oudwwijk
Digitaal erfgoed

Het Monument

Monument Mevr.Kuipers-Rietberg 
4 mei 1955

Ontwerper: Gerrit Bolhuis 

Het monument

Vorm en materiaal
Het monument voor ‘Tante Riek’ in Winterswijk is een standbeeld van een staande vrouwenfiguur die bescherming biedt aan een opgejaagd jong hert. Het beeld is geplaatst op een voetstuk met plaquette.

Teksten
De tekst op de zijkant van het voetstuk luidt: 

‘DE VIJAND WEERSTAAN’.

De tekst op de plaquette is een gedicht van de Winterswijkse predikant F.C. Zwaal en luidt: 

”T GELOOF HEEFT HAAR GEDRAGEN, 
DE LIEFDE GAF HAAR KRACHT, 
DE HOOP DEED NIET VERSAGEN, 
TOT REDDING WAS GEBRACHT’.

Symboliek
Het opgejaagde hert staat symbool voor de vervolgden die door mevrouw Kuipers-Rietberg (‘Tante Riek’) behoed werden voor deportatie.

Oprichting
De oprichting was een initiatief van het Comité Monument Mevrouw Kuipers-Rietberg. Uit heel Nederland kwamen indertijd giften binnen om het gedenkteken te kunnen realiseren.

Onthulling
Het monument is onthuld op 4 mei 1955 door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina. Op 4 mei 1961 werd het gedenkteken opnieuw onthuld, omdat het beeld op een hoger voetstuk was geplaatst.

Locatie
Het monument is geplaatst in het plantsoen naast het gemeentehuis, gevestigd aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein te Winterswijk.