oudwwijk
Digitaal erfgoed

De Venemans

De Venemansmolen, genoemd naar de familie   Venemans is al vanaf 1827 in bezit van deze      molenaarsfamilie, die de molen vijf generaties lang, tot 1992, in bedrijf hield.
In 1991 werd de Venemansmolen aangewezen als rijksmonument.

In 1992 droeg de laatste molenaar, Johan Venemans de molen met de bijgebouwen over aan de Stichting Venemansmolen voor het symbolische bedrag van ƒ 1,00. Deze stichting heeft, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers en met de financiële steun van overheid, bedrijfsleven en vele particulieren, de molen volledig kunnen restaureren en daarmee in volle glorie voor het nageslacht kunnen bewaren. 
De restauratie werd op 23 september 1997 bekroond met de officiële ingebruikstelling door Z.K.H. Prins Claus.

Bijzonderheden:
De Venemansmolen is een uniek molencomplex waar meer te zien is dan alleen een molen.  U kunt onze dieselmaalderij in werking zien aangedreven door een Ruston-dieselmotor uit  1935. De uitgebreide expositie vertelt u in woord en beeld over de geschiedenis van de molen, de molenaarsfamilie, het molenaarsvak en het verval en de wederopbouw van het complex.

Soort molen:
De huidige Venemansmolen is een achtkante stellingmolen, waar op vrijwillige basis gemalen wordt. De molen komt oorspronkelijk uit de Zaan.
Bron: Stichting Winterswijkse Molens

Lees verder