oudwwijk
Digitaal erfgoed

Persbericht Oudwinterswijk

Het ongelofelijke verhaal over Vereeniging Volksfeest

Mocht de Vereeniging Volksfeest verzoeken de namen te noemen van de betreffende leden ter bescherming van andere leden v.d. Vereeniging Volksfeest die hier geheel buiten staan, dan ben ik hiertoe direct bereid.

Historisch besef, of het gebrek eraan.

In 2019 wist Winterswijk de landelijke media te halen met een bericht dat een ieder deed verbazen. De oorzaak dat de landelijke media werden gehaald was omdat de Organisatie Excelsior en de Vereeniging Volksfeest bedacht hadden dat er geen Wilhelmus gespeeld zou moeten worden op het bevrijdingsfestival.

Landelijke media:

Begrijpelijkerwijs vloog de landelijke media hier bovenop waaronder : 
– de Gelderlander, 
– Tubantia, 
– het AD, 
– de Volkskrant, 
– Geenstijl, 
– Powned 
en zelfs een tweet van Pieter Omtzigt , gericht aan Burgemeester Bengevoord. 

Rel in de media

Het werd een complete rel in de media, waarbij Winterswijk weer werd genoemd als NSB-dorp. ‘Alle landelijke media storten zich erop, zegt Danny Oonk, voorzitter van de Stichting Bevrijdingsconcert Winterswijk. Mijn telefoon ontplofte. Ik wist niet wat mij overkwam. Het was heftig’ De organisatie van het bevrijdingsfestival boog al snel en besloot alsnog het Wilhelmus toe te voegen. 

Oud-Winterswijk

Oud-Winterswijk werd hierbij door de Volkskrant gehoord m.b.t. de suggestie dat Winterswijk een ’NSB-dorp’ zou zijn. In een uitgebreid artikel in de Volkskrant heb ik dat nogmaals kunnen weerleggen. 

Traditie vanuit het historisch besef

Achteraf had de Stichting Bevrijdingsconcert Winterswijk zich veel gedoe kunnen besparen door even te bellen met traditie deskundige Ineke Strouken. Het spelen van het Wilhelmus op Bevrijdingsdag is een traditie, laat zij desgevraagd weten. En een traditie is een vorm van cultuur die van generatie op generatie wordt doorgegeven, maar ook diep in je zit. Op het moment dat je daar een verandering in aanbrengt zorg je voor commotie, aldus de Gelderlander van 30 april 2019.

Tenbergen:
Gelukkig liep alles met een ‘sisser’ af. Het bevrijdingsfestival werd, ondanks het koude weer, die avond een succes. 

Gebrek aan historisch besef

De rust keerde terug in Winterswijk. Dit was echter maar van korte duur want op 23 januari 2020 komt omroep Gelderland met het bericht dat de Vereeniging Volksfeest het bevrijdingsfeest wil vieren op 26 april 2020 en wel  gecombineerd met Koningsdag op 27 april. Het gegeven van één tent, twee feesten, en dat alles ten koste van de warenmarkt, zorgt ervoor dat er personen zijn die zich hierin niet kunnen vinden en geen medewerking willen verlenen aan de voorwaarden die de Vereeniging Volksfeest hen op wilde leggen. Ook laat de Marktvereniging zich uit over de bijzondere datum te weten 26 april daar die datum nergens op gebaseerd is. Integendeel,
Winterswijk is bevrijdt op 31 maart en landelijk wordt het gevierd op 5 mei. 

‘Eerst herdenken en dan vieren’. 

De Vereeniging Volksfeest zegt dat de provincie subsidie voor bevrijdingsfeesten heeft gekregen en dat hieraan geen data zijn gehangen. Iedere plaats kan zelf bepalen, welke datum zij hier het meest voor geschikt achten, aangezien zij allen bijna op andere data bevrijdt zijn. De vraag rijst of dit voorgenomen bevrijdingsfeest niet te vroeg komt en 5 mei geen betere datum is De marktmeester de heer Prins: ‘Eerst herdenken en dan feest vieren, zou ik zeggen, de Vereeniging Volksfeest gaat wel makkelijk aan de officiële datum van 5 mei voorbij. ‘Maar dan komen we zo moeilijk aan vrijwilligers, werpt de voorzitter Hans Smit van de Vereeniging Volksfeest, tegen. En volgens hem maakt het voor de provinciale subsidie niet uit, als je het bevrijdingsfeest maar ergens tussen 1 april en 5 mei viert. De heer Oonk zegt dat er bewust voor het weekeinde van 25, 26 en 27 april is gekozen, met diverse activiteiten aan beide zijden van de Jacobskerk. En op 5 mei is er in het hele land al wat en bovendien is dat een dinsdag, als ook de winkels in Winterswijk open zijn. Dan vinden wij die dag minder geschikt.

Wat wil de Winterswijker of de oud Winterswijkers zelf?

Om duidelijkheid te verkrijgen waaraan  Winterswijkers en oud Winterswijkers de voorkeur geven, plaatst 

Oud-Winterswijk, uitgegroeid tot een groot medium, met maar liefst bijna 10.000 volgers, Winterswijkers en Oud-Winterswijkers,  op 23 januari 2020 een bericht met een keuze optie voor haar bezoekers, waar zijn of haar voorkeur naar uitgaat. Ter waarborging van een onafhankelijke mening neemt Oud-Winterswijk hier zelf geen stelling in. 

Uitslag onderzoek

Uit de uitslag van dit onderzoek blijkt dat:
–  94% vindt dat het op 5 mei gevierd dient te worden
– en slechts 6% voor 26 april kiest. 
Er wordt veel gereageerd overwegend in de stijl van: ‘Eerst herdenken en dan vieren’ 

Reacties in de media:

Oud-Winterswijk realiseert zich dat door deze uitslag de Vereeniging Volksfeest deze poll niet zal waarderen. 

Oftewel kun je stellen: ‘De mening van de Winterswijker was niet gewenst?’. 

Op 28 januari 2020 komt De Gelderlander met het artikel: Rel over bevrijdingsfeest op 26 april in Winterswijk ‘Waarom niet op 5 mei?’ WINTERSWIJK – Er is een rellerige sfeer ontstaan rond het bevrijdingsfeest op zondag 26 april in Winterswijk. Bewoners vragen zich boos af waarom niet voor 5 mei is gekozen. Ook winkeliers en marktkooplui balen van het feest op de Markt. 

Op 28-01-2020:  Oud-Winterswijk zelf heeft die dag een al geplande bijeenkomst staan met burgemeester  en wethouders, waarbij hij mag vertellen over Winterswijk 1940-1945. Verbazend is wel dat wel door B&W wordt vermeld, dat zij de poll van 23-01-2020 op Oud-Winterswijk niet kunnen waarderen.. 

Op 30-01-2020 komt het zelfs in de gemeenteraad, waarbij mevrouw Oteman, als Winterswijkse burger, het verzoek heeft te kiezen voor 5 mei: ‘Zij uitte op uitgebreide wijze haar onvrede over het besluit om de bevrijding op 26 april te vieren en niet op 5 mei. Dit vond ze kwetsend voor de inwoners en met name de ouderen boven de 75 jaar. Ze verklaarde namens ‘de losse Winterswijkers’ te spreken’. 

Omroep Gelderland, 30-01-2020: ‘Tot slot wil ik u mijn gevoel duidelijk maken dat, als op 26 april toch de Bevrijdingsdag in Winterswijk wordt gevierd, ik even geen Winterswijkse ben en mij in mijn Nederlandse nationaliteit voel aangetast’, zo besloot Oteman haar betoog. 

Omroep Gelderland, 30-01-2020: 

Op 08-02-2020 meldt de Vereeniging Volksfeest in de media dat zij zich terugtrekt en geeft hierbij de schuld aan de Marktvereniging, daar die geen medewerking wilden verlenen.

Ook op haar social media komt Volksfeest met dit bericht en wederom laten veel Winterswijkers zich hier horen, dat dit ook een geheel verkeerde keus was v.d.Vereeniging en dit geheel aan zichzelf te wijten hebben. 

Op 09-02-2020 reageert de marktvereniging in de media dat zij zich niet schuldig achten, maar niet mee konden werkten onder de voorwaarden opgelegd door de Vereeniging Volksfeest. 

Landelijke pers

Ook de landelijke pers duikt hier op: Gelderland75 vrijheid.nl: Organisatie geeft Marktvereniging de schuld: bevrijdingsfeest Winterswijk ‘onmogelijk gemaakt’

Citaat persbericht

WINTERSWIJK – Een blamage voor Winterswijk: het bevrijdingsfeest op 26 april gaat niet door. De organisatie zegt dat het feest aan de zuidzijde van de Markt onmogelijk wordt gemaakt door de opstelling van de Marktvereniging. 

