oudwwijk
Digitaal erfgoed

Predikanten

Predikanten der Ned. Herv. Kerk te Winterswijk

In 1566 predikte Herman Herberts, geboren te Groenlo in 1540, reeds de
Hervorming te Winterswijk.
Hij was aanvankelijk kloosterling.
1602—1618 Johannes Rauwertz
1612 – 1613 Theodorus Petri
1613 – 1641 Jacobus Revius
1618—1621 Petrus de Valencijn
1622—1624 Melchior Balthazar
1624—1658 Thomas Camin
1658—1662 vacature
1622—? Jacobus Hermanus Heilerzieg
1691 —1701 Otto Volmer (2e predik.)
1697—1700 Otto de Roy
1701—1705 Amoldus Hortuis
1706 — 1736 Henricus Gerardus Schomaker.
1707 – 1738 Wilhelmus Henricus Worm
1736—1741 Willem David Schomaker
1738—1783 Wilhelmus Becking
1741—1773 Gerardus Evers
1773—1796 Wilhelm Amold Becking
1783—1805 Otto Henricus Ketjen
1797—1802 Johannes Henricus v.d.Linden
1813—1826 Salomon ten Bokkel Huinink
1805—1839 Pieter de Bruyn
1827—1850 Jan van Troostenburg de Bruyn
1839—1846 Gijsbert van Bork
1841— 1872 Johannes Wilhelmus Bouwmeester (derde predikant)
1848— 1857 Johan Koster
1851— 1887 Boudewijn Robert Aitton
1857— 1877 Frans Meijjes
1872—1897 Th. D. Bergsma
1878—1891 E. W. Heesen
1887—1896 A. B. Meijer
1892 – 1893 Dr D. J. B. K. Simon van der Aa
1893 – ? C. C. Quack
1897—1924 S. R. de Boer
1897— 1933 H. J. André Douwes
1903—1925 D. Cannegieter Hzn
1915—1923 G. H. Steyn
1924 – 1929 J. A. Bakhuizen v.d.Brink
1925 heden J. W. Roobol
1929—1946 A. G. Kloots
1929—1934 E. Reeser
1935— 1952 A. Wartena
1945— 1950 B. van Gelder
1947—heden J. van Rossum
1950—heden W. H. Sorber
1952 heden J. H. Hartzheim
1953- —heden J. J. Saraber
IN BEWERKING