oudwwijk
Digitaal erfgoed

Reacties op Persbericht Volksfeest

Kennelijk doet het bestuur mee aan de kampioenschappen: hoe kletsen wij ons hieruit en wassen onze handen in onschuld. Dit daar elke vorm van zelfreflectie volledig ontbreekt.

1 optie. Opstappen. Nieuw bestuur. Geloof er geen moer van. Teveel “toevalligheden” Machtpositie en te weinig actieve herinneringen. Waar kennen wij dit nog meer van?

Ik mis ook een schuldbekentenis voor wat o.a. betreft niet nagekomen afspraken, toiletwagen, annuleren bestellingen bij Grolsch, illegaal aftappen van stroom…

Wat laat de vereniging volksfeest zich hier toch weer kennen. Een hoop geklets en niks gezegd. Lijkt Den Haag wel. Ze moeten zich schamen met zo’n reactie te komen.

Ik zal proberen een zo objectief mogelijke mening te vormen…De vereniging volksfeest weet een aantal zaken te verduidelijken mbt het bevrijdingsfeest, maar daar draait het allemaal niet om. Of Oud-Winterswijk los gezien moet worden van de hele kwestie, daar zullen de meningen over uiteenlopen. Maar zoals Gerard van Swaaij ook al schreef, er wordt nergens ingegaan op beschuldigingen mbt “de pesterijen”. Een bekend spreekwoord zegt; “wie zwijgt, stemt toe”. Het had de vereniging Volksfeest gesierd als men hier op ingegaan zou zijn en òf de beschuldigingen kunnen weerleggen met tegenbewijzen, òf bekennen en excuses aanbieden. Er wordt om de hete brei heen gedraaid. Het siert Hans enorm dat hij het “weerwoord” van de vereniging Volksfeest hier ook openbaar plaatst. En ik ken Hans, hier is geen woord aan gemanipuleert. En als ik eerlijk ben, wat ik al schreef, er wordt met een aantal feiten die er niet groots toe doen, om de hete brei heen gedraaid. Het is nog steeds niet te laat om de feiten te weerleggen met het bewijzen van het tegendeel en excuses aan te bieden. (over en weer voor de al dan niet verkeerd naar buiten gebrachte informatie). Maar wees volwassen en toon moed om openlijk toe te geven dat er fouten gemaakt zijn. Dat is even ongemakkelijk, maar geef elkaar daarna de hand en gooi zand er over. We zijn geen kleuterklas, maar allemaal volwassen. Ook de Winterswijkers zouden dit kunnen waarderen. Nu roepen dat er niks aan de collecte gegeven wordt en het feest te boycotten is ook niet juist. Daar heb je de corsobouwers en de inwoners mee, niet de mensen waarom het gaat. Ik wil besluiten met de woorden; Vereniging Volksfeest, bedankt voor het organiseren van het volksfeest. Een feest was het zeker! Corsobouwers klein of groot, jullie hebben prachtig werk geleverd! 
Hans, dank voor de open berichtgeving en al het werk dat je steekt in de geschiedenis van Winterswijk, geef dit niet op! 
En alle inwoners van Winterswijk die er gezamenlijk aan hebben bijgedragen dat het feest een waanzinnig positieve energie uitstraalde. 
Ieder van ons heeft zijn kwaliteiten en ook zijn nukken. Laat elkaar in zijn/haar waarde en laten we er ook volgend jaar GEZAMENLIJK weer een mooi feest van maken.

Het hele conflict is terug te voeren op de statusverschillen in dit dorp. Alle concrete voorbeelden van het huidige conflict doen er niet toe. Wwijk is een dorp als geen ander met als symbolisch voorbeeld de jaarlijkse optocht: de bobo’s in de rijtuigen in hun kostuums met sjerpen en vooroorlogse hoge hoeden hoog verheven boven de burgers, de burgers aan de kant. Die verhouding is in elke samenwerking in dit dorp terug te vinden: de bobo’s met status en zeggenschap en met hun eigen vriendenclubs, de burgers, boeren en werklui die letterlijk en figuurlijk toe mogen kijken. Die cultuur haal je hier niet zomaar weg. Als je het ene conflict hebt uitgepraat ligt het andere op de loer. Enig verschil is, dat het nu naar de oppervlakte komt door internet, terwijl het vroeger bedekt bleef.En dit fenomeen hoort ook bij Oud-Winterswijk. Hans, er ligt werk voor je om dit te onderzoeken.

