oudwwijk
Digitaal erfgoed

Societeit De Vrijheid

Balinkstegge
Opgericht: 17 april 1868

Leuze:
‘Gezelligheid kent geen tijd in de Societeit De Vrijheid’
Contributie f 3,50 per jaar
Toenmalig bestuur:
J.W.Hesselink, voorzitter
J.F.Burgers, secretaris
A.L.Kok, penningmeester
S.Toebers en G.H.Beumers, leden

Bestuur der Sociëteit 1928
Van links naar rechts: JOS. GRIMMELT, Commissaris; C. WINKELAAR, Secretaris;
GERH. FLINT, Voorzitter; J. B. KAPPERS, Penningmeester en J. B. SELLINK, Commissaris
Bron.N.W.C.

1974 bestaat De Vrijheid nog

Lees verder