oudwwijk
Digitaal erfgoed

Politie-corps

Beerthuizen, J.H.

Geb: 10-11-1937 Zuilen
Ovl:
Korpschef: 01-04-1981-01-11-1985

In dienst: 01-02-1981 -01-10-1989

Bombergen, J.C.R.

Johan Christiaan Roelof
Geb: 27-09-1889 Arnhem
Ovl: 04-08-1965 Winterswijk
Echtg: Lammerdina Johanna Fiks

In dienst: 01-07-1916 – 01-10-1949

Bombergen, J.H.F

Geb:24-05-1893 Wisch

In dienst: 1920-1930

Boomkamp, W.S.

Geb: 02-12-1934 Varsseveld
Ovl:
AGENTE

In dienst: 15-06-1964-02-12-1991

Hofmeijer, H.A.

25 januari 1941
Bron: Delpher.nl

Ingen van, S.M.

Geb;
Ovl:
Korpschef: 16-07-1945 – 31-05-1965
Echtg: G.Tuenter

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Marchand, F

Frans Marchand
Gem.veldwachter
Geb: 08-05-1865 Putten
Ovl: 26-10-1943 Winterswijk
Echtg:
Mina Johanna Eijkelkamp
Geb: 17-11-1865 Vorden
Ovl: 23-10-1938 Winterswijk
Kinderen: 4 -Winterswijk

In dienst 1895-01-09-1924

Rijssel van, C.J.

Cornelis Johannes
Hoofdagent
Geb: 21-03-1918
Ovl: 07-04-1964 – 46 jaar
Echtg: H.P. van der Hulst
Kl.Parallelweg 37

Belast met wagenpark. Tevens chauffeur Burgemeester Vlam

Lees verder