Zelfs de landelijke Volkskrant wederom op 09-02-2020: ‘Vorig jaar was er ook gemor maar ging het bevrijdingsfeest in Winterswijk wel door. (Raymond Rutting) Daarna wordt het weer rustig in Winterswijk. Ook al door de corona pandemie die dan alle aandacht opvraagt en alle evenementen voor twee jaar doet stil leggen. 

Vooraf ook plaats gevonden

Bij de evaluatie Volksfeest 2019 krijgt Tenbergen door twee leden organisatiecomité Vereeniging Volksfeest  een foto onder zijn neus gedrukt met het ‘bewijs’ dat hij zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. 

Na bestudering door Tenbergen van de foto attendeert hij beide bestuursleden erop, dat dit niet zijn locatie is maar van een collega-ondernemer, waarop de foto zonder excuses heel snel van tafel verdwijnt.

Verstoorde verhoudingen

De relatie tussen Vereeniging Volksfeest en de Marktvereniging is inmiddels ernstig geschaad en ook blijkt dat de Vereniging Volksfeest Oud-Winterswijk niet kan waarderen (14-03-2020 en sms-bericht d.d.) vanwege de geplaatste poll die niets anders ten doel had dan de mening van de Winterswijkers duidelijk te krijgen. 

Afrekening. En die komt er dan ook echt.
Anno 2022 is er gelukkig weer ruimte om het traditionele voor Volksfeest te organiseren. Oud-Winterswijk, in de persoon van ondergetekende, neemt zakelijk al meer dan 12 jaar deel aan het volksfeest met haar terras aan de markt. Ook al zijn deze locaties gesloten, ziet ondergetekende wel de mogelijkheid om deel te nemen met haar terras aan het volksfeest. 

En zoals gebruikelijk is dat i.s.m. de Vereeniging Volksfeest, zoals zoveel anderen. Tijdig, te weten op 19-05-2022 heeft ondergetekende de vergunning dan ook aangevraagd (moest voor 01-06-2022).
Echter eind juni 2022 kreeg ondergetekende bericht dat deelname niet mogelijk was, aangezien anderen deze ruimte claimen. Eerlijk gezegd?  Die bui zag ik al aankomen.

Na doorvragen werd gemeld dat de Vereeniging Volksfeest de ruimte claimt. Ondergetekende kon zich hier niet in vinden en nam contact op met Burgemeester Bengevoord. Deze vond dat die mogelijkheid van deelname van Tenbergen wel aanwezig moest zijn en ‘maande’ zowel Vereeniging Volksfeest als ondergetekende om samen om tafel te gaan en wel op woensdag 20 juli 2022.
Beide partijen moesten zorgen voor een oplossing, waarmee iedereen tevreden kan zijn. (mail gemeente 15-07-2022). Een initiatief dat ondergetekende zeer waardeert. 

Resultaat bespreking

Ondergetekende wilde hierbij ook graag het ‘zeer’ besproken hebben, zodat dit voor eens en altijd van tafel kan (de foto en de Poll)
De Vereeniging Volksfeest stelde dat dit niet bespreekbaar hoefde te zijn.
De foto

Tenbergen stelde toch de vraag aan degene bij dit gesprek aanwezig  m.b.t. de ‘pui foto’.
Daar had diegene  ‘geen actieve herinnering’ aan.
Tenbergen bleef hier op hameren en stelde nogmaals de vraag.
‘Was er een telefoon met foto v.d. pui?”, waarop geantwoord werd: ’Was niet mijn telefoon, maar van ……………. (zal ik achterwege laten).
Doet mij denken aan vroeger: ‘Heb ik niet gedaan, dat heeft hij gedaan’
Dus wel?  Tenbergen wenst excuses, welke niet gegeven werden.

Tijdens dit gesprek was er ook van Vereeniging Volksfeest geen enkele intentie op samenwerking om hieraan te voldoen.
– ‘Wij hebben  die ruimte nodig, maar weten nog niet hoeveel. Zie je op de dag van plaatsing wel’
– ‘Nee, er is geen tekening’ (laat staan een vergunning?)
– ‘Wij hebben vakantie en zijn pas na 15 augustus pas terug’.

