-Gasthuisstraat
Later Buunk
Daarachter zichtbaar Cafe Boer Balink

JAREN ’50

Oud-onderwijzeres overleden door kolendampvergiftiging

13 februari 1954
In de afgelopen nacht is de 82-jarige mej. J. Hesselink, wonende Gasthuisstraat 98, te Winterswijk door kolendampvergiftiging om het leven gekomen.
Vanmorgen bemerkten medebewoners omstreeks half elf dat zij nog niet te voorschijn was gekomen, en daar zij in de gang bij haar kamer een kolendamplucht waarnamen, waarschuwde zij de politie, die haar dood in haar kamer aantrof. De overledene was gepensionneerd handwerk-onderwijzeres aan de 0.1. scholen in de buurtschappen van Winterswijk.

NIEUWE KUIPEN – H.GIJSBERS

1955:
voor wasmachines en andere soorten vaten en kuipen levert
KUIPERIJ H. GIJSBERS GASTHUISSTRAAT 10.

Nr.43-45. 1967
Foto: Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
Meubelstoffeerderij J.W.Gijsbers en Bakker Winters.
Gebouwd 1925 i.o.v. eigenaar Kimmels
Erkers verwijderd door Groente-handelaar G.Meijnen

Kimmels had op deze lokatie een schuur staan en liet hier twee woon-winkelhuizen bouwen in 1925.
Links kwam Jonckbloedt’s muziekhandel en rechts kwam Bakker Prinsen
Later links Poelierszaak ‘De Fazant’ -J.W.Piepers – 1936 naar Stationsstraat 14
Weer later Meubelzaak J.W.Gijsbers

Links slagerij Simmelink, rechts niet zichtbaar Cafe Boer Balink
Links zijstraatje is Boterstraat
Gasthuisstraat 100 tegenover Cafe Boer Balink
Gebouwd 1919 Architect Post
Later slagerij Snijders, Simmelink

1919 gebouwd door G.Bolk, kleermaker/ Kozijnen kwamen van pand Windmuller op de markt. 1923 ging Bolk naar Spoorstraat 73 en kwam hier slager C.A.Snijders. Weer later slager Simmelink

22 januari 1926
Graafschapbode
Cafe-Restaurant Boer Balink
In 1981 afgebroken en hierin plaats kwam Huisarstenpraktijk Boer Balink
Woningen overzijde Cafe Boer Balink
Hoek Wilhelminastraat-Gasthuisstraat
Bouwer: Woningbouwvereeniging De Bree
102: 1900 104: 1907
Einde Gasthuisstraat. Rechts Cafe Boer Balink
Kruising Wilhelminastraat-Prins Hendrikstraat-Haitsma Mulierweg

JAREN ’60

1961

Openbare verkoping
Gisteren is in café Boer Balink te Winterswijk op verzoek van de familie H. Gijsbers, openbaar verkocht de panden 8 en 10 aan de Gasthuisstraat voor f 15380 aan architect G. J. Konings, die in opdracht handelde van de heer
A. J. H. Willink, die thans naast de .gekochte huizen in de Gasthuisstraat woont. Hij heeft de panden gekocht om ruimte te hebben voor ’n eventuele uitbreiding van zijn zaak

Lees verder