oudwwijk
Digitaal erfgoed

Societeit De Eendracht

Societeit De Eendracht 

De Societeit De Eendracht werd in de 19e eeuw opgezet door de Vereeniging tot Bevordering van Maatschappelijk Verkeer in Winterswijk. 
Veel vooraanstaande Winterswijkers, zoals Veeren en Dericks (die respectievelijk de eerste voorzitter en de eerste secretaris werden, Roelvink, Willink en Beukenhorst droegen financieel bij.
In 1867 werden aandelen van f 10,- verkocht en op die manier kon het complex door aannemer Toebes worden gebouwd. Er werd f 5.582,95 bijeengebracht en de eerste termijn van de aannemer was f 604,50

Als eerste beheerder fungeerde de heer Fredrik Willem Weijenborg. De leden kwamen ’s middags na het werk in de societeit bij elkaar om te lezen, te biljarten, te kegelen en te kaarten en ongetwijfeld ook om onder het genot van een glaasje met elkaar te praten. 
Er was toen nog geen sluitingstijd. Al wilde men de hele nacht blijven, dan kon dat en dan moest de beheerder ook opblijven. 
In 1884 werd Weijenborg opgevolgd door Derk Albert van de Riet, die daarvoor gerant in een leidse studentensocieteit was geweest.
Hij trouwde in 1885 met Hermien Feberwee. 

Op 9 juni 1891 diende Van de Riet, buffethouder, kegelbaanhouder en biljarthouder, een verzoekschrift in om in de keuken van zijn woning sterke drank in het klein te mogen verkopen. 
B&W verleenden deze vergunning voor de periode van 10 juni 1891 tot en met 30 april 1892. Later werd deze vergunning verlengd. Voor de overige lokaliteiten van het perceel Zonnebrink 19 was reeds op 24 januari 1884 vergunning verleend aan bovengenoemde Vereeniging, welke vergunning, na verkregen ministeriele toestemming op 21 juli 1930 werd overgeschreven op naam van D.A. van de Riet. 

De zoon Derk Albert van de Riet was in 1926 opgevolgd. Hij trouwde in datzelfde jaar met Jo Rusius. In 1930 werd hij “eigen baas” en vanaf toen werd de zaak om twaalf uur gesloten. 
In 1932 werd de op naam van D.A. van de Riet sr. staande volledige vergunning geldend voor de keuken, overgeschreven op naam van B.J.Berenschot, Wooldseweg, Woold 197. 
De derde generatie, ook een Derk Albert (geboren in 1927) kwam in 1952 na het overlijden van zijn vader in het bedrijf. In 1984 werd het honderdjarig bestaan van Societeit De Eendracht gevierd. 
Veel Winterswijkse verenigingen hebben in de loop der jaren van het gebouw gebruik gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn het Koninlijk Winterswijkse Mannenkoor, het Winterswijks Operette Gezelschap en diverse kegel- en bridgeclubs. Voor veel Winterswijkers was het verblijf bij “De” tijdens het Volksfeest een traditie geworden. 
(W.Peletier) 

Henk ter Haar
Plm.1900
Zowel links als rechts staande De van der Riet Sr. en Jr.
Foto: Annelies v.d. Riet
Foto: Annelies v.d. Riet
23 maart 1937, Alg.Handelsblad
Foto: Hans Tenbergen
Foto: Annelies v.d. Riet
Jo van der Riet-Rusius
Foto: Annelies v.d.Riet
Foto: Annelies v.d. Riet
1950
Foto:Annelies van de Riet

Gesloopt 2001

Lees verder