Tenbergen:
Wat willen jullie daar plaatsen dan en hoe?
Antwoord:  Toiletwagen en dat zie je ‘op de dag van plaatsing wel.
Moet een horecabedrijf voldoen aan een vergunningsaanvraag VOOR 01-06-2022, gedetailleerd met tekening en omschrijving, hier kan er beslist geen sprake van zijn.(20-07-2022)
Waarom moet de Toiletwagen daar komen? Andere jaren ook nooit zo geweest.
Tenbergen voelt dit echt als ‘pesterij’.
Tenbergen heeft nog andere locaties genoemd voor evt.toiletwagen, maar dit was totaal onbespreekbaar. Er was maar 1 locatie, VOOR La Promenade.

Na lang aandringen en storende prive  tel.gesprekken tussendoor van beide heren, wordt er gegoogled op de toiletwagen en wordt ruim genomen 12x 8 mtr geclaimd door blauw zeil afgeschermd.
.
Tenbergen vind dit i.v.m.eigen organisatie onacceptabel en wenst snelle duidelijkheid m.b.t. de toiletwagen, welke de gemeente ook vraagt aan Ver.Volksfeest
Tenbergen attendeert de Ver.Volksfeest en Gemeente er nml. op dat bij 12x 8 mtr (96m2) Tenbergen geheel achter de toiletwagen gebouwd kan worden, en dat dit onwenselijk is voor zijn evt. activiteiten voor deelname.
Vereeniging Volksfeest blijft erbij dat een andere locatie voor de toiletwagen onmogelijk en onbespreekbaar is en blijft.


Direct verontrusting uitgesproken
21-07-2022 heeft ondergetekende per mail de Burgemeester direct laten weten dat Tenbergen geen enkele intentie heeft waargenomen bij de Ver.Volksfeest voor een gezamenlijke oplossing en zijn zorgen hierover uitspreekt.

Zorgelijke mailtjes hierover van Tenbergen (25-07-2022 en 04-08-2022) aan de afd.vergunning worden automatisch beantwoord met: i.v.m.afwezigheid ‘niet te beantwoorden’

Echter na 20 juli tot 9 augustus wordt er niets vernomen van Ver.Volksfeest en is ondergetekende genoodzaakt zich terug te trekken i.v.m.voorbereidingen (personeel, materialen, de niet bekende beschikbare ruimte en bestellingen)
Dit laat hij 09-08-2022 Burgemeester Bengevoord dan ook weten.

Heeft ondergetekende mee willen werken aan het verzoek van de burgemeester om tot een gezamenlijke oplossing te komen? Ja zonder meer. Helaas heeft ondergetekende sterk de indruk dat de Vereeniging Volksfeest dit geenszins van plan was. Sterker nog, dit voelt als  de afrekening die zoals eerder gemeld plaats zou moeten vinden als straf voor de geplaatste poll.

En nu?  
Ongelofelijk: 1 dag later: 10-08-2022:Vereniging Volksfeest krijgt nu wel haast en benaderd een andere horeca-exploitant voor exploitatie terras en deze moet i.v.m.tijdsdruk binnen 1 dag beslissen.
Hij hoeft hiervoor ‘niets te doen’, Vereeniging Volksfeest zorgt voor complete inrichting, bar,tappunten, statafels, etc.
Ineens zijn ze wel aanwezig. 

De Vereeniging Volksfeest heeft zelfs het onbeschaamde lef gehad om de door Tenbergen Horeca bij Grolsch gereserveerde materialen te annuleren.
Melding van de Grolsch:  Dit is niet mogelijk, dit moeten wij zelf vernemen van Tenbergen.
——————————————————————————————————

Zaterdag 13-08-2022: Melding aan Bengevoord.
Dat ondergetekende  woest is hierover op Ver.Volksfeest en een afspraak wenst.

Dinsdag 16-08-2022:  afspraak Burg.Bengevoord.
Hier heb ik mijn ongenoegen kunnen uiten over de ontstane situatie.
Tenbergen wenst genoegdoening v.d.Vereeniging Volksfeest, om de totaal niet correcte behandeling van Tenbergen voor deelname aan het Volksfeest.
Bengevoord neemt contact op met Ver.volksfeest, om alsnog te kijken naar een oplossing in deze.
Tenbergen wil er alles aan doen dit niet te laten escaleren, maar dat hier twee partijen voor nodig zijn.

