oudwwijk
Digitaal erfgoed

Kapper Elsenaar

Constatering: 1945
Vredenseweg 39

Gerrit Evert Elsenaar
Ovl:05-12-1968-51
Echtg: 1945
J.B.W.Annevelink