oudwwijk
Digitaal erfgoed

Fam.Oonk

Bron:Delpher
Willem en Trui Oonk op wereldreis


Na de tweede wereldoorlog kwam Australië in beeld als het beloofde land.
En dat ging ook niet aan Winterswijk voorbij.
De eerste pioniers in Winterswijk waren wel Bertus en Jan Oonk.
De zonen van de manufacturenzaak van Willem en Trui Oonk aan de Vredenseweg.


In 1949 had Bertus Oonk bij zijn emigratie zijn zaak in manufacturen aan de Vredenseweg over gedaan aan zijn beste vriend Hendrik ten Dolle – Guldens Goedkoper. Ook ten Bokkel v.d. Morgenzonweg was zijn beste vriend. In de oorlog bij bombardementen aan de Morgenzonweg, toog de fam.ten Bokkel altijd naar Willem en Trui aan de Vredenseweg om te schuilen.


Beide zoons Bertus en Jan waren in 1937 getrouwd met resp. Teiltje en Fenna.
16 december 1949 is de grote dag van vertrek met S.S. Volendam.
Eerst gaan de broers alleen om bij een geslaagde vestiging in Australie een jaar later hun gezin te laten overkomen.
Een lange reis over zee.
Op 21 januari 1950 komen ze aan in Fremantle in Australie.
Ze vestigen zich in St.Marijs en pakken alles aan wat maar voor de hand ligt aan werk.
Een jaar later kunnen zich dan ook de gezinnen zich daar vestigen.
Bertus heeft inmiddels een leidinggevende functie in de woningbouw en Jan chef op een fabriek.
Het gaat voortvarend.
Het liefste zouden ze op een farm werken in het achterland, maar voor vrouw en kinderen vestigen ze zich in het bosgebied aan de buitenkant van St.Marys, 75 km. boven Sydney gelegen, waar Bertus een soort van kampeerbedrijf begint.
Jan en zijn gezin kopen grond en een woning naast Bertus.

Willem en Trui moeten er erg aan wennen dat hun beide zoons met hun gezinnen geemigreerd zijn.
Samen met dochter Anna blijven zij in Nederland.
Ze missen hun zoons wel degelijk, maar ze hopen, het is inmiddels 1956, dat Bertus en Jan, zoals ze beloofd hebben, met hun gezin naar Winterswijk komen voor hun gouden huwelijk.

Maar dan valt er een brief uit St.Marijs op de mat:
“Wij weten wel hoe Winterswijk eruit ziet, maar vader en moeder weten niet hoe het bij ons in St.Marijs gesteld is.Kunnen we het niet zo doen, dat vader en moeder hun 50 jarig huwelijk bij ons vieren. Wij betalen het reisgeld”

Trui (68) schrikt van het prachtige aanbod en Willem (72) zegt niet veel.
Ja en nu?
Met dochter Anna, familie, vrienden en bekenden wordt overlegd.
Ze gaan het doen. En zelfs een jaar lang.
Willem is nog nooit verder geweest dan Amsterdam en Trui heeft de zee zelfs nog nooit gezien. Alleen Bocholt en Wesel.
En dan moet er veel georganiseerd worden, voordat het grote vertrek op 07 oktober 1955 zal plaats vinden om aan de andere kant van de wereld samen hun zoons en gezinnen daar hun gouden huwelijksfeest te gaan vieren op 25 juni 1956.

“Ai’je een jaor weg gaot, is er veule te regel’n”, zegt Willem
“Hek gas en de electrisch he’k af laoten sluten, want ‘t is zunde a’j der een jaor veur betaalt, a’j ‘t toch neet gebroekt”
Weken achtereen wordt er nu dagelijks kippensoep gegeten, want tenslotte moesten deze natuurlijk geruimd worden.
De laatste 6 kippen worden maar verkocht, want ze kunnen geen kippensoep meer zien.
“Het hef ok veurdeel’n, zegt Willem. “Gin winteropslag van aerdappeln en ging koll’n”
“Wie holt geld ovver veur een ijsjen daor, want daor is het zommer”