Het ultieme bewijs, voor geen samenwerking met Tenbergen

Maar als er dan ook nog letterlijk door een vooraanstaand lid v.d.organisatie ver.volksfeest is gezegd: 

‘WIJ HEBBEN BESLOTEN DAT HANS HET NIET MAG DOEN’
Dit bewijst dan ook geheel, dat er geen enkele intentie aanwezig was voor een oplossing.
(mij medegedeeld met naam en toenaam d.d. 16-08-2022)

Maandag 22 augustus afspraak ver.volksfeest. 18.30: Frerikshof
Tenbergen geeft de President van het Volksfeest aan dat hij wenst met 2 personen te komen, waarbij de President van het Volksfeest aangeeft dat dit wat hem betreft volkomen onnodig is en dat dit onder 4 ogen besproken kan worden.
Tenbergen kan hiermee akkoord gaan.
Verbazend,  Volksfeest komt zelf toch met twee personen. ‘Twee horen er meer, wordt er dan maar even bij verteld’
Tenbergen geeft aan dat dit geheel niet vlgs.afspraak is.

2 uur durend gesprek.

Volksfeest beloofd:

– Op de ‘pui foto’ zal hij terug te komen. Het verhaal van de foto is hem bekend en weet van het bestaan hiervan. Dit  zal hij dezelfde avond bespreken op de Volksfeest vergadering.

Tenbergen geeft aan dat hij enkel genoegdoening wil en het niet verder wil laten escaleren en hoopt op een fatsoenlijke relatie met Vereeniging Volksfeest, waarbij beide partijen elkaar respecteren en de strijdbijl kunnen begraven. Deze wens geeft hij nadrukkelijk aan.
Tenbergen legt zijn wensen op tafel en indien Vereeniging Volksfeest hier niets mee wil doen, hij zich genoodzaakt voelt  alsnog alles openbaar te maken, om niet alleen de dupe te worden van de ontstane situatie. De genoegdoening

Wensen van Tenbergen
– Pers.excuusbrief m.b.t.foto en excuses m.b.t.het niet correct handelen Ver.Volksfeest deelname Tenbergen.
– toezegging in toekomst op een positieve samenwerking met een geheel schone lei.
– fin. vergoeding, wat hij niet voor eigen gewin wil, (pers.fin.schade wel enorm) maar te besteden aan positieve zaak, nml.organisatie plaquette gesneuvelde verzetshelden en aan allen die aan het verzet hebben deelgenomen in de periode 1940-1945.

Woensdag 24 augustus
HOE ONGELOFELIJK WIL JE HET HEBBEN?
De gisteren geplaatste toiletwagen verdwijnt van de locatie. Dus de GEHELE ruimte komt ineens vrij ?
Research:
Het blijkt dat de bewoners v.d. Wheme Flat een dag eerder div.klachten hebben gestuurd aan de gemeente m.b.t. toiletwagen onder hun woningen.
Dag later organisatie Vereeniging Volksfeest verwijderd de toiletwagen met de mededeling; ‘Wij hebben een betere plek gevonden’.
En daar ging alles om……………zie 15-07-2022………een andere lokatie was ONBESPREEKBAAR.


Tijd dringt
In een tel.gesprek met de President van Vereeniging Volksfeest meldt hij dat Vereeniging Volksfeest akkoord kan gaan met schriftelijke excuses m.b.t.foto en het niet correct handelen van Vereeniging Volksfeest van deelname van Tenbergen, maar dat een fin.bijdrage niet mogelijk is.
Tenbergen geeft hem hierbij aan, dat dan duidelijk omschreven dient te worden waarvoor excuses en een fin.bijdrage wel gewenst is.
Tenbergen verzoekt wederom om tafel te gaan zitten, omdat de tijd dringt.
Verzoek van de President per mail te laten weten, schriftelijke afspraken welke Tenbergen wenst te doen toekomen zodat deze dan donderdag 25-08-2022 besproken kunnen worden.
De President beloofd donderdag 25 augustus s’morgens tel. contact op te nemen voor een afspraak diezelfde dag.
Tenbergen meldt de President zelfs nog dat hij overweegt het persbericht over het Volksfeest heen te tillen, om het Volksfeest deze dagen feestelijk te laten verlopen.
De President geeft aan dat hij dit kan waarderen.
Tenbergen legt 24 augustus 2022 schriftelijk de wensen per mail aan de President van Ver.Volksfeest voor, welke bij akkoord getekend geretourneerd mag worden.
Per sms-bericht tevens bevestiging gestuurd mail.

