oudwwijk
Digitaal erfgoed

Christ.U.L.O.-M.U.L.O.-school

Opgericht: 1 April 1920
Hoofd: G.F.Rasker
Vredensestraat

Nieuwbouw U.L.O gereed 4 april 1922
Afscheid Rasker: 1934

1970:
Christelijke school voor MAVO
Directeur: P.Cnossen
Noteboomstraat 20
Aantal leerlingen 122
45-25-22-30

Lees verder

Technische school

Opgericht: 25 September 1907
Hoofd: P.Brittijn
Prins Hendrikstraat

1921

Directeuren:
P.Brittijn 1907-1937
L.Boogert 1937-1958
G.Vooijs 1958-

1921
1929-1930
Lts Plm. 1950
V.l.n.r. bovenste rij: Theo van Lier, Theo Streek, N.N., Gerrit Renskers, Jan Meerdink, Ter Hart
V.l.n.r. midden:  Freddie Kwak, Speekhout, Joop Vreeman
V.l.n.r. onderste rij: Martie Grevers, Wim Veerbeek, Johan Hietkamp, Hans van de Meijden
Lts Electrotecniek1946 -1947 
Richart van der Berg, Henkie Boeijnk, Appie Goosens, Bram Hesselink, Arie Huls, Gerrit te Kronnie, Gerrit Meerdink, Meester  Meijers, 
Wim Meinen, Hennie Prins, Marius van der Schaaf, Jan Slotboom, Henk Speelberg, Gerrit Spieker, Bennie Wamelink, 
Wolter Adolf Waslander
Technische School 1962-1963 Klas 1A
Bovenste rij v.l.n.r.:
Halleriet, Roelof Elzinga, Theo de Grave, Bertus Bultman
Tweede  rij v.l.n.r.:
Willy Fiering, Wim Frenken, Hans Grevink, Gerrit Hamer, Freddy van Dalen, Joop Bruil.
Eerste rij v.l.n.r.:
Meester Jan Krosenbrink, Henk Beernink, Bertie Geerdink, Chris Becks, Theo Brokotter, Hans Vroom, Hugo Annevelink, Hans ter Burg, 
Gerrit Enting, Harry Busman
Lts 1968 -1969 
Henk Geerdes, Jan ter Haar, Johan te Kortschot, Johan Krabben, Bert te Kulve, Dhr. Vruggink, Rene de Weerd
Lts Consumptie- techniek 1975 -1976
Erik Beestman, George Berendsen, Wim Bröcker, Geert te Brummelstroete, Geert Dunnewold,  Wim Geurink, Martin ten Hagen, 
Arjan Haverkamp, Alex van ’t Hooft, Wim Kraaijenbrink, Henk Lobart, Hans Meinen, Gerrie Meulenbeek, Wilfried Ribbers, Rob van Schaijk, 
Nico Vonhof, Dhr. van der Walle,  Frank Weeber
Lts 1965 -1966 
Bovenste rij v.l.n.r.:
Bert Velthuizen, Harry Kremer, Guus Holthausen, Gerard Halink, meneer Geensen, Ferdinand ten Damme,  Hans van Eeten. 
Tweede rij v.l.n.r.:
Herman Meenink, Hans ter Burg, Joop Bruil, Rinus Hesselink, Henk Rauwerdink, Rimmert Ooiink, Ben Stemerdink.
Eerste rij v.l.n.r.:
George Wessels, Gerrit Lebbink, Appie Klomps, Jos Westerhof, Bertus Bultman,  Arend Vos, Arnold ten Brinke.
Lts 1966 -1967 
Johan Jansen, Johan te Kortschot, Johan Krabben, Bert te Kulve, Bert Lammers
Lts 1975 – 1976
Theo Plekenpol, Andre Stemerdink,Henk oortgiese, Peter Sperwien, Geert Ubbink, Erik te Selle, Andre Wientjes, Dirk Vruggink, Geert Vreeman,Bart Mengers, Geert Oberink, Bert Stemerdink, Ronnie Hallers, Erik Nijenhuis, Geert Oosterholt, Juul Pierik, Renee Simmelink,
Wim te Slippe, Ronald Wientjes


Lees verder

H.B.S.-R.H.B.S.-R.S.G.

Opgericht: 13 Oktober 1870
Hoofd: R.E.de Haan
Zonnebrink

08 februari 1870, Delpher
05 juli 1870, Delpher
Foto: Hans Tenbergen
13 oktober 1870, Delpher

16-09-1870
Benoeming Personeel:
R.E.de Haan, directeur en leraar scheikunde, natuurkundem dier-en plantkunde, staatshuishoudkunde en boekhouden
J.Jurling, wiskunde en lijntekenen
E, Zuidema, Geschiedenis en aardrijkskunde
C.van Kempe Valk, Nederlands en Engels
J.W.Schepers, Duits en schoonschrijven
H.J.Wansink, Frans
G.W.Schut, handtekenen en gymnastiek

13-10-1870
Cursus begint met 29 leerlingen en 7 leraren.

17 AUGUSTUS 1895 , Alg.Handelsblad

H. B. S. te Winterswijk.
Woensdag en Donderdag is het feest ter eere van het 25-jarig bestaan der Rijks Hoogere Burgerschool te Winterswijk gevierd.
Eenige oud-leeraren en vele oud-leerlingen waren van elders overgekomen.
In de versierde zalen van het gebouw der Vereeniging had zich Woensdagavond eene overtalrijke menigte van leeraren, leerlingen en belangstellendenverzameld.
Na een welkomstgroet door den voorzitter der feestcommissie, schetste de directeur der R.H.B.S., de heer R. E. de Haan, het streven en werken der school en ging aan de hand der historie haar ontstaan en ontwikkeling na.
Hierna werd door den voorzitter der feestcommissie, den heer A. Willink, met een toepasselijkk woord aan ieder der vier leeraren, die van het begin tot heden aan de school werkzaam zgn, de heren R. E. de Haan, C. van Kempe Valk, J. W. Scheper en G. W. Schut,eene herinneringsmedaille uitgereikt, waarbij het publiek door hartelijke bijvalsbetuigingen telkens
van zijne ingenomenheid blijk gaf.
Vervolgens werd door de zangvereeniging “Caecilia” eene door den heer R. E. de Haan vervaardigde gelegenheidscantate, getoonzet door den heer J. Cöllen, op verdienstelijke wijze ten gehoore gebracht.
De volgende nommers van het rijke programma, tableaus, marmergroepen, kamergymnastiek, carré geweer on muur op de sabel, hadden eveneens een welverdiend succes.
In de pauzes deed de muziek van fanfaregezelschap “Euphonia” zich hooren. Er heerschte eene vroolijke, opgewekte stemming.
Donderdag werd door de “Dortmunder Kapelle” in den tuin der sociëteit “De Eendracht”, eene matinee gegeven, waarna zich een honderdtal feestvierenden in de versierde gymnastiekzaal der R.H.B.S. aan een feestmaaltijd vereenigden.
Het feest werd met een concert door dezelfde kapel, gevolgd door een geanimeerd bal, besloten.
De feestviering, die in alle opzichten uitmuntend slaagde, werd door goed weder begunstigd.

De oudeste foto van de H.B.S.
1896

1897:
I.v.m.ziekte R.E.de Haan nieuwe directeur O.ten Have (leraar sinds 1891 aldaar).
Opgevolgd 1907 door A.Landman.

12 januari 1899, Alg.Handelsblad

1912-1913: 5- jarige HBS

H.B.S 1921
Directeur A.Landman
1922
HBS Zonnebrink 1924
V.l.n.r. achterste rij met later beroep: Johan Postma (hoogleraar Z.A.) Denies Klinkenberg (belastinginspec.) Jansen (kantoor), Stouten, Ab Weenink (winkel Varsseveld) Jan Woordes (batavier) Ten Haken (dierenarts)
Tussenrij: Dien te Vrugt, Beby Brittijn, Frits Prakke (ingenieur), Zus van Schothorst (arts) Overmars, ?
Voorste rij: Ruwhof (kantoor), Willemien Pleiter Keetje Fleischer, Max Euwe, Fraukje de Vries
1928
28 februari 1929, Telegraaf
1942
16 februari 1942, Alg.handelsblad
1943
Leraren H.B.S. 1943
Zittend v.l.n.r.:
Mej.G.K.J.Vergeer, Tj.Hoogeveen,W.van Ravenhorst, W. Grooters, J.Dijkstra 
Staand: 
P.van der Hoeven (concierge), W.F.Andriessen, D.B.Woudstra,Th.A.J.de Wit, J.Floor, S.Dijkman,J.C.de Vries,M.J.van Dugteren, R.Kamman,A.J.M.Rault, C.J.Jellema,J.Dijk (amanuensis)
Ontbrekend: A.Kater en E.Wiechers. 
Kater zat in krijgsgevangenkamp en Wiechers in concentratiekamp.

1 januari 1948: Tj.Hoogeveen directeur

1954-1955

1967: Directeur: P.Glazenburg

1970:
Rijksscholengemeenschap voor Lyceum en school voor HAVO en MAVO
Zonnebrink 15
Rector: Drs.P.Glazenburg
Aantal leerlingen: 803

1971: Rijksscholengemeenschap Hamaland

1973 – 1974
Gerdi Bolk, Geert te Brummelstroete, Wilna Bultman, Ria ten Damme, Berty ten Dolle, Joop ten Dolle, Anneke van der Glas, 
Thea Heijnen, Jeanet Hesselink, meneer Holsheimer (muziekleraar), Herman Houwers, Herman Kappers, Kees Koorevaar, 
Eric Laar, Jan Oonk, Rianne Oonk, Mia Poppink, Gerrie Rauwerdink, Eric de Roos, Jan de Roos, Willy de Roos, 
Betty Samberg, Josien te Selle, Jan Stemerdink, Jenny Stemerdink, Jan Toebes, Liselotte Wessels
1969 -1970
Freddie Beckmans, Hans van der Valk, Dick Salemink, Bert Berenschot, Julie Levert,Ben te Bokkel, Erna ter Hart, Anja Pleiter, Karel Boesveld, Gerard Oonk, Silvia van der Hout, Johan Jongstra, Piet van Lith, Willemien Damkot, Dennis Gilman en Gert Jan Bannink.
1969 – 1970
Els Assink, Anja Baks, Ria Beskers, Jolanda Burbank, Erik van Ewijk, Ineke Holders, Durske Jacobs, Jannie Kolstee, 
Dhr. Kees Kraaijenbrink, Erik Krosenbrink, Joop ter Linde, Peter Meerdink, Nellie Nota, Elly Pleiter, Kees Schieven, Henk te Selle, 
Dineke Sonderen, Ina Stegehuis
1969 -1970
Frans Beemers, Rob Bloem, Geert-Jan de Boer, Mieke Boersbroek, dhr. Brust, Rene Bults, Els Buunk, Loes van Dam, Yvonne Deunk, 
Bertus ten Dolle, Janette ten Dolle, Jenny Geelink, Gerard Hagen, Ben Heinsbroek, Wim Hummel, Dorette Kiekenbosch, 
Tom Klein Langenhorst, Peter Meijnen, Josien Nijhof, Christien Oonk, Hennie Oonk, Ineke Oonk, Ineke Oortgiesse, Werner Rauwerdink, 
Dick Rijks, Deli Schreurs, Ans Slots, Willy Smit, Josje van de Vange, Gerhard Zweers
1971- 1972
Paulien van Dam, Harte Hartlief, Bennie Heinsbroek, Bert Hemink, Karin Heutink, Hennie Willemsen, Sandra Zitter, Arie van het Hoog
Wim Hummel, Mieke Jansen, Gerrie Meijnen, Peter Meijnen, Bianca Olierook, Helmie Reurslag, Stef van Rhoon, Rene Sanders
Annet Smit, Cora Stuivenberg, Hans van der Valk, Josje van de Vange,  Rene Sanders, Wim Hummel.
1976 -1977
Erik Bemers, Erna Blekkink, Willemien Bos, Annet Damkot, Dhr. C. Ehlers, Fredo Pen, Jolanda Roerdink, Ria te Selle, Erik Sellink
Ria te Slippe, Axel Stemerdink, René Stemerdink, Wiljo Tuenter, Rita Wassink, Erik Wiggers, Ronnie Wiggers, Harry Emous,
Henk Goossens, Theo Harbers, Helma Heesen, Udo Heesen, Hetty Hijink, Willie te Kortschot, Freddie Kruisselbrink, René Laar, 
Ronnie van der Leij, Ernie te Lindert, Wilma Nijenhuis, Geert Oonk

2002: Mevr.H.Koster, directeur

Lees verder

Jan Ligthartschool

Opgericht:
Hoofd: H.J.Nuys
Sleeswijkstraat

1954
1954
1954
1954
1954
Jan Ligthartschool 1952 -1953 
Leni Riggelink, Joke te Wieske, Rieki Siebelink, Ada Aalders, Lenie Asscher, Dinie Oonk, Meester Nuys, Herman Hogeboom, Geert Boxem,
Gerrit Aarnink, Bertus Vervelde, Wim Oonk, Theo Pleiter, Gerrit Abbink, Meester Heesen, Jan te Kortschot, Gerrit klein Starink, Jan Wormgoor,
Bertus Kolstee, Henk Samberg, Gerrit Piepers, Johan ten Dolle, Henk Speekhout, Louis Blömer, Jan ten Veen, Bennie Stemerdink,
Jan Ligthartschool 1964 -1965
Harry Beestman, Hans van Bekkum, Petrie Capis, Rie Capis, Gerda Dieperink, Bert van ’t Ende, Gerard Gijsbers, Rita ter Haar, ? Hakstege, 
Willy Hakvoort, Ineke Hengeveld, Johnny te Hofstee, Wim Jansen, Hetty te Kempel, Gerrit Kemping, Johnie Laisina, Bert Lammers, 
Martel van Lith, Riekie Meyer, Gerrit Nijveld, Noortje Oppier, Fransien Poeles, Alberdien Ribbink, Leo Romijn, Hans Schroder, Adrie Sieders (leraar)
Rinie Vaartjes, Gerrit de Vries, Jopie van Waardenburg, Benny Wameling, René van de Weerd, ? Woordes, Marijke Zoet
Jan Ligthartschool 1953 -1954
Gerrit Renskers, Wiggers, Wim Stortelers, Geert Boxem, Wim Oonk, Frits Hulman, Jan ten Veen, Meester Heesen, Jan Wormgoor, Dinie Oonk,
Rikie sSebelink, Jannie Piek, Coby Bos, Henk Samberg, Louis Blömer, Appie Berenschot, Gerrit Aarnink, Theo Pleiter, Herman Hogeboom,
Gerrit Oonk.
Jan Ligthartschool 1965 -1966 
Alma van de Berghe, Louis Bröckotter, Nannie te Brummelstroete, Nico Brunekreeft, Hans ten Dolle, Ria ten Dolle, Rianne ten Dolle,
Erna Droppers, Ansje Eppink, Jan Gijsbers, Marja Heesen, Gerda Jolink, Riekie Kerkwijk, Meester Korte, Tonnie Krabbenborg, Truus Mol, 
Ineke ten Pas, Rina ten Pas, Gerard Piek, Marijke van der PLaats, Sander Poepjes, Hanny Rensink, Marga Schreurs, Annet Tammel, Netty Wiggers
Jan Ligthartschool 1961 -1962
Jan Bruil, Pim Bussink, Derk Dam, Gerda Damkot, Annie Demkes, Marcel Eichenwald,Hannie Frederiks, Josien Hoitink, Riek Knuivers, 
Riek Knuivers, Wilma Kramer, Gerald te Kronnie, Truus Lutjegossink, Jo Meerdink Meester Sieders, Gerrie Meijer, Herman Memelink,
Erna Rosmolen of Rosman, Marty Severein, Gerrie Stortelers, Coen Tenkink, Annet van der Vange Hans Vroom Gerard van Vuuren, Ria Wes, 
Jan Ligthartschool 1962 -1963
Diny Blekkink, Hetty Grevink, Dhr Sieders, Hans te Kortschot, Jan Meinen, Frits Nijhuis, Dientje Reessink, Carel van Sorgen, Anita Tybout, Theo Vlieg, Annie Wanders, Ferna Weber, Gerrit of Hans Wesselink, Marga Winkelhorst
Lees verder

Huishoudschool

Huishoudschool jaren ’30
Archief: B. Godthelp
Met Willemien Heesen,
 Bovenste rij derde van rechts Willemien Bessinkpas. Naast haar H. Te Voortwis (4e van rechts) en waarschijnlijk helemaal links Willemien Nijenhuis.

Opgericht:
Hoofd:

Huishoudschool 1964 -1965  
WillemienHamer, Aafke Muller, Ineke Krabben, Thea Simmelink, Bettie Smeman, Ingrid Smeman, Joke Vierkant,
Lidy Vogels, Leni Wiggers, Ria te Winkel
Huishoudschool 1965 – 1966
Loes Kuiper, Juffrouw Aalbers, Leni te Bokkel, Ina Bollen, Grietje van Doorn, Willemien Elzinga, Mientje Hamer, Gerda Hoekstra,
Sonja Jentink, Miep Lamers, Willie Lobeek,   Juliana Loupatty, Ria Schonewille, Thea Simmelink, Lucienne Strik, 
Anneke Tolk, Willie te Winkel
Huishoudschool 1965-1966
Met o.a.: Nellie ten Bos, Tonnie Hardebol, Anita Helmink, Riena v.d. ( ten ) Kaa ( Dolle), Dini Slot(Ten Elshof)


Lees verder

L.E.A.O.school

Opgericht:
Hoofd:
Jeugdkerkstraat/Europalaan

22 januari 1974, Tubantia
18 september 1974,Tubantia
1975, Tubantia
Lees verder

Wilhelminaschool

Opgericht: 31 Augustus 1906-
Hoofd: G.F.Rasker
Vredensestraat

27 januari 1906
Tubantia
1906
Plm.1910
Zittend mej..H.C.Zurich, G.F.Rasker, Tj.Jouwstra, mej.G.W.Jonker
Staand J.H.Vonhof, G.W.Huiskampp, Joh.Renes
Plm.1910
Links Juffr.Jonker Rechts Juffr.Zurich
Plm.1910
Rechts G.F.Rasker
1932
v.l.n.r. Stroes, mej.Wentzel, Boland, mej.Bussink, De Wolf en Bloem.
1932
1946 -1947
Bert van Ast, K van Ast, Wout van Ast, Harm Berghuis, Rein Berghuis, J BloemMeester,  J C Bloem, Toos Bloem, Nelly de Boer, Rita de Boer, Tina Bredewout, Jaap van Bruggen, Wim van Bruggen, Betsy Flach, Willy Gijsbers, Willy Jansen, Jitske de Jong, Tineke de Jongm  Klompsm Diny Klompsm Wim Klompsm ? Koopsm Herman Luitenm Wim Nijhofm Ben Nusselder,  OLbach, Gerard Oonk, Jos Schouten, Juultje Steyn, Hanny Stroes, Hanny Timmer, Gerard Uwland, Henk Uwland, Dicky Wiggers, ALeida WIggers
1946 -1947
Marianne Kruisselbrink, Hans van Lochem, Hennie Mengers, Kees van der Meulen, Simon van den Oever, Mientje Olbach, Jopie Oonk, Henny Pors, Annie Ruwhof, Nannie Schmidt, Ady Stroes, Jopie Uwland, Herman Vrieze, Mientje Wassink, Frans Westerveld, Jelle Wind 
Jan Geerts, Gerrit Graaskamp, Jan Grevers, Mientje Hartemink, Frits Hemink, Bertha Hijink, Bernardus Hilberdink, Jo Hillen, Annie Jans, Jo Klomps, Wim Klomps, Koobs, Dinie Kruisselbrink,  Jo Beusink, Japie de Boer, Hermien te Bokkel, Martha van Bruggen, Jopie Bruntink, Paul Buddeker, Albert Droppers, Wim Flach
1955 – 1956
Henka Jentink, Meester Kolenbrander, Geert Koskamp, Jan Liefting, Rina Meijers, Hans Peper, Gerrit Pietersen, Hennie Ros, Willie te Selle,  ??Meester Veerbeek, Gerda Vreeman, Gerhard Vreeman, Jan Vrieze, Herman Wassink, Joyce Wevers, Ineke Wiggers, Roelof Wolters, Henri Zwaal,  Wim van Ast, Margriet Bruntink, Dinie Duenk, Henny Duenk, Aukje (Irene Dulfer), Henk/Jan ?  Dunnewold, Marijke Elzinga, Hans Feijtel, Mientje Groters, Joke Hartzheim, Bennie Heijink, Rikie Heinen, Hans Hengeveld
Wilhelminaschool    1955 – 1956 
Minie Lieverdink, Stiny Lieverdink, Ilonka Nengerman, Bert ten Pas, Hans Peters, Anti Prinsen, Diny Prinsen, Margriet Rietberg, Elsje Rousier, Reyer Schild, Dineke Stegeman, Leo vaartjes, Hans van der Veen, Joop Veurman, Gerard Vreeman, Willy Weenink, Juffrouw van der Willik, 
Jan Popke,  wolters , Frits Beyers, Henk Bruntink, Ineke Buisman, Meester Colenbrander, Bert van Dam, Tonnie Droppers, Gerrit Dunnewold, Henk Eelink, Bert Gijsbers, Aline Graaskamp, Wim Hengeveld, Tjitske Kuipers, Henk Lieverdink, Herman Lieverdink, Mies Lieverdink
1963 
Hans Nijman, Kees Kappers, Daniel Sahuleka, Aleid te Voortwis, Johan Meerdink, Jordan Usmany, Stevie Singadji, ??? Silooy, Herman Marwa, Jakob Leatemia, Elsina Tuankotta, Julia Loupatty, Engelina Lopulissa, Corneles Souisa, ???Patty, Jan Lillipaly, Evert Droppers, Henk Graaskamp, Herman Grievink, Herman Marwa, Geesje ten Brinke, Jan Marwa
1963 – 1964
Truus Dondergoor, Ton Verhagen, Bert Broger, Benny Neyman, Riet Laisina, Max Tuankotta,   Pieter Noija, Charly Sarianamual , Trudy Kolstee, 
Freek Stronks,  Rob van ’t Veer , Freddy en Frans Tupamahu, Han Kirchener, Joke Zeevalk, Ria Luiten, 
Plm.1964
Bennie Souhuwat, Nootje Singadji(1eL.O.), Simon Wattimena (2eL.O.), Salimbas Tahapary (keeper), Dave Pieterz,
Eli Noya, Thomas Tanrobak (1eR.O.),
Gerard Kruisselbrink, Bertie Meijers (2eL.B.), Robbie ten Pas en Bennie Grevers. 
Plm.1965
Bovenste rij:
Nonna Singadji,Francien Tetelepta, Ans Braam, Adrie Souripet, Elleke Suitela
Onderste rij:
Marie Pattiruhu,Silvia Suitella, Noor Oppier, Josie Tanrobak, Cootje Lawalata
1967 -1968
Noortje Sahuleka, Hans Heinen, Riekje Oppier, Ruud van Bremen, Jansje Roemers, Jan Wetsteyn, Trienke van Dijken, Gonnie te Brinke, Everdien Gijsbers, Rita Veldhorst, Dita Geitebeek, Joke Schreurs, Henny Olsman, Karel Boesveld, Jellie Heyerman, Addick Stroes, Meester Colenbrander, Loes Taihuttu, Els Derksen, Wim Vossenberg, Wilma van der Heide, Jacob Dekker, Henk Kruisselbrink, Annet Jentink,Corma van der Meulen, Junus Titarsole, Truus Lieverdink, Jan Ros, Jelle Wind, Henk Rietberg, Pieter Noya, Chris Venemans, Wim Elschot, Anis Souisa,Appie Duistermaat en Arjen Grevers.
1968 -1969 
Wilma Hengeveld, Annette de Vries, Trudy Simmelink, Luuk Schoonman, Jochem Komrij, Henk vd Graaf, Margriet IJben, Lena Pattiruhu, Bert Meerdink, Marja Dijkema,Elly Vreeman, Arjan vd Heide, Anke Lieverdink, Heleen Heezen, Dini Schreurs, Dick te Voortwis, Hans Timmer,  Wim Rijkse.
1968 -1969
Annet Bal, Bernard Bollen, Anke Cuperes, Margreet de Ruiter, Inie Geerts, Mariane Hijink, Marie Laisina, Julia Loupatty, Bernice Roerdinkholder, Joke Simmelink, Junus Titarsole, Juffrouw van de Ploeg, Jelle Wind
1968 -1969
Juffrouw Adrie Dunnewold, Els Barink, Bert Legters, Marjo te Winkel, Tineke Bruntink, Karin Schreurs, Ina Jentink, Inge Wiggers, Egbert Jan Egbers, Rita Korten, 
1968 -1969 
Sonja Hoekstra, Ineke Klooster, Engge Leatemia, Dédé Lopulissa, Evelien Nijman, Ina Nijman, Jelle Olsman, Gerrie Prinsen, Herma Schreurs, Ineke Sloetjes, Riekje Wetsteyn, Aletta Zandbergen, Wim Zeevalk,  Meester Veerbeek, Joke Aalbers, Lia Bosma, Netty Dunnewold, Rianne Heesen, Wim Heezen, Margreet Heinen

