oudwwijk
Digitaal erfgoed

Leeszaal en Bibliotheek

16 april 1919: Oprichting:
‘Vereeniging Openbare leeszaal en Bibliotheek Winterswijk’
02 mei 1919: goedkeuring statuten en reglement
21 augustus 1919: Kon.goedkeuring

31 augustus 1921 beschikking over het gebouw-verbouwing

Leeszaal Meddosestraat

Geopend: 25 april 1923
Bibliothecaris Dhr.Sluijk (geb.1870-ovl.1939)
1927 september: Mej.J.Rietema

Openbare leeszaal en Bibliotheek
Meddosestraat
Foto: W.Peletier
Interieur Leeszaal Meddosestraat
Bron: Delpher
24 april 1933 Graafschapbode

Leeszaal Balinkes

Geopend: Maandag 7 maart 1938
Officieel geopend door H.P.Priester, Voorzitter der Leeszaal.
Bibliothecaris/ Directrice: Mej.J.Rietema tot 1951
Assistente: Mej.G.A.Jansen ( Directrice 1953-1975)
Directeur Th.J.Meijerink (1975- )

Leeszzal van gesloten naar open uitlening
Archief B.Godthelp
Directrice Juffr.B.Jansen en medewerkers
Archief: B.Godthelp

Leeszaal Spoorstraat

Geopend: 5 maart 1982

AANTEKENINGEN:

1975: Afscheid Mevr.G.A.Jansen:
In dienst: 01-06-1948-uit dienst: 01-01-1975
18 jaar directrice

1975: Directeur: Th.J.Meijerink