oudwwijk
Digitaal erfgoed

Friema’s automatiek

08 november 1938

Opening van Friema’s Automatiek en snelbuffet

Dat men in Winterswijk met z’n tijd meegaat blijkt uit de opening in het pand Misterstraat 58 van een cafétaria, een z.g. snelbuffet, met gezellig zitje, waar men tegen goedkoope prijzen allerlei lekkere hapjes en schotels, benevens dranken, verkrijgen kan.
Aan de zaak is tevens Friema’s Automatiek verbonden, die dag en nacht toegankelijk is. Fijne eetwaren, delicatessen en andere eetwaren vindt men er te kust en te keur. Ook zijn er automaten voor sigaren en sigaretten.
De zaak wordt geëxploiteerd door den heer F. J. Berens, die ter gelegenheid van de opening zijn cliëntele eenige attracties bood. Velen kwamen er Zaterdag’ een kijkje nemen.
Gaarne wenschen weden heer Berens veel succes.