oudwwijk
Digitaal erfgoed

H.B.S.-R.H.B.S.-R.S.G.

Opgericht: 13 Oktober 1870
Hoofd: R.E.de Haan
Zonnebrink

08 februari 1870, Delpher
05 juli 1870, Delpher
Foto: Hans Tenbergen
08-10-1870
13 oktober 1870, Delpher

16-09-1870
Benoeming Personeel:
R.E.de Haan, directeur en leraar scheikunde, natuurkundem dier-en plantkunde, staatshuishoudkunde en boekhouden
J.Jurling, wiskunde en lijntekenen
E, Zuidema, Geschiedenis en aardrijkskunde
C.van Kempe Valk, Nederlands en Engels
J.W.Schepers, Duits en schoonschrijven
H.J.Wansink, Frans
G.W.Schut, handtekenen en gymnastiek

13-10-1870
Cursus begint met 29 leerlingen en 7 leraren.

01-10-1887
Eervol ontslag verleend aan concierge Nicolaas Gerardus Tholen (pensioen f 213,-) -ovl.1906

17 AUGUSTUS 1895 , Alg.Handelsblad

H. B. S. te Winterswijk.
Woensdag en Donderdag is het feest ter eere van het 25-jarig bestaan der Rijks Hoogere Burgerschool te Winterswijk gevierd.
Eenige oud-leeraren en vele oud-leerlingen waren van elders overgekomen.
In de versierde zalen van het gebouw der Vereeniging had zich Woensdagavond eene overtalrijke menigte van leeraren, leerlingen en belangstellendenverzameld.
Na een welkomstgroet door den voorzitter der feestcommissie, schetste de directeur der R.H.B.S., de heer R. E. de Haan, het streven en werken der school en ging aan de hand der historie haar ontstaan en ontwikkeling na.
Hierna werd door den voorzitter der feestcommissie, den heer A. Willink, met een toepasselijkk woord aan ieder der vier leeraren, die van het begin tot heden aan de school werkzaam zgn, de heren R. E. de Haan, C. van Kempe Valk, J. W. Scheper en G. W. Schut,eene herinneringsmedaille uitgereikt, waarbij het publiek door hartelijke bijvalsbetuigingen telkens
van zijne ingenomenheid blijk gaf.
Vervolgens werd door de zangvereeniging “Caecilia” eene door den heer R. E. de Haan vervaardigde gelegenheidscantate, getoonzet door den heer J. Cöllen, op verdienstelijke wijze ten gehoore gebracht.
De volgende nommers van het rijke programma, tableaus, marmergroepen, kamergymnastiek, carré geweer on muur op de sabel, hadden eveneens een welverdiend succes.
In de pauzes deed de muziek van fanfaregezelschap “Euphonia” zich hooren. Er heerschte eene vroolijke, opgewekte stemming.
Donderdag werd door de “Dortmunder Kapelle” in den tuin der sociëteit “De Eendracht”, eene matinee gegeven, waarna zich een honderdtal feestvierenden in de versierde gymnastiekzaal der R.H.B.S. aan een feestmaaltijd vereenigden.
Het feest werd met een concert door dezelfde kapel, gevolgd door een geanimeerd bal, besloten.
De feestviering, die in alle opzichten uitmuntend slaagde, werd door goed weder begunstigd.

De oudeste foto van de H.B.S.
1896

1897:
I.v.m.ziekte R.E.de Haan nieuwe directeur O.ten Have (leraar sinds 1891 aldaar).
13-07-1907: Afscheid O.ten Have. Vertrekt naar Den Haag
Opgevolgd 13-07-1907 door A.Landman.

12 januari 1899, Alg.Handelsblad

1912-1913: 5- jarige HBS

H.B.S 1921
Directeur A.Landman
1922
HBS Zonnebrink 1924
V.l.n.r. achterste rij met later beroep: Johan Postma (hoogleraar Z.A.) Denies Klinkenberg (belastinginspec.) Jansen (kantoor), Stouten, Ab Weenink (winkel Varsseveld) Jan Woordes (batavier) Ten Haken (dierenarts)
Tussenrij: Dien te Vrugt, Beby Brittijn, Frits Prakke (ingenieur), Zus van Schothorst (arts) Overmars, ?
Voorste rij: Ruwhof (kantoor), Willemien Pleiter Keetje Fleischer, Max Euwe, Fraukje de Vries
1928
28 februari 1929, Telegraaf
1942
16 februari 1942, Alg.handelsblad

HET NIEUWE GEDEELTE VAN HET LYCEUM
De rechtervleugel is het nieuwe gymnastieklokaal. De weide op de voorgrond is een gedeelte van het toekomstige ruime sportveld, dat bij dit Lyceum zal worden aangelegd.

