oudwwijk
Digitaal erfgoed

Persbericht Vereeniging Volksfeest

PERSBERICHT VEREENIGING VOLKSFEEST
Datum: 30 augustus 2022
Naar aanleiding berichtgeving op website OudWinterswijk.nl.
Wij betreuren het stoppen van de website van OudWinterswijk, waar velen (ook leden en oud-leden van Vereeniging Volksfeest) veel plezier aan beleven.
Met name ook de diverse items over het bloemencorso inclusief prachtige foto’s.
Op 17 augustus jl. publiceerde OudWinterswijk op haar website dat de Vereeniging Volksfeest het werk van OudWinterswijk niet kan waarderen en zij de heer H. Tenbergen hiervoor persoonlijkaansprakelijk stelde.
Wij zien geen enkel verband tussen onze Vereeniging en het stoppen van de website OudWinterswijk.
Wel heeft de Vereeniging al tientallen jaren met de horeca ondernemer H.Tenbergen een zakelijke relatie als organisator van Volksfeest, Koningsdag en Kinderspelen.
Door de heer H. Tenbergen wordt deze samenwerking nu gekoppeld aan OudWinterswijk, wat voor ons onbegrijpelijk is.
Enige reactie op de “feiten” van de heer H. Tenbergen in relatie tot Vereeniging Volksfeest is wel op zijn plaats:
1. Het in 2019 georganiseerde bevrijdingsconcert op locatie ‘t Hilgelo was een initiatief van de Stichting Bevrijdingsconcert Winterswijk, welke is opgericht doorMuziekvereniging Excelsior en waarin Vereeniging Volksfeest NIET participeert. Wel hebben wij op verzoek van Excelsior vrijwilligers aangeboden voor hand- en spandiensten in de voorbereiding en voor het concert zelf. Een koppeling met de kwestie Wilhelmus staat daarmee volledig buiten de Vereeniging Volksfeest.
2. Op 18 april 2019 heeft de Vereeniging Volksfeest, via de gemeente Winterswijk, van de regio Achterhoek + Liemers een “Plan en procedure document” ontvangen voorhet organiseren van 75 jaar Vrijheid Gelderland Achterhoek – Gemeenten Grensstreek.
Met 2 centrale thema’s:
a. Samen, met de Euregio gemeenten, vieren wij de vrijheid en vrede.
b. Grensoverschrijdend programma.
3. De beoogde start van het regio programma was 29 maart 2020 in Dinxperlo endaarna doorlopend tot 1 juni 2020.
4. Voor de gemeente Winterswijk is 31 maart een belangrijke datum, de bevrijding. Enlandelijk natuurlijk 5 mei.
5. Beide data vielen in 2020 op een doordeweekse werkdag en wel de dinsdag.
6. In ons persbericht van 22 januari 2020 hebben wij een uitgebreidgrensoverschrijdend programma gepresenteerd voor zondag 26 april 2020, mede omdat:
a. Op zondag zijn ook onze Duitse regiogemeenten vrij (geen werkdag).
b. Op maandag 27 april wordt Koningsdag in Winterswijk uitgebreid gevierd.
c. De benodigde bijdrage/subsidie en eigen geldelijke en fysieke inbreng hebbenons tot een koppeling Vrijheid-Koningsdag doen besluiten.
7. Dit alles heeft in goed overleg met de gemeente Winterswijk en de subsidieverstrekker regio Achterhoek+Liemers plaatsgevonden.
8. Met de Marktvereniging Winterswijk is gepoogd om al op zaterdag de invulling vande markt met een tent af te wikkelen. Helaas is dit niet mogelijk gebleken en is dit ook later in een goed gesprek met de Marktvereniging verder afgehandeld.
9. OudWinterswijk heeft op basis van het persbericht een poll geplaatst op haar website. In eerdere berichtgevingen van de heer H. Tenbergen aan Volksfeest is naast de uitslag van de poll ook aangegeven hoeveel unieke deelnemers aan de poller deelgenomen hebben.
De representativiteit en conclusies van de poll moeten ook in dat daglicht gesteld worden.
10. De Vereeniging Volksfeest heeft zich vervolgens coöperatief opgesteld enaangegeven dat indien andere personen/organisaties het liever op 5 mei willen organiseren, zij dit ook mochten overnemen van de Vereeniging Volksfeest.
11. Zoals in het stuk van OudWinterswijk is vermeld is dit ook door een particulier opgepakt, ingebracht bij de gemeenteraad van Winterswijk.
12. Korte tijd later werd de Vereeniging Volksfeest door deze particulier benaderd, omdat het organiseren toch een maatje te groot bleek en het financiële risico voorde particulier niet te dragen was.
13. Zoals hiervoor reeds aangeduid was een andere datum met onze vrijwilligers en met de financiële risico’s het best invulbaar/beheersbaar op 26 april 2020.In de berichtgeving op de site van OudWinterswijk worden naast de items over het bevrijdingsconcert tevens “feiten” met betrekking tot de zakelijke relatie tussen horeca ondernemer H. Tenbergen en organisator van het Volksfeest, de Vereeniging Volksfeestgenoemd.Zoals in elke zakelijke relatie ontstaan er weleens strubbelingen en meningsverschillen over en weer.
Om die via de media te moeten afwikkelen en deze te koppelen aan “het onmogelijk maken van het verder gaan met website OudWinterswijk” vinden wij dan ook hoogst ongepast en we gaan hier daarom verder ook niet op in. Naar onze mening hebbende door ons georganiseerde evenementen en de zakelijke meningsverschillen hieromtrent geen enkele relatie met OudWinterswijk en hebben we voldoende gedaan om deze op eennette manier gezamenlijk op te lossen.Belangrijk hierbij te melden is dat er een tweetal fysieke gesprekken en enkele telefonische contacten zijn geweest met de heer H. Tenbergen.
Een fysieke bespreking met een ambtenaar van de gemeente Winterswijk, de penningmeester en voorzitter Vereeniging Volksfeest en een fysiek gesprek met voorzitter en secretaris Vereeniging Volksfeest.
Het laatste gesprek bij aanwezigheid van 2 personen en niet onder 4 ogen, edoch bij aanvang van het gesprek wel om toestemming gevraagd en hierop ook akkoord gekregen.Vermeldenswaardig is daarbij dat reeds in het 1e fysieke gesprek bij en in aanwezigheid van een ambtenaar van de gemeente door de voorzitter van Vereeniging Volksfeest, op verzoek van de heer H. Tenbergen, middels een gezamenlijke handdruk de eerderemeningsverschillen zijn beslecht.
Het verzoek van de heer H. Tenbergen om een financiële genoegdoening van € 3.000,– is op basis van de Statuten van de Vereeniging niet mogelijk en reeds medegedeeld aan de heerH. Tenbergen. Gelden, hoofdzakelijk collectegelden, zijn te allen tijde enkel bestemd voorbloemencorso en kinderspelen.
In het fysieke gesprek heeft de heer H. Tenbergen aangegeven het geld in te willen zetten voor een natuursteen plaquette en niet voor de website OudWinterswijk.
De Vereeniging Volksfeest betreurt alle (media) commotie aangaande haar zakelijke relatie met de heer H. Tenbergen. Wij hopen dat, na een succesvol verlopen Volksfeest 2022, in2023 een zakelijke gezamenlijke correcte wijze van samenwerken met de heer H. Tenbergen ,als eigenaar van zijn horecalocatie, mogelijk is.
Meer informatie?Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@volksfeest.nl