oudwwijk
Digitaal erfgoed

Joodse middenstanders Misterstraat

Saul Braunhut
Kruidenierswinkel (1936)
Misterstraat 3
Ook na de oorlog weer geopend. Enige overlevende v.d. familie.
Zijn vrouw en beide kinderen zijn vermoord tijdens de oorlogsjaren.
Later (1950) geemigreerd.

02 april 1926, Graafschapbode
26-05-1939, Graafschapbode
Lees verder

Joodse middenstanders Meddosestraat

J.Elzas
Handel in leer en huiden
Meddosestraat 66
Herman en Henri Elzas

1928
Joseph Benjamin Weiler 1868-1934
1935
02 oktober 1937
10 april 1940, Graafschapbode
Nieuw Israelietisch Nieuwsblad
23-02-1934
22 september 1939, N.Isr.Weekblad

Brand Elzas

02 februari 1883, Het Vaderland
Te Winterswijk is de leerlooierij van den heer Elzas geheel afgebrand.
De eigenaar was te Rotterdam.

Lees verder