oudwwijk
Digitaal erfgoed

School G Huppel

Uid de oudheid
Huppel en Henxel
In Huppel had men destijds een zekeren Jan Groeping (Greupink) als schoolmeester. 
Voor Huppel en Henxel bestond een schooltje, nog kort geleden gebouwd en dus in vrij goeden toestand, al was ’t veel te klein.
Meester was hier Jan Willem Knuivers, van den 4en rang, 21 jaar oud en ongehuwd.
Zijn leerlingen waren ’s winters 90 ’s zomers 30.
Vacantie: 1 aug.- 1 Oct. 

1975: Bouw school Huppel (vier klassige lagere school)

AANTEKENINGEN:

Hoofd: L.Bolk : 1959

Lees verder