oudwwijk
Digitaal erfgoed

Water

PompenDrinkwaterpompstation Corle 1925
Watertoren Misterweg 1926
Openbare drinkwatervoorziening 1926

Verdwijnen waterpomp Misterstraat ceremonieel

1988 Gemeente Waterleiding Winterswijk overgegaan in de WOG
(Waterleidingsbedrijf Oostelijk Gelderland)

Lees verder