oudwwijk
Digitaal erfgoed

Gemeente-secretarissen

J.B.Roelvink (const.1828,1831)

G.A.ter Pelkwijk (1854-1882)

A.J.Temminck (1882 1899)

J.W.G.de Leeuw -1899-1912

Salomon Toebes -1912-1918
Geb: 06-11-1869 Winterswijk
Ovl: 13-09-1918 Muiden

Michiel Wierenga -1918 -1939
Geb:15-06-1888 Leens
Ovl: 02-11-1939 Winterswijk

Dirk Johannes Zwagerman -1939-1967
Geb: 31-11-1901 Edam
Ovl: 14-08-1972 Winterswijk
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

R.Besse – 1967-1974
Nijkes -1978

Mijnheer de Redacteur !
Voor dat de benoeming van een secretaris dezer gemeente plaats had, is door den klerk ter secretarie , den heer J. H. Kimmels alhier, de vraag aan den burgemeester gedaan, wat hem er van dacht wanneer bij mede soliciteerde.
Het antwoord luidde :
«ik kan het u niet aanraden, Kimmels, want wij moeten iemand hebben die door en door met het vak op de hoogte is.”
Doch wat gebeurde: eenige dagen later was er raadsvergadering en diezelfde persoon had bovenaan op de voordracht gezet den heer A. J. Temminck, fabrikant alhier, een persoon die nooit op een secretarie was werkzaam geweest en niets van de gemeente-adminisiratie afwist.
Er werd tot een stemming overgegaan, en zoals het hier altijd gaat, benoemde de raad laatst genoemde met bijna algemeene stemmen tot secretaris.
Blijkbaar is hij dan ook iemand door en door op de hoogte van zijn vak, want Zaterdagmorgen omstreeks 11 uur vervoegde zich ten gemeentehuize een persoon die de vraag tot den secretaris richtte:
«wat kost een buiteniandsehe pas?”
De secretaris vroeg dit aan den klerk en na een tien minuten te hebben gewacht, antwoordde eerstgenoemde:
«ik weet het niet.”
En op de vraag: wanneer moet ik terug komen werd door den secretaris ten antwoord gegeven : «aanstaanden Donderdag”.
Dit laatste was zooveel als:
«dan komt de burgemeester tehuis en ben ik uit den brand.”
Ziedaar, mijnheer de Redacteur, den secretaris wanneer het hoofd afwezig is.
Eene andere vraag is, of het publiek daarmede maar genoegen moet nemen en of er geen maatregelen te nemen zijn tegen dergelijke dingen ?
Dit ware wenschelijk, want nu is het publiek voor de ambtenaren, in plaats van het omgekeerde.