oudwwijk
Digitaal erfgoed

Arthur Seyss-Inquart

Rijkscommissaris van Nederland 

Geb: 22-07-1892: Stannern Oostenrijk
Ovl.: 16-10-1946: Neurenberg (Ophanging)

28 februari 1944
Aan Martin Bormann, en via hem aan Hitler:
‘Wij hebben het jodenvraagstuk in Nederland opgelost voor wat betreft de uitvoering van de thans getroffen maatregelen. De joden zijn uit het Nederlandse volkslichaam weggenomen en voor zover zij niet in het oosten zijn tewerkgesteld, in een kamp samengebracht.’

Ook Rauter vlak daarna aan de Reichsführer ss Heinrich Himmler:
‘Het eigenlijke jodenprobleem in Nederland als opgelost kan worden beschouwd’.

Aantekening:
‘Moet in 1942 al geweten hebben van de massa moorden’.