Aantekening:
Verhuisd 1 september 1981 naar de Burg.van Nispenstraat

Voorheen School met de Bijbel- hoek Ratumsestraat- Zonnebrink
Geopend: 1 februari 1869

School met de Bijbel
Lees verder

Prins Willem Alexanderschool

Opgericht:
Hoofd:
Laan van Hilbelink

1992
Staand v.l.n.r.: Herman Mulder, Jan Schreurs, Jannie Apperlo 
Zittend v.l.n.r.: Ina Broekstra, Marijan Nijhof, Andre Langenberg, Tineke Hop, Janneke Muis 

Lees verder

School O De Linde

Opgericht: 7 Juni 1922 – 1 Augustus 1988
Hoofd: A.van Eerden
Vredenseweg

Helemaal in het begin kreeg de school de naam Papenbosch (1922). In 1923 noemde men het School O)

Eerste Hoofd van de School was A.van Eerden.
Daarna o.a.:
J.W.Baretta
W.B.F.Laar (waarnemend)
J.W.Siebelink
A.Potuit

School is afgebroken in 1990

1921 Y.Hoitink CC BY 2.O
1921 Y.Hoitink CC BY 2.O
14 november 1930, Graafschapbode
Foto: Annelies van de Riet
1931 – 1932 
Willie Beijers, Appie Boeijink,Doortje Boeijink, Johan Boeijink, Wim Boeijink, Hennie Deunk, ? ter Haar, Annie ter Haar, Gerrit ter Haar,Henkie ter Haar, Jo ter Haar,Hendrik Hoebink,Gerrit Hoitink, Siena Jansen, Gerrit Jansink, Marietje Jansink, Marietje Jansink, Marinus Jansink, ? Krosenbrink, Dinie Krosenbrink, Wim Krosenbrink, Leo Kwak, Frans te Loo, Meester Baretta, Jan Mentink, Luppo Mulder, Gerrit Noteboom, Sien Noteboom, Johan Oonk, Leisje Oonk, Gerrit Peters, Jan Peters, Sien Peters, Frits Renskers, Jo Renskers, Piet Renskers, Jan Roeterdink, Annie Rooks, Gerrit Rooks, Juffrouw Bertha Schutte, Gerda Steenhuizen, Jan Steenhuizen, Chris Stemerdink, Jan Stemerdink, Mientje te Velthui, Berta (Poetie) Vergeer, Jeen Verhagen, Marietje Verhagen, Bennie Vriezen, Jan Vriezen, Herman Wesseler, Rudi Wesseler, Willem Wesseler, Hennie Wevers, Herman Wevers, Wim (Pietje) Wevers, Annie te Wieske, Gerrit te Wieske, Herman te Wieske, Jan te Wieske, Sientje te Wieske, Tinie Wiggers, Annie Zwiebel
1935 – 1936
Bernard Annevelink, Johan Beijers, Wim van de Berg, Wim Boeijink, Marietje van den Bovenkamp, Mientje te Brummelstroete, Mientje Dijkgraaf, Jo ten Dolle, Martinus Elsenaar, Wim Führen, Willemien Geerdes, Klaasje Goedvree, Gerrit ter Haar, Jan Heesen, Jan Jolink, Jo Klein Langenhorst, Jo Kobus, Johan te Kolste, Dinie Kolthof, Herman Krause, Gerda Lammers, Sienie Lammers, Wim Maas, Annie Mentink, Wim Mentink, Wim te Pas, Gerrit Peters, Tonie Plekenpol, Dinie Riggelink, