oudwwijk
Digitaal erfgoed

D.A.V.Winterswijk

Dierlijke Afval Verwerking Winterswijk
Leiding: Dr.F.W.Tervoert


Door Mr.S. baron van Heemstra, Commissaris der Koningin


De opening van den Winterswijkschen Destructor

08 JULI 1930, Graafschapbode
Door Mr. S. baron van Heemstra, Commissaris der Koningin.

Wij vernemen, dat Mr. S. baron van Heemstra, Commissaris der Koningin in deze provincie, Donderdag 10 Juli a.s., des voormiddags half twaalf, den Destructor te Winterswijk officieel zal openen.
Na een toespraak van den burgemeester van Winterswijk, den heer J. A. R. Bosma, zal de Commissaris de openingsrede uitspreken, waarna alle genoodigden zich in hotel „De Klok” aan de lunch zullen verzamelen.
Tot de genoodigden behooren Dr. Berger, de veterinaire hoofdinspecteur, Dr. Douma, veterinair inspecteur, de leden van Ged. Staten van Gelderland, de gemeentebesturen van de bij den Destructor aangesloten gemeenten, Gezondheidscommissies, veeartsen e. a.

Hierboven geven wij een foto van het nieuwe Destructor-gebouw nabij den Wooldschen weg

Gesloten 01 JUNI 1991