Als oud inwoner van Winterswijk,was ik net zoals veel anderen,toch verbaasd over het voorstel van de Ver. Volksfeest, om een 75 jarig bevrijdingsfeest uitgerekend op een dag te houden,die voor de meeste inwoners historisch gezien totaal vreemd was. Er ontstaat in de bovenstaande uitleg van de Ver.Volksfeest hoogstens de indruk, dat bij het organiseren van dit feest, het economische, praktische aspect,en de mogelijkheid dat de grensoverschrijdende gemeenten konden meevieren,veel belangrijker was dan de eigenlijke wens van de W,wijkse bevolking. Een vermeend prachtig plan,de tent stond voor het Koningsfeest reeds bereidt, zodat men op deze manier eigenlijk twee vliegen in een klap zou slaan. Dat de Ver.Volksfeest bij het organiseren van het feest op 26 April,er schijnbaar vanuit gegaan is dat de markthandel en de inwoners van W,wijk zich wel zouden schikken,is het bewijs dat de distance tussen de mening van Volk en vereeniging gewoon erg groot is. Waarom kan een Ver.Volksfeest,niet zelf op haar Facebooksite met het volk in contact komen,en peilen hoe de algemene mening is? Is men misschien van mening dat het Volk,die ze gezien hun naam eigenlijk vertegenwoordigen moeten,zelf niet in staat is om een serieuze mening te geven? Was daarom de poll.die Oud-Winterwijk,anders dan jullie wel heeft doorgevoerd,niet mede de reden van jullie GEKWETSTE TROTS en de daaruit volgende pesterijen? Gewoon toegeven dat een overduidelijke meerheid van de W,wijkse bevolking,het een keer niet met jullie eens waren,en vooral ophouden om nog steeds jullie,tenminste medeschuld nog steeds te ontkennen. Een sjerp draagt men als waardigheidsteken, en zo zou men zich dan ook gedragen moeten.

……………..  mijn complimenten voor jouw analyse. Ik vind dat gedoe met die hoge hoeden en die sjerpen en het van vader op zoon overgaan van een functie binnen de vereniging volksfeest (bewust met kleine letters geschreven) volledig uit de tijd.De aristocratie die het gepeupel een feest biedt dat het gepeupel zelf betaalt, ik vind het van de zotte.De VVW moet moderniseren en vooral emanciperen. Daar is het de hoogste tijd voor.

 

