oudwwijk
Digitaal erfgoed

School E Corle

Uit de oudheid:

Corle had als school een oud vervallen hutje, 10 voet breed, 20 voet lang en 8 voet hoog, met als meester Jan Veenhuis 31 jaar, ongehuwd en bezitter van den 4en rang. 
’s Winters telde zijn schooltje 70, ’s zomers 15 leerlingen.
Vacantie van 1 juli – 1 Nov. 

Lees verder