Lerarenkamer 1952

1943
Leraren H.B.S. 1943
Zittend v.l.n.r.:
Mej.G.K.J.Vergeer, Tj.Hoogeveen,W.van Ravenhorst, W. Grooters, J.Dijkstra 
Staand: 
P.van der Hoeven (concierge), W.F.Andriessen, D.B.Woudstra,Th.A.J.de Wit, J.Floor, S.Dijkman,J.C.de Vries,M.J.van Dugteren, R.Kamman,A.J.M.Rault, C.J.Jellema,J.Dijk (amanuensis)
Ontbrekend: A.Kater en E.Wiechers. 
Kater zat in krijgsgevangenkamp en Wiechers in concentratiekamp.

1 januari 1948: Tj.Hoogeveen directeur

1954-1955

1967: Directeur: P.Glazenburg

1970:
Rijksscholengemeenschap voor Lyceum en school voor HAVO en MAVO
Zonnebrink 15
Rector: Drs.P.Glazenburg
Aantal leerlingen: 803

1971: Rijksscholengemeenschap Hamaland

1973 – 1974
Gerdi Bolk, Geert te Brummelstroete, Wilna Bultman, Ria ten Damme, Berty ten Dolle, Joop ten Dolle, Anneke van der Glas, 
Thea Heijnen, Jeanet Hesselink, meneer Holsheimer (muziekleraar), Herman Houwers, Herman Kappers, Kees Koorevaar, 
Eric Laar, Jan Oonk, Rianne Oonk, Mia Poppink, Gerrie Rauwerdink, Eric de Roos, Jan de Roos, Willy de Roos, 
Betty Samberg, Josien te Selle, Jan Stemerdink, Jenny Stemerdink, Jan Toebes, Liselotte Wessels
1969 -1970
Freddie Beckmans, Hans van der Valk, Dick Salemink, Bert Berenschot, Julie Levert,Ben te Bokkel, Erna ter Hart, Anja Pleiter, Karel Boesveld, Gerard Oonk, Silvia van der Hout, Johan Jongstra, Piet van Lith, Willemien Damkot, Dennis Gilman en Gert Jan Bannink.
1969 – 1970
Els Assink, Anja Baks, Ria Beskers, Jolanda Burbank, Erik van Ewijk, Ineke Holders, Durske Jacobs, Jannie Kolstee, 
Dhr. Kees Kraaijenbrink, Erik Krosenbrink, Joop ter Linde, Peter Meerdink, Nellie Nota, Elly Pleiter, Kees Schieven, Henk te Selle, 
Dineke Sonderen, Ina Stegehuis
1969 -1970
Frans Beemers, Rob Bloem, Geert-Jan de Boer, Mieke Boersbroek, dhr. Brust, Rene Bults, Els Buunk, Loes van Dam, Yvonne Deunk, 
Bertus ten Dolle, Janette ten Dolle, Jenny Geelink, Gerard Hagen, Ben Heinsbroek, Wim Hummel, Dorette Kiekenbosch, 
Tom Klein Langenhorst, Peter Meijnen, Josien Nijhof, Christien Oonk, Hennie Oonk, Ineke Oonk, Ineke Oortgiesse, Werner Rauwerdink, 
Dick Rijks, Deli Schreurs, Ans Slots, Willy Smit, Josje van de Vange, Gerhard Zweers
1971- 1972
Paulien van Dam, Harte Hartlief, Bennie Heinsbroek, Bert Hemink, Karin Heutink, Hennie Willemsen, Sandra Zitter, Arie van het Hoog
Wim Hummel, Mieke Jansen, Gerrie Meijnen, Peter Meijnen, Bianca Olierook, Helmie Reurslag, Stef van Rhoon, Rene Sanders
Annet Smit, Cora Stuivenberg, Hans van der Valk, Josje van de Vange,  Rene Sanders, Wim Hummel.
1976 -1977
Erik Bemers, Erna Blekkink, Willemien Bos, Annet Damkot, Dhr. C. Ehlers, Fredo Pen, Jolanda Roerdink, Ria te Selle, Erik Sellink
Ria te Slippe, Axel Stemerdink, René Stemerdink, Wiljo Tuenter, Rita Wassink, Erik Wiggers, Ronnie Wiggers, Harry Emous,
Henk Goossens, Theo Harbers, Helma Heesen, Udo Heesen, Hetty Hijink, Willie te Kortschot, Freddie Kruisselbrink, René Laar, 
Ronnie van der Leij, Ernie te Lindert, Wilma Nijenhuis, Geert Oonk

27-07-1972: Sequoia Gigantea omgehakt. Zou dood zijn. 90 jaar oud
2002: Mevr.H.Koster, directeur