Mail:
Hierbij verklaard:

1. Dat Vereeniging Volksfeest excuses aanbieden aan Tenbergen voor de getoonde ‘puifoto’,  m.b.t.’niet accepteren munten’. 
Deze foto is onterecht hem voorgelegd, aangezien het niet een lokatie van Tenbergen betreft.

2. Dat Vereeniging Volksfeest excuses aanbieden aan Tenbergen m.b.t .het niet correct handelen van Ver.Volksfeest aan deelname Tenbergen aan  Volksfeest 2022. 

3. Vereeniging Volksfeest verklaard hierbij tevens dat hiermede alle zeer tussen Vereeniging Volksfeest en Tenbergen uitgesproken is uit het verleden tot heden en beide, Vereeniging Volksfeest en Tenbergen m.i.v. van heden streven en zich inzetten in een positieve samenwerking in de toekomst.
Hiermede is dan tevens een einde gekomen aan de ‘moeizame relatie’ tussen beide. 

4. Vereeniging Volksfeest een financiële genoegdoening doet toekomen aan Tenbergen van 3000,– euro 
Tenbergen gaat dit bedrag aanwenden voor activiteiten Oud-Winterswijk.

5. Zowel Vereeniging Volksfeest als Tenbergen verklaren hierdoor dat zij naar buiten toe vanaf heden geen negatieve uitlatingen doen over elkander.  Zowel naar de pers, social media als websites en tevens in de openbaarheid.

6. Zowel Vereeniging Volksfeest als Tenbergen verklaren hierdoor dat zij naar buiten toe geen uitlatingen mogen doen, m.b.t. de hier gemaakte afspraken.
Zowel naar de pers, social media als websites en tevens in de openbaarheid.

7. Oud-Winterswijk weer online komt met de tekst, gedurende 14 dgn.
Beide partijen, Vereeniging Volksfeest en Oud-Winterswijk hebben in een zeer goed positief gesprek de geschillen bijgelegd. 
Zowel de Vereeniging Volksfeest als Tenbergen zijn blij met het behaalde resultaat.
Wij wensen u een geweldig Volksfeest 2022 Winterswijk (laatste zin t/m 28-08-2022)

Door ondertekening verklaren zowel Vereeniging Volksfeest als Tenbergen al deze punten voor akkoord. 1 t/m 7 

Winterswijk, 24-08-2022

Vereeniging Volksfeest, Hans Smit                                                  Tenbergen, J.W.M. (Oud-Winterswijk)


Daarop is niet meer gereageerd. Ook is er geen tel.contact meer opgenomen door de President.

Wel heeft Tenbergen nog in een pb-bericht de President op de hoogte gesteld van het uitgestelde persbericht tot maandag 29-08-2022, om zodoende het Volksfeest feestelijk te laten verlopen, zonder enige smet.
Tevens hem oprecht een prachtig Volksfeest toegewenst.
Daarop is niet meer gereageerd.
(Na toch inkomende mail van de President van het Volksfeest heeft Tenbergen na aanleiding hiervan besloten dit bericht per direct te plaatsen)
——————————————————————————————–
Waar zit het probleem? 
President Volksfeest bevestigt zelf in dit gesprek dat zij een moeizame relatie heeft met Tenbergen.
(wederom bevestiging uitsluiting van deelname?)

Een moeizame relatie dat Volksfeest 26 april bevrijdingsdag wil vieren, maar dat Oud Winterswijk (lees Tenbergen), haar volgers toen vroeg waar zijn/haar voorkeur naar uitgaat (5 mei-eerst herdenken-dan vieren) ?
Kan Vereeniging Volksfeest Oud-Winterswijk en Tenbergen wel los van elkaar zien?
Tenbergen is er van overtuigd dat Ver.Volksfeest dit niet doet, omdat de Poll door Vereeniging Volksfeest geenszins gewaardeerd kon worden. (medegedeeld bestuurslid d.d.zondag 14-03-2020 en getoond SMS-bericht met o.a. de tekst gaande over mij: ‘Wellicht mede ingegeven door publieke opinie en mensen die vanachter hun pc de boel opjutten’ ‘Zo wens ik niet in een dorp met elkaar samen te werken’ ………..je leest de arrogantie

HET SMS-BERICHT

Dit getoonde SMS-bericht van een Commissie-lid van 08-02-2022 n.a.v. afhaken Vereeniging Volksfeest m.b.t.26 april 2020 met o.a. de tekst:
‘Wellicht mede ingegeven door publieke opinie en mensen die vanachter hun pc de boel opjutten’
Ik had van hard werkende ondernemers iets meer sympathie en samenwerking verwacht!
‘Zo wens ik niet in een dorp met elkaar samen te werken’ ………..

Hier gaat het dus duidelijk over de Poll waar velen van u aan meegedaan hebben, welke als een stelling door Oud-Winterswijk is geplaatst is en in tegenstelling zoals in het sms-bericht staat nooit en te nimmer opjuttend kan zijn geweest.

Hierin staat dus duidelijk al dat de wens is uitgesproken niet samen te werken met Tenbergen, waaraan in 2022 met succes vervolg is gegegeven.
Dit dus tegen de zin van de burgemeester in, welke hier wel de Vereeniging Volksfeest om heeft verzocht.

Vrijdag 26 augustus:


Waarschijnlijk is de impact van het handelen van de Vereeniging volksfeest ook bij de Burgemeester binnen gedrongen gezien het feit dat hij mij 
op 26 augustus bericht en ik citeer:
Hoop dat je toch ergens een fijn weekend hebt.
Alleen heeft hij er niet bij vermeld waar dat ergens kan zijn

Zaterdag 27 augustus

Illegaal aftappen van stroom, zijnde diefstal

Vanmorgen 07.05 melding binnen gekregen van illegaal stroom afnemen door Vereeniging Volksfeest van Tenbergen aan buitenzijde gevel vrijdagavond en de gehele nacht (foto’s aanwezig)
09.17 De President hier direct over bericht:
Hierbij deel ik u mede dat er door Ver.Volksfeest illegaal stroom wordt afgetapt bij Tenbergen aan de Markt, zijnde diefstal.
Wij verzoeken u dringend direct maatregelen te nemen.

Daarop wordt geen reactie gegeven.

Door zelf niet in staat in het centrum te zijn, door anderen om 16.45 en 20.55 laten constateren dat nog steeds illegaal stroom wordt afgetapt voor bouwlamp verlichten buitenterrein. (foto’s aanwezig)
Aaangifte van diefstal in overweging.

Zondag 28 augustus

Constatering door derden (foto’s aanwezig) 08.02 nog steeds illegaal aftappen stroom door Vereeniging Volksfeest van Tenbergen voor bouwlamp verlichten plein.Alle berichten m.b.t.26 april/ 5 mei zijn terug te lezen op:
– De Gelderlander, 08-02-2020
– Facebookpagina Vereeniging Volksfeest, d.d.08-02-2020
– Facebookpagina Oud-Winterswijk, d.d. 23-01-2020
– Facebookpagina Marktvereniging, d.d.09-02-2020
– Omroep Gelderland, d.d.30-01-2020
– 75 jaar Vrijheid.nl, d.d.09-02-2020.
– Omroep Gelderland, 23-01-2020
– Persbericht Marktvereniging 09-02-2020
– Volkskrant, 10-02-2020
– Tubantia, 10-02-2020


Samenvattend:
Verzoek Burg.(15-07-2022)  aan Ver.Volksfeest en Tenbergen om samen aan tafel te gaan, m.b.t.toiletwagen, waarbij geen enkele intentie van ver.volksfeest is voor een oplossing.
Verzoeningspoging van de .Burg. voor een gesprek Volksfeest en Tenbergen 22-08-2022 om er alsnog samen uit te komen, waarbij Tenbergen eveneens het uitdrukkelijk verzoek neergelegd heeft bij Ver.Volksfeest voor een positieve oplossing wordt compleet genegeerd.

– Waar is de foto, met de valselijke beschuldiging?
– Wie binnen Ver.Volksfeest heeft het lef orders van Tenbergen te annuleren bij de Grolsch?
– Wie zijn Wij in de zin: ‘Wij hebben besloten dat Hans niet mee mag doen’?
Naam wie dit gezegd heeft mij natuurlijk wel bekend.
– Waarom worden afspraken niet nagekomen?  Onder 4 ogen, en dan zelf toch met twee personen komen?
– Waarom is er geen gehoor gegeven aan de verzoeken van Burgemeester Bengevoord om hier gezamenlijk uit te komen?
– Hoe is het mogelijk dat Vereniging Volksfeest nu de gehele lokatie niet eens gebruikt?
–  Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat de toiletwagen, waar alles om draaide, op verzoek ineens van een derde partij wel direct verplaatst kan worden?