07 oktober 1955 is de grote dag van vertrek voor de vijf weken durende bootreis naar Bertus en Jan.
Twee koffers gaan mee, met o.a. een nieuwen manchesterbokse en nieuwe klompen.
“Tot ovver een jaor”

De S.S. Jan van Oldenbarnevelt vertrekt, met Willem en Trui.
“En dan wordt het stil aan de over kant”
Berichtgeving vanuit Australie is natuurlijk zeer beperkt in die tijd, maar toch gespeurt naar hoe het hun daar vergaan zal zijn en of ze een geweldig jaar en gouden huwelijksfeest hebben genoten.
Trui vond het er fijn, het klimaat, maar zeker de kinderen en kleinkinderen om haar heen te hebben, maar toch was ze liever weer thuis.
Het huwelijksfeest was meer dan geslaagd in het bijzijn van hun beide zoons Bertus en Jan en hun gezinnen, maar precies een maand later slaat het noodlot toe.
De gezondheid van Bertus liet echter ook bij het huwelijksfeest al ernstig te wensen over en op 25 juni 1956 komt hij op 47 jarige leeftijd te overlijden.
De glans van het gouden huwelijksfeest zal snel verdwenen zijn.
Maar dan staat er ineens weer een bericht, 17 september 1956 in de Nieuwe Winterswijkse Courant.

Niet over de belevenissen van Willem en Trui, maar weer bij de overlijdensadvertenties.
‘Heden overleed onze lieve man, vader en opa Willem Oonk, 73 jaar. St.Marijs-Australie.
Willem was ernstig ziek geworden en er werd nog een poging gedaan hem eventueel over te vliegen, maar dit werd onverantwoord geacht.
Willem zal zijn Vredenseweg nooit meer terug zien.
Hij wordt in Australie begraven

De berichtgevingen over de familie Oonk stokt verder in de Nieuwe Wint.Courant.
Trui zal de terugreis naar de Vredenseweg naar alle waarschijnlijkheid alleen hebben moeten aanvaarden.
Wat een prachtige reis en huwelijksfeest had moeten worden, zal al zijn glans hebben verloren.
Ook zoon Jan mocht niet oud worden, hij overleed in 1967 in St.Marijs, 55 jaar oud.

De beide schoondochters en kinderen zijn in Australie gebleven.
Trui Oonk is overleden in 1976 in Winterswijk op 88 jarige leeftijd.
Dochter Anna (Lutjenkossink) in 1986 (79)

In de periode 1950-1980 zijn heel veel Winterswijkse gezinnen geemigreerd naar Australie

Willem en Trui Oonk aan het koffers pakken, dag voor hun vertrek , 06 oktober 1955
Foto: Delpher
Bron: Delpher
Bron: Delpher
Foto: Michiel Firing

Genealogie Fam.Oonk

Berend Willem Willem Oonk (Willem)
Geb:05-03-1883 Winterswijk
Ovl: 16-09-1956 St. Marijs (73 jaar)
Echtg: 25-05-1906 Winterswijk
Geertruida Menting (Trui)
Geb:
Ovl: 01-04-1976 Winterswijk (88 jaar)


Kinderen:

Anna Bertha Hendrika
Geb: 24-10-1906
Ovl:10-07-1986 (79 jaar)
Echt:12-05-1933 Winterswijk
Jan Derk LutjenKossink
Geb: 04-06-1904 Winterswijk
Ovl:23-02-1984 (79 jaar)


Hendrik Engelbertus (Bertus)
Geb: 04-05-1909 Winterswijk
Ovl: 25-06-1956 St.Marijs (47 jaar)
Echtg:22-10-1937 Winterswijk
Teiltje ten Cate
Geb:18-02-1912 Winterswijk
Ovl:
Weer getrouwd met J.Rombout


Jan (Jan)
Geb:04-06-1911 Winterswijk
Ovl: 31-03-1967 St.marijs (55 jaar)
Echt: 27-08-1937 Winterswijk
Fenna Berendina Hendrika Veeningen (Veningen)
komt op 25-02-1918 met haar ouders naar Winterswijk
Geb: 05-03-1913 Schoonhoven
Ovl: