oudwwijk
Digitaal erfgoed

Kamp Wenters Vlieland

Idee

Idee vakantie’s voor scholieren is van Wim van Laar .
De eerste schoolvakantie’s in 1946 was een succes voor school O (Vragender) en School N (Dottekro)
Besloten werd kampen voor meerdere scholen te organiseren.
In 1947 in Denekamp een proefkamp en wederom geslaagd.
In 1946 maakte men al uit Ameland en Denekamp de keus voor Ameland.
De pioniers in 1946 waren:
Jo van Laar, Mien Beverwijk, Pim Molsbergen, Riek Beverwijk, Bertha Schutte, Annie Nieuwenhuis, Corrie de Blaauw, Annie van der Meer, Wim van Laar en Jeanne de Graaf.
30 Mei 1947 meldt de Nieuwe Winterwijkse Courant:
‘Een groots opgezet kampeerplan met als leus:
‘EEN WEEK KAMP-EN ZEEVREUGD’
Voor alle kinderen, zowel van de buurten als uit het dorp.
Voorbereidingen in volle gang, maar in 1947 niet niet mogelijk.

De begroting voor 1948 is f 16.000,

Fabrieken en bedrijven: f 3000,
Aandelen f 5000,
Collecte Winterswijk f 3500,
Sparende kinderen f 3000,-
Bedrag bleek toereikend.

In 1948 vertrok de bus vanaf garage Walhof aan de schoolstraat naar Ameland

Deelnemende scholen:
Dorpsscholen C,M,N,en O , buurtscholen Brinkheurne, Corle, Huppel, Miste en Ratum en de Jan Ligthartschool voor VLGO.

2 juni 1948 vertrokken Wim van Laar en Dick Veenhuis naar Ameland voor de opbouw.
7 juni 1948: Eerste scholen gearriveerd: School N en O
Leiding:
Wim van Laar, Dick Veenhuis, Baretta, te Strake en Mevr.v.d.Meer-Harwig.
‘Kook-tante’s’: Dames Kolkman en Kolthof.
Menu: stamppot van kool, witte bonen en uitgebakken spek.

Wethouder L.C.ter Haar-van Schothorst in blad ‘School en Huis’ 10 juli 1948:
‘Ik heb een blij en enthousiast gevoel. En als ik nu naga wat de oorzaak van die gevoelens is, dan moet ik zeggen dat ik vol lof en eerbied ben voor de keurige organisatie. Dit was af, dat klopte, hier was overal aan gedacht!
Tevens kan ik degenen die niet wisten hoeveel kinderen er ziek terug zouden komen, zeggen: Er is niemand ziek teruggekomen. Integendeel, de kinderen zijn in belangrijk betere conditie teruggekomen. Dit is een stuk sociaal werk dat respect afdwingt. Daarom als wethouder en als moeder een woord van hartelijke dank aan de initiatiefnemers en organisatoren van dit kamp, aan de kampmoeders (kooksters) voor de uitnemende verzorging, aan het onderwijzend personeel voor de leiding, aan de chauffeur die de kinderen veilig heen- en terugbracht.’

Eerste week ‘menu’ 1948: 52 kinderen:

-360 broden van 8 ons
-41 pond boter
-32 pond spek
-20 pond kaas
-20 pond vlees
-300 ltr.melk
-280 kilo aardappelen
-60 kilo spitskool
-40 kilo andijvie
-50 kroppen sla
-30 pond peulvruchten
-150 eieren
-30 pond suiker

Tweede groep betrof school M en school Huppel
Leiding: Mevr.Jeanne de Graaf, Mevr.Boesveld, Dhr.Wilterdink, Dhr.Lubberdink
Derde groep: Jan Ligthartschool
Leiding: Mevr.Verhoef, Mevr.Molsbergen, Dhr.Nuys, Sieders,de Goede en Wilterdink.
Vierde groep: School C, Brinkheurne en Miste
Vijfde groep: Corle en Ratum

Na de laatste groep komen er nog ULO-leerlingen, welke later samen met Daaf Broekhuizen, Wim van Laar, Dick Veenhuis het kamp afbreken.

Het aantal tenten gemaakt door de firma Albion Sport in Rotterdam, met canvas zeildoeken van de firma Meyerink uit Winterswijk bedroeg:
6 kindertenten
2 bagage-tenten
2 leiders-tenten
1 keukentent
1 kantoortent

Wordt vervolgd


‘Kooktante’s’
Zus Engeland en Jo Stemerdink