De Vereeniging Volksfeest is voor mij geheel ongeloofwaardig.

Let wel:
-Dit gehele verhaal is  opgesteld op FEITEN, die door mails en door anderen geheel bevestigd kunnen worden met naam en toenaam.

-Tenbergen heeft zijn terrasvergunning nooit en te nimmer opgezegd.
– Burgemeester Bengevoord heeft beide, Vereeniging Volksfeest en Tenbergen ‘gemaant’  voor een gezamenlijk gebruik van de ruimte, die dus achteraf door Vereeniging Volksfeest totaal niet gebruikt wordt, maar door derden.

Einde aan Oud-Winterswijk

De Geschiedenis Online Prijs Nederland Publieksprijs 2017,  door de Kon.Bibliotheek Nederland bestempeld als digitaal erfgoed, de Grootste niet-commerciële facebookpagina in de gehele regio: 9.905 volgers,  tienduizenden uren historische onderzoek.
Ze gaan verloren………………
Diverse pogingen zijn er nog door mij gedaan het te bespreken met Vereeniging Volksfeest m.b.t.de poll wanneer bevrijdingsfeest te vieren, maar alles was onbespreekbaar en ze je persoonlijk aansprakelijk blijven stellen en hierop afrekenen, moet helaas het boek dicht.
Ik ben hierdoor zo gedemotiveerd, dat ik met pijn in mijn hart heb moeten besluiten  dat er een definitief einde aan Oud-Winterswijk website (34.000 bezoekers per jaar) facebook Oud-Winterswijk (9.905 volgers) en facebook Oud-Winterswijk ( 2.259 leden) gaat komen.
Ik wil alle trouwe bezoekers, onderzoekers, allen die mee hebben willen werken aan dit gigantische digitale geschiedenisboek  hartelijk danken. Het was een eer, een grote eer, het voor u te mogen maken.

Verantwoording
Dat ik hiermee naar buiten kom is gebaseerd op het feit dat ik vind dat u als volgers van Oud-Winterswijk recht heeft wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld.
Ondergetekende wilde dit geenszins, maar de vele verzoeken dit onderling aan te tafel met de Vereeniging Volksfeest op te lossen was echt onmogelijk.
Er is door de vereeniging Volksfeest in de gesprekken geen enkele handreiking, cq. intentie geweest in een gezamenlijke oplossing.
Ook door div. bemiddelingspogingen hierin door Burg.Bengevoord (waarvoor dank) voor een gezamenlijke oplossing stond Vereeniging Volksfeest niet open.
Dat heeft tot gevolg dat alleen deze mogelijkheid overbleef om het terecht ontstane ongenoegen over de gang van zaken, door ondergetekende uit te spreken.
De Vereeniging Volksfeest heb ik ook duidelijk gemeld, dat bij geen genoegdoening ik genoodzaakt ben hiermee naar buiten te moeten komen. 

Historisch besef

Helaas. En laat het helder zijn dat ondergetekende terecht vind dat hem geen enkele blaam treft, maar dat het “oude zeer” bij de Vereeniging Volksfeest,  zijnde alle negatieve publiciteit in de laatste jaren omtrent de Vereeniging Volksfeest, geheel aan zichzelf te wijten heeft door gebrek aan historisch besef.

Dat zij ook nog aan de wensen van de burgemeester voorbij gaan, voor mogelijkheid deelname van Tenbergen aan het Volksfeest (d.d.20-08-2022) en een verzoeningspoging d.d.22-08.2022 is al evenzo beschamend. 

Excuses

Tenbergen biedt zijn excuses aan degenen die dit bericht niet kunnen waarderen, maar zag zich genoodzaakt. omdat hij zich zo onnodig in de hoek gedrukt voelt  en geen enkele intentie was voor een positieve oplossing.

Een copie hiervan is tevens naar alle fracties van de Winterswijkse gemeenteraad gestuurd.
Hans Tenbergen

info@tenbergen.nl

HET BOEK OUD-WINTERSWIJK IS DEFINITIEF DICHT