oudwwijk
Digitaal erfgoed

De feiten voor geen deelname

FEIT 6 AANGEVULD D.D. 08-09-2022

In bewerking

Feit 1

Zo wenst Mijnheer Roland L. niet in een dorp met elkaar samen te werken.
Mijnheer Roland L. bepaald en iedereen heeft zich hier in te schikken, ook de ondernemers.
En zeker die ondernemers die van achter hun pc de boel lopen op te jutten.
Geheel gebasseerd op de Poll van Oud-Winterswijk.
Oud-Winterswijk is de schuld, de ondernemer hier achter dient gestraft te worden.

Feit 2

Gehele tekst:

Geachte heren,

Vanwege de druk op de openbare ruimte op de Markt tijdens het Volksfeest zou de Vereeniging Volksfeest graag gebruik maken van een deel van de terrasruimte van voormalig restaurant La Promenade. De heer Tenbergen heeft echter ook nog een aanvraag ingediend voor het Volksfeest dit jaar. Aangezien sprake is van een groot stuk openbare ruimte tussen de noodroute en de panden van voormalig La Promenade/De Compagnie, moet het mogelijk zijn om in onderling overleg een oplossing te vinden waarmee iedereen tevreden kan zijn.
Afgesproken is om hier een gesprek voor te plannen. Dit gesprek zal plaatsvinden aanstaande woensdag 20 juli om 13.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat. Zelf ben ik op vakantie maar namens de gemeente zal mijn collega…………………………… aanwezig zijn.
Met vriendelijke groet,
………………………………………..
Juridisch medewerker team VergunningenMail gemeente Winterswijk 15-07-2022, juridische afdeling dat op verzoek van de Burgemeester Bengevoord beide partijen worden verzocht in onderling overleg een oplossing te vinden waarmee iedereen tevreden kan zijn.

Bij dit overleg dat de datum 20-07-2022 plaats vindt op het gemeentekantoor zijn President Hans S. en Penningmeester Gé O.

In dit gesprek was geen enkele intentie van de beide bestuursleden voor samenwerking. Er moest hoe dan ook een toiletwagen komen met een ruimte van 12×8 meter.
Hiervoor was elders geen enkele mogelijkheid en een andere locatie totaal onbespreekbaar.
Door afwezigheid leden door vakantie’s konden ze hier niet eerder op terug komen dan na 15 augustus en hoe de toiletwagen geplaatst zou worden zou eerst op de dag van plaatsing duidelijk worden.
Daarbij heb ik aangegeven dat dit voor mij onacceptabel is aangezien ik hierdoor niet verder kan met de voorbereidingen.

Dag later 21-07-2022 15.58 uur heb ik Burgemeester Bengevoord gemaild en in een uitgebreide mail uitgelegd dat van de zijde van Vereeniging Volksfeest geen enkele intentie aanwezig was om in onderling overleg een oplossing te vinden waarmee iedereen tevreden kan zijn.

Feit 3

Het annuleren van orders Tenbergen bij Grolsch door de heer Roland L.
Het behoeft geen betoog dat deze handeling van Roland L. buiten alle proportie is.
Op de vraag waarom deze geannuleerd kunnen worden werd door Roland L. gezegd: Wij hebben besloten dat Hans het niet mag doen

Feit 4

Dit is een luchtfoto van mijn terras tijdens het volksfeest en wel ZONDER toilet wagen

Dinsdag 23 augustus werd de toiletwagen geplaatst, maar na klachten bewoners appartementen direct de volgende dag woensdag 24 augustus verplaatst naar de oude lokatie. Het was geen enkel probleem

De gehele ruimte bleef dus vrij en Tenbergen had dus gewoon deel kunnen nemen.
De ‘witte ‘parasol’ is de bierwagen, welke eigenlijk voor mij bestemd was, maar nu door Vereniging Volksfeest aan een collega werd aangeboden (die hier geheel buiten staat).

Feit 5:

Ook al vond Burgemeester Bengevoord dat ik recht had op mee te doen met het volksfeest 2022 en het bestuur van de Vereeniging Volksfeest gemaand heeft hier gehoor aan te geven, blijkt de realiteit toch anders te zijn omdat als de Vereeniging Volksfeest vind dat Hans niet mee mag doen, dan bepalen zij dat wel en geen ander, ook geen Gemeente.

Feit 6:

Ook collega’s hebben het niet makkelijk.
Dit is pure machtswellust. In één woord : Schandalig !!!!
( Voor Ronald moet gelezen worden Roland L.).

Ook is er een COLLEGA 3, die mij vanaf dag 1 op de hoogte heeft gehouden wat hij ervaren heeft van de gang van zaken. Waarvoor mijn dank.
Hij onderstreept dat de behandeling van mij in de kwestie ver onder de maat is.En Collega 4

Alle namen van collega’s en berichtjes worden ter bescherming van hun en uit angst voor represailles, uitsluitend getoond en bekend gemaakt aan een vertrouwenspersoon.

Feit 7:

Ook een bestuurslid van Vereeniging Volksfeest weet precies over wie ik het heb in pb-bericht

Feit 8:

Ook al hebben wij Tenbergen uitgesloten voor deelname, illegaal stroom aftappen moet mogelijk zijn

Feit 9

President Vereeniging Volksfeest zaterdagmorgen bericht illegale stroomafname en maatregelen gewenst.
Daar is niet op gereageerd tot nu en ook de illegale stroomafname is doorgegaan tot zondagavond na het feest.

Feit 10:

Tot het laatste moment heb ik alles in het werk gesteld dit aan tafel op te lossen. Pb-bericht donderdag 25-08-2022 aan de Burgemeester

Feit 11

het gesprek tussen jou en Vereeniging Volksfeest als afgesloten te beschouwen.

Daar kwam donderdagmiddag een mailtje van de President, 13.57

In alle drukte, door de vele voorbereidingen voor het aanstaande feest, rest mij niets anders dan voor nu middels deze mail het gesprek tussen jou en Vereeniging Volksfeest als afgesloten te beschouwen.
Natuurlijk wens ik jou en je naasten een prachtig en gezellig Volksfeest en mochten wij elkaar ontmoeten, dan drinken wij er samen een biertje op!
Met vriendelijke groet,
Hans Smit
President Vereeniging Volksfeest
Winterswijk

Wat denkt Uzelf van dat biertje?

Feit 12:

Persbericht Vereeniging Volksfeest 30 augustus 2022

‘Naar onze mening hebben de door ons georganiseerde evenementen en de zakelijke meningsverschillen hieromtrent geen enkele relatie met Oud Winterswijk en hebben we VOLDOENDE GEDAAN om deze op een NETTE MANIER GEZAMENLIJK OP TE LOSSEN’.

U en ik zullen vast benieuwd zijn wat zij voldoende en op welke nette manier gedaan hebben.

Opmerking:
Uw notabele voorgangers wilden wel duidelijk voor gelijkheid, eenheid en harmonie staan en wilde een echt gezamenlijk volksfeest.
De ‘mannetjes van nu’ lijken nu de term ‘Volk’ zijn oude pejoratieve betekenis terug te willen geven van: ‘plebs’ of het gepeupel’.
Onder de notabelen van vroeger was het niet zover gekomen.

Conclusie:

Het gehele traject van buiten sluiten van Tenbergen aan deelname Volksfeest 2022 is meer dan

geslaagd

Lees verder