oudwwijk
Digitaal erfgoed

Geachte lezer

Winterswijk,20 november 2022


Regelmatig krijg ik van velen van u nog de vraag: 
‘Hoe is het afgelopen met de Vereeniging Volksfeest’. Is er al binnen het bestuur actie ondernomen? 

Nou, daar kan ik kort over zijn. HELEMAAL NIETS VERNOMEN. 
Na informatie te hebben ingewonnen heb ik vernomen dat zij a.s. maandag 21 november pas voor het eerst samen komen na het afgelopen Volksfeest.  

Uit een door mij gevoerd overleg met collega winkeliers en diverse horeca ondernemers, die ook een aantal vragen en opmerkingen hadden m.b.t. afgelopen Volksfeest, blijkt dat zij op aan dhr. Roland L . gestuurde berichten GEEN ENKELE REACTIE hebben gekregen.  Dit is ronduit beschamend.

Inmiddels heb ik over deze kwestie een gesprek gehad met Burgemeester Bengevoord. Hij toonde wel begrip voor mijn frustraties in deze. Hij beloofde intern te zullen informeren hoe dit zo heeft kunnen lopen. 

Maar goed, a.s. maandagavond komen de leden bijeen en hopelijk zullen intern vragen worden gesteld over de betreffende kwestie. Dit omdat de feiten welke ik openbaar moest maken er niet om liegen. En ik heb het openbaar gemaakt daar de president van Vereeniging Volksfeest zelf de zaak als afgedaan beschouwde. 

Ik wil ze ook zeker in de gelegenheid stellen een weerwoord te geven. Maar ik mag toch zeker verwachten dat ik een antwoord in deze kwestie krijg. En dat zeker na drie maanden in deze kwestie. 

En het door enkele leden van het bestuur van de Vereeniging Volksfeest getoonde represaille gedrag was kennelijk enkel en alleen nodig (en ook aantoonbaar) omdat Oud-Winterswijk een poll op zijn  social media had geplaatst om Winterswijkers in de gelegenheid te stellen aan te geven op welke datum zij vonden dat de bevrijding gevierd diende te worden. 

Oud-Winterswijk plaatste de poll, maar de ondernemer hierachter Hans Tenbergen diende hiervoor persoonlijk afgestraft te worden zoals uit de navolgende feiten blijkt: 

De feiten:   
– Het valselijk beschuldigen van Tenbergen door penningmeester G.O. d.m.v. een fake foto,
– Het onterecht uitsluiten van Tenbergen Horeca van deelname aan het Volksfeest 2022, dit ondanks het uitdrukkelijk verzoek van de Burgemeester,
– De toiletwagen die volgens het bestuur uitsluitend geplaatst kon worden op het terras van Tenbergen Horeca, waarvan Tenbergen de rechten had, en waardoor deelname door Tenbergen Horeca aan het volksfeest 2022, volkomen onmogelijk werd gemaakt, Toiletwagen werd overigens zonder enig probleem direct na plaatsing verwijderd op verzoek van derden, 
– Het melden door Roland L. aan horeca de leverancier en collega ondernemers dat Tenbergen Horeca uitgesloten was voor deelname aan het volksfeest 2022, zonder daartoe op  enigerlei wijze bevoegd te zijn, 
– Het volslagen ontoelaatbare annuleren van orders die door Tenbergen Horeca geplaatst waren, 
– Het illegaal aftappen stroom bij Tenbergen Horeca, ook na melding hiervan. 

Hopelijk komt op de reden van al deze feiten, die overigens geheel door mij onderbouwd en met foto’s gestaafd kunnen worden, een bevredigend antwoord. Voornoemde feiten en foto’s  liggen ter inzage (zie onderstaande link). www. https://www.oudwinterswijk.nl/volksfeest/de-feiten-voor-geen-deelname/

Voor de lezers: 
Oud Winterswijk is in al die jaren toch zeker een begrip geworden. Het is het grootste digitale geschiedenisboek over een woonplaats in Nederland. 

Dit werd bevestigd door het toekennen van de geschiedenis online-prijs Nederland 2017 en het uitroepen tot digitaal erfgoed door de Koninklijke .Bibliotheek te Den Haag. 

Oud-Winterswijk heeft bijna 11.000 volgers op social media en meer dan 54.000 bezoekers op haar website. Een website, die sinds 1997, naar schatting door mij tussen de 25.000 -35.000 uur werk in zit. Het is een social medium waarop gediscussieerd mag worden en u uw mening mag geven als die betrekking heeft op het Winterswijk van Toen en Nu. Daarbij stelt Oud-Winterswijk zich altijd bij discussies en poll’s objectief op. Dit om zodoende geen invloed te hebben op de uitslag. 

Dat ik persoonlijk door het bestuur van de Vereeniging Volksfeest dan ook afgestraft moest worden, omdat zij zich niet konden vinden in een uitslag van een volstrekt objectieve poll is dan ook zonder meer absurd. Dat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest mij van de uitslag van de betreffende poll persoonlijk aansprakelijk stelde is een zeer kwalijke zaak daar zij de mening van de Winterswijkers daarmee minachten. 

Ik heb altijd correct gehandeld. Het is daarom extra zuur is dat ik mijn levenswerk, zonder enige vorm van een commercieel belang, niet probleemloos aan de bewoners van Winterswijk kan aanbieden. Dat er geen commercieel belang is blijkt wel uit het feit dat er geen reclame mogelijkheden zijn op de website, ook niet voor mijn eigen bedrijf. Dit om de website zo zuiver mogelijk te houden.

Laat ik duidelijk zijn: alle kosten van de site Oud-Winterswijk, website bouw, onderhoud, online houden etc. komen geheel en met liefde voor eigen rekening. Gewonnen prijzen met de website ( 1250,–) werden geschonken aan Monument Phoenix-ramp ( 625,–) en aan het nieuwe Monument Winterswijkse slachtoffers (625,–) waar ook heel veel Winterswijkers aan bijgedragen hebben. 

Van een Oranje-vereniging die het bestuur van de Vereeniging Volksfeest pretendeert te zijn, en die toch zeker affiniteit met haar geschiedenis behoort te hebben, had ik toch met recht een andere en vooral democratische opstelling in deze mogen verwachten.

Laten we nog steeds hopen op een goede afloop.

Met vriendelijke groet

Hans Tenbergen