Lees verder

Persbericht Vereeniging Volksfeest

PERSBERICHT VEREENIGING VOLKSFEEST
Datum: 30 augustus 2022
Naar aanleiding berichtgeving op website OudWinterswijk.nl.
Wij betreuren het stoppen van de website van OudWinterswijk, waar velen (ook leden en oud-leden van Vereeniging Volksfeest) veel plezier aan beleven.
Met name ook de diverse items over het bloemencorso inclusief prachtige foto’s.
Op 17 augustus jl. publiceerde OudWinterswijk op haar website dat de Vereeniging Volksfeest het werk van OudWinterswijk niet kan waarderen en zij de heer H. Tenbergen hiervoor persoonlijkaansprakelijk stelde.
Wij zien geen enkel verband tussen onze Vereeniging en het stoppen van de website OudWinterswijk.
Wel heeft de Vereeniging al tientallen jaren met de horeca ondernemer H.Tenbergen een zakelijke relatie als organisator van Volksfeest, Koningsdag en Kinderspelen.
Door de heer H. Tenbergen wordt deze samenwerking nu gekoppeld aan OudWinterswijk, wat voor ons onbegrijpelijk is.
Enige reactie op de “feiten” van de heer H. Tenbergen in relatie tot Vereeniging Volksfeest is wel op zijn plaats:
1. Het in 2019 georganiseerde bevrijdingsconcert op locatie ‘t Hilgelo was een initiatief van de Stichting Bevrijdingsconcert Winterswijk, welke is opgericht doorMuziekvereniging Excelsior en waarin Vereeniging Volksfeest NIET participeert. Wel hebben wij op verzoek van Excelsior vrijwilligers aangeboden voor hand- en spandiensten in de voorbereiding en voor het concert zelf. Een koppeling met de kwestie Wilhelmus staat daarmee volledig buiten de Vereeniging Volksfeest.
2. Op 18 april 2019 heeft de Vereeniging Volksfeest, via de gemeente Winterswijk, van de regio Achterhoek + Liemers een “Plan en procedure document” ontvangen voorhet organiseren van 75 jaar Vrijheid Gelderland Achterhoek – Gemeenten Grensstreek.
Met 2 centrale thema’s:
a. Samen, met de Euregio gemeenten, vieren wij de vrijheid en vrede.
b. Grensoverschrijdend programma.
3. De beoogde start van het regio programma was 29 maart 2020 in Dinxperlo endaarna doorlopend tot 1 juni 2020.
4. Voor de gemeente Winterswijk is 31 maart een belangrijke datum, de bevrijding. Enlandelijk natuurlijk 5 mei.
5. Beide data vielen in 2020 op een doordeweekse werkdag en wel de dinsdag.
6. In ons persbericht van 22 januari 2020 hebben wij een uitgebreidgrensoverschrijdend programma gepresenteerd voor zondag 26 april 2020, mede omdat:
a. Op zondag zijn ook onze Duitse regiogemeenten vrij (geen werkdag).
b. Op maandag 27 april wordt Koningsdag in Winterswijk uitgebreid gevierd.
c. De benodigde bijdrage/subsidie en eigen geldelijke en fysieke inbreng hebbenons tot een koppeling Vrijheid-Koningsdag doen besluiten.
7. Dit alles heeft in goed overleg met de gemeente Winterswijk en de subsidieverstrekker regio Achterhoek+Liemers plaatsgevonden.
8. Met de Marktvereniging Winterswijk is gepoogd om al op zaterdag de invulling vande markt met een tent af te wikkelen. Helaas is dit niet mogelijk gebleken en is dit ook later in een goed gesprek met de Marktvereniging verder afgehandeld.
9. OudWinterswijk heeft op basis van het persbericht een poll geplaatst op haar website. In eerdere berichtgevingen van de heer H. Tenbergen aan Volksfeest is naast de uitslag van de poll ook aangegeven hoeveel unieke deelnemers aan de poller deelgenomen hebben.
De representativiteit en conclusies van de poll moeten ook in dat daglicht gesteld worden.
10. De Vereeniging Volksfeest heeft zich vervolgens coöperatief opgesteld enaangegeven dat indien andere personen/organisaties het liever op 5 mei willen organiseren, zij dit ook mochten overnemen van de Vereeniging Volksfeest.
11. Zoals in het stuk van OudWinterswijk is vermeld is dit ook door een particulier opgepakt, ingebracht bij de gemeenteraad van Winterswijk.
12. Korte tijd later werd de Vereeniging Volksfeest door deze particulier benaderd, omdat het organiseren toch een maatje te groot bleek en het financiële risico voorde particulier niet te dragen was.
13. Zoals hiervoor reeds aangeduid was een andere datum met onze vrijwilligers en met de financiële risico’s het best invulbaar/beheersbaar op 26 april 2020.In de berichtgeving op de site van OudWinterswijk worden naast de items over het bevrijdingsconcert tevens “feiten” met betrekking tot de zakelijke relatie tussen horeca ondernemer H. Tenbergen en organisator van het Volksfeest, de Vereeniging Volksfeestgenoemd.Zoals in elke zakelijke relatie ontstaan er weleens strubbelingen en meningsverschillen over en weer.
Om die via de media te moeten afwikkelen en deze te koppelen aan “het onmogelijk maken van het verder gaan met website OudWinterswijk” vinden wij dan ook hoogst ongepast en we gaan hier daarom verder ook niet op in. Naar onze mening hebbende door ons georganiseerde evenementen en de zakelijke meningsverschillen hieromtrent geen enkele relatie met OudWinterswijk en hebben we voldoende gedaan om deze op eennette manier gezamenlijk op te lossen.Belangrijk hierbij te melden is dat er een tweetal fysieke gesprekken en enkele telefonische contacten zijn geweest met de heer H. Tenbergen.
Een fysieke bespreking met een ambtenaar van de gemeente Winterswijk, de penningmeester en voorzitter Vereeniging Volksfeest en een fysiek gesprek met voorzitter en secretaris Vereeniging Volksfeest.
Het laatste gesprek bij aanwezigheid van 2 personen en niet onder 4 ogen, edoch bij aanvang van het gesprek wel om toestemming gevraagd en hierop ook akkoord gekregen.Vermeldenswaardig is daarbij dat reeds in het 1e fysieke gesprek bij en in aanwezigheid van een ambtenaar van de gemeente door de voorzitter van Vereeniging Volksfeest, op verzoek van de heer H. Tenbergen, middels een gezamenlijke handdruk de eerderemeningsverschillen zijn beslecht.
Het verzoek van de heer H. Tenbergen om een financiële genoegdoening van € 3.000,– is op basis van de Statuten van de Vereeniging niet mogelijk en reeds medegedeeld aan de heerH. Tenbergen. Gelden, hoofdzakelijk collectegelden, zijn te allen tijde enkel bestemd voorbloemencorso en kinderspelen.
In het fysieke gesprek heeft de heer H. Tenbergen aangegeven het geld in te willen zetten voor een natuursteen plaquette en niet voor de website OudWinterswijk.
De Vereeniging Volksfeest betreurt alle (media) commotie aangaande haar zakelijke relatie met de heer H. Tenbergen. Wij hopen dat, na een succesvol verlopen Volksfeest 2022, in2023 een zakelijke gezamenlijke correcte wijze van samenwerken met de heer H. Tenbergen ,als eigenaar van zijn horecalocatie, mogelijk is.
Meer informatie?Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@volksfeest.nl

Lees verder