oudwwijk
Digitaal erfgoed

Chris te Lintum

Chris te Lintum 
10 april 1863, Winterswijk- 5 Februari 1930, Den Haag

Te Lintum volgde van 1874-1877 de HBS met 3-jarige cursus te Winterswijk en van 1877-1881 de Kweekschool voor onderwijzers te Deventer. Van 1881-1888 was hij onderwijzer aan een lagere school. In 1886 behaalde hij zijn akte MO-aardrijkskunde en in 1891 de akte MO-geschiedenis. Van 1894-1898 doceerde hij aan de Nederlandse School voor Handel en Nijverheid te Enschedé en van 1898-1927 was hij leraar geschiedenis aan de Rotterdamse ‘s-Gravendijkwal-HBS. In juli 1895 slaagde hij cum laude voor het doctoraal examen in de geschiedenis aan de Universiteit van Leipzig op het proefschrift Das Haarlemer Schützenwesen (De Haarlemse schutterij). Hij was enkele jaren docent aan de Haarlemse privéschool Instituut Prins. Op 16 juli 1903 trouwde hij te Rotterdam Maria Agnes van der Looij van der Leeuw. Zij woonden aan de Rotterdamse Nieuwe Binnenweg en hadden drie dochters. In april 1911 verhuisden zij naar Den Haag. Te Lintum zette zich in voor verbetering van het geschiedenisonderwijs.
Bron: Wikipedia


Bibliografie
De Groote Markt van Haarlem, 1895 Tjeenk Willink, Haarlem
Beginselen der geschiedenis, 1897 Thieme, Zutphen
Vaderlandse geschiedenis voor HBS …, 1900 Thieme, Zutphen
Historische Atlas, 1904 Thieme, Zutphen (1e druk)
De Merchant Adventurers in de Nederlanden, 1905 Nijhoff, Den Haag
Uit den patriottentijd, 1908 Brusse, Rotterdam
Algemeene Geschiedenis der stad Rotterdam, 1909 Nevens, Rotterdam
De Rotterdamse handel in vroeger dagen, 1909 Nevens, Rotterdam
Het oorlogsspook en de 46 miljoen, 1910 Nederlandse Kiosken Maatschappij, Rotterdam
Handelsaardrijkskunde, 1910 Delwel, Den Haag
Onze schuttervendels en schutterijen, 1910 Van Stockum, Den Haag
Levensbericht van Gerrit van Rijn, 1913 Brill, Leiden
Een eeuw van vooruitgang, 1913 Leeuwarder Courant, Leeuwarden
De Nederlandsche Handelmaatschappij, 1914 Iepenbuur, Amsterdam
Geografische schetsen van oorlogstooneelen, 1915 Thieme, Zutphen
Engeland en de Verenigde Staten, 1916 Hollandia, Baarn
De geschiedenis van het Amerikaansche Volk, 1918 Thieme, Zutphen
Historische atlas, 1922 Thieme, Zutphen (2e druk)
Nederland en de Indiën, 1923 Thieme, Zutphen
Geschiedenis van handel en bedrijf, 1925 Wolters, Groningen
Ons vaderland onder Koningin Wilhelmina, 1927 Thieme, Zutphen


Artikelen
De textielindustrie te Oud-Rotterdam, 1900, Rotterdams Jaarboekje, Rotterdam
Rotterdam en de oprichting van de Ned. Handelmij, 1904, Rotterdams Jaarboekje, Rotterdam
De oudste stadsrekeningen van Rotterdam, 1905, Nieuwe Rotterdamse Courant, Rotterdam
De Rotterdamse Beurs als historisch monument, Nieuwe Rotterdamse Corant, Rotterdam
De oorzaken van Rotterdams opkomst en ontwikkeling, 1908, Brill, Leiden
Emigratie over Rotterdam in de 18e eeuw, 1908, Van Kampen, Amsterdam
Rotterdam bij de nadering van de cholera in 1832, 1908, Ned. Kiosken Mij, Rotterdam
Een Rotterdamsch gedenkschrift uit de Patriottentijd, 1909, Müller, Amsterdam
De oprichting der Rotterdamse kamer der WIC, 1910, Rotterdams Jaarboekje, Rotterdam
Het teeken des verkeers, 1911, Delwel, Den Haag
Rotterdam en omgeving, 1913, Van Kampen, Amsterdam
Het tuindorp van De Gelder op de Heijplaat bij Rotterdam, Alg. Ned. Ver, v. Vreemdelingenverkeer
How Rotterdam became the second seaport of the continent … , 1919, Kapteijn, Amsterdam
Mag de oude beurs verdwijnen ?, 1938, Rotterdams Nieuwsblad, Rotterdam


Bron: histoforum
Talloze malen herdrukt zijn de schoolboeken van Chris te Lintum. Zijn schoolboek ‘De beginselen der geschiedenis’ (1897)
is een van de meest originele geschiedenismethoden die ooit in het Nederlands onderwijs zijn geschreven.
Het bijzondere van dit schoolboek is dat het grootste deel niet chronologisch was maar concentrisch en dat niet de
politieke geschiedenis centraal stond, maar de beschavingsgeschiedenis.

Zijn ouders waren: Gerhardus te Lintum (1919-1878) en Emilia van Dijk (1829-1996) 
Zijn oma was van Beukenhorst (1787-1841)