oudwwijk
Digitaal erfgoed

“In Kotten bunt ze gekker met kipp’n, dan met kinder

In 1896 kwam de ondernemer Hendrikus Minck vanuit Groningen naar Winterswijk.
Naast zijn ondernemerschap als sigarenmaker, was hij een fanatiek turner.
In 1906 sloot hij zich samen met zijn zoon Gerrit aan bij pas opgerichte Winterswijksche Gymnastiekvereeniging.en deze groeide als kool.
In 1915 kwam er zelfs al een grote damesafdeling W.G.V. waarin, mag niet onvermeld blijven Mej.Jans Beskers een grote rol vervulde.
Winterswijk bewoog……..en goed.
En nu waren de buurtschappen aan de beurt.Maar de Kottense boeren waren er niet warm voor te krijgen.
Wel Postbode Beernink en Kappers van het hulppostkantoor, evenals de beide meesters Boxem en Meinen, maar de boeren vonden het nieuwe tijdsverschijnsel helemaal niks.
Ook de sigarenmaker en turner Gerrit Minck ging zich d’r maar eens mee bemoeien en nadat hij toenadering had gezocht door een Kottense boer een van zijn fijne sigaren aan te bieden zei hij hem in de loop van het gesprek: „Jullie behandelen je kippen nog beter dan je kinderen.”

De Kottense boer schrok ervan.
„Hoe bedoel ie dat?” was zijn vraag„
Wel, in je kippenhok hang je een knolraap, zó dat de kippen moeten springen om erbij te kunnen — daar blijven ze gezond van, da’s hun gymnastiek. En waar heb je nou voor je kinderen zoiets?”

De Kottense boer, krapte zich op zijn hoofd en dacht na:
“Ie hebt geliek, Minck”
En bij terugkomst in Kotten vertelde hij het verhaal van Gerrit Minck verder.
Maar helemaal om waren de Kottenaren nog niet, maar Gerrit Minck had toegezegd dat hij ze wel warm zou maken.
‘Zorg maar dat op 25 mei (1930) het Feestgebouw bij jullie gereed staat, dan zullen wij v.d. Winterswijkse Gymnastiekvereeniging laten zien wat we allemaal al kunnen’

Beernink, Kappers en de beide onderwijzers Boxem en Meinen roken hun kans om de Kottenaren aan het bewegen te krijgen en nodigden iedereen in Kotten uit om voor een kwartje te komen kijken naar de Show, die Minck beloofd had.
En ze gingen om, want nog geen twee maanden later, nml. op 01 juli 1930 had Kotten zijn eigen gymnastiekvereniging.
De KGV. Gerrit Minck had toegezegd de eerste tijd te komen helpen lesgeven, als ze beloofden hem iedere keer met de auto te komen halen en brengen.
En dat deden Kottenaren maar al te graag.Vijf jaar later werd het eerste lustrum gevierd en de foto daarbij gemaakt toont 60 leden.

Verhaal in roman-stijl samengesteld uit krantenberichten uit die periode -Hans Tenbergen

Foto: Bijpassend
Links nog net zichtbaar Gerrit Minck, rechts turner Herman Paule