oudwwijk
Digitaal erfgoed

Het Museum

Delpher

Opgericht: 07 oktober 1929
Initiatiefnemer: Meester G.Jansen, onderwijzer School O

7 oktober Officiële datum van oprichting van vereniging Het Museum. Er zijn 10 leden, waarvan acht in het bestuur worden gekozen: A. Landman, voorzitter, G. Jansen, vice voorzitter, Mej. Sonderlo, secretaresse, mr. A. ten Houten, penningmeester en verder de leden C. van Schothorst, J.B. Roelvink, B. Stegeman en F.A. Horsthuis.

Eerste ‘Museum’ geopend op 23 november 1929 in lokaal School L.

26 november 1929, Alg.Handelsblad1934: Muziekkoepel Wheme
Oorlogsjaren collectie ondergebracht in het strandpaviljoen.

1946: Satinkplas tot 1 september 1972

Foto:Ecal


4 april 1977: Huize Freriks Groenloseweg
In april 1977 Museum Freriks. Off.opening 19 oktober 1978