oudwwijk
Digitaal erfgoed

P Bedrijven

Paalman, J
Misterstraat 64
Bakkerij en winkel
voorheen Wed. C.Ribbink
Jaar van constatering: 1926

Pampiermole, H.G.
Bonninkweg 122
Handel in rond en gezaagd hout en ontginning van grond
Jaar van constatering: 1941

Pas te, J.G.
Corle C 23
Cafe
Jaartal constatering: 1931
1934: Uittr.: J.G.te Pas, overlijden.
Voortz.: Th.C.te Pas- Scholts

Pas ten, J.W.
Houtladingstraat 2
Cafe
Jaartal constatering: 1928

Pas ten, Joh.
Vredenscheweg 9-1
Rijwielhandel en herstelinrichting
Jaar van constatering: 1942

Pecht, B
Weurden 76 (1902), Weurden 61 (1916)
Slagerij
Jaartal constatering: 1902

Pecht, B.E.
Weurden 45
Jaartal constatering: 1969

Pecht, J.J.H.
Weurden 59, Weurden 45
Modelslagerij
Jaartal constatering: 1931

Pelikan
Misterstraat 87
Handel in rijwielen en onderdeelen
Eig.F.W.Horst Apeldoorn
Beh: M.J.J.Muerders
Jaartal constatering: 1934
1936: Eigenaar M.J.J.Muerders (Horst opgeheven)
Handel in rijwielen en onderdeelen, gloeilampen, electro-technische artikelen, reparatie inrichting.
1939: Het adres zaak en eig. is thans Meddoschestraat 2 hoek Markt

Peters, A.
Parallelweg 70
Slager
Verhuisd naar Scholtenenk 60
Jaartal constatering: 1928
1930: opgeheven.

Peters, J.P.
Misterstraat 111
Geheel onthouders cafe
1926: Opgeheven
Jaar van constatering: 1926

Peters, W
Gasthuisstraat 7
Slijterij
Jaartal constatering: 1928
1935: Uitr.W.Peters i.v.m. ovl.
Voortz.: Wed.W.Peters-Roeterdink

Philips, Gebr.
Misterstraat 69
Groothandel in garen, band, enz.
Verpl.: Meddoschestraat 39
Jaar van constatering: 1933

Philips, E
Meddoschestraat 38
Firma E. Philips Manufacturenhandel
1942:Op grond van § 7 van de Verordening van den Rijkscommissaris van 12 Maart 1941 (VO 48/1941) is tot Treuhander der zaak benoemd: F. Hummel te Winterswijk. die gerechtigd is tot alle handelingen. die uit het beheer (Verwaltung) der onderneming voortvloeien.

Philips, H.S. Firma
Ratumschestraat 15
Confectie- en manfacturenwinkel
Jaar van constatering: 1925/1935
1925: V.O.F.: Firma H.S.Philips.
Venn.: R.Philips-de Vries, S. Philips, M.Philips en S.H.Philips.
1928: Uittr.Mej.S.Philips
1930: V.O.F.ontbonden.

Piek, B. (Bernard)
Meddoschestraat 8
Expeditiebedrijf
Jaar van constatering: 1926

Piek, G.W.
Misterweg 49
Kruidenierszaak en bakkerij
Jaar van constatering: 1923

Piek, J.W.
Stationsstraat
Stationskoffiehuis- Hotel (later Hotel Victoria)
1935 J.W.Piek ovl. Voortz.Wed.F.G.Piek
Jaar van constatering: 1907

Piek, Joh.
Wooldstraat42
Magazijn van Heeren- en Jongeskleeding
Jaar van constatering: 1938

Pierik, J.H.
Meddo D45
Smederij en kruidenierswinkel
Jaar van constatering: 1926
1935: Uittr.: J.H.Pierik Overlijden.
Voortz.: H.J.Pierik; Smederij, handel in landbouwwerktuigen en rijwielen, kruidenierswinkel.

Pitz, H
Misterstraat 75
Kappersbedrijf
Uittr.H.Pitz. Intr. H.Hijink
Jaar van constatering: 1937

Poelhuis, Gebr.
Meddo D 66
Loondorschbedrijf
Venn.:B.A.Th. Poelhuis, J.W.Poelhuis en J.H.Poelhuis
Jaar van constatering: 1941

Poppers, M.M. Firma
Hilbelinkspad 28
Stoomweverij en Bleekerij
Uittr.: M.Poppers Mzn. Voortz.: S.Poppers.
Jaar van constatering: 1928
1937: VOF
Venn.: S.Poppers en M.M.Poppers.
1941:Firma M. M. Poppers te Winterswijk, Hilbelinkspad 28; Fabriceeren van en handel in textielgoederen;
Op grond van § 7 van de „Verordening tot Verordening tot verwijdering van joden uit het bedrijfsleven” is tot bewindvoerder benoemd: A. Offermann te Gronau

Poppink,A
Spoorstraat 9
Poppink, H.B.
Spoorstraat 7
Schildersbedrijf
1930: Uitr.H.B.Poppink.Voortz.A.Poppink. Spoorstraat 9
Jaar van constatering: 1930

Poppink, H.B.
Spoorstraat 7
Schildersbedrijf
1930: Uitr.H.B.Poppink.Voortz.A.Poppink. Spoorstraat 9
Jaar van constatering: 1930

Post, J.J.
Prins Hendrikstraat 3
Architectuur
Venn.: J. Post en J.J.Post
Jaar van constatering: 1937
1937: J.J.Post, Prins Hendrikstraat 3: Het uitgeoefende bedrijf omvat thans alleen: Agentuur van Assuratieen
1925:J. J. Post te Winterswijk, Prins-Hendrikstraat 3. Makelaar in vaste
goederen. E.: J. Post te Winterswijk.

Postma, J.S.& Zn.NV
Javastraat 18
‘De Friesche Kip’
Fabriceeren van pluimvee- en veevoeders en het drijven van handel hierin.
Jaartal constatering: 1940

Practicus
Consumptie handelsonderneming
Wilhelminastraat 8
Filiaal verplaatst Parallelweg 44
Jaartal constatering: 1927
Meerdere lokaties. Zie Delpher

Priester, Gebr.
Meddoschestraat 21
Grof- en hoefsmederij en handel in ijzerwaren.
Venn.: G.Priester, H.Priester
Jaar van constatering: 1928
1939: G.Priester ovl. Voortz.:H.Priester.
Smederij en handel in kachels, landbouwwerktuigen en onderdelen.
Handel in ijzerwaren en huish.artikelen overgedragen E.H.Horstkamp,
Meddoschestraat 21.

Prinsen & Zonen
Misterstraat 88
Bakkerij
J.H.Prinsen, H.O.Prinsen, H.W.Prinsen, G.J.Prinsen
Jaar van constatering: 1923
1924: Vestiging filiaal Den Haag
1924: Filiaal Den Haag opgeheven
1925: Filiaal Gasthuisstraat 78-II
1926: Uittr.:G.J.Prinsen (Doetinchem)
1928: Uittr.:J.H.Prinsen
1939: Torenstraat 3

Prinsen en Müller
Misterstraat 98
Duits Ingenieurs Bureau
Electrotechn. en Machinevak, Licht en Krachtinstallaties
B.A.Prinsen en K.L.Müller
Jaar van constatering: 1923
1929:Uittr.:B.A.Prinsen en H. Sprenger.
Voortz.: Electro technisch bureau Prinsen. G.F.Prinsen.
Thans: uitvoeren van installaties enz.

Prinsenhof
Misterstraat 98
Cafe-slagerij
G.F.Prinsen
Jaar van constatering: 1923

Punte, W.J.W.
Stationsstraat 17-II
Cafehouder
Jaar van constatering: 1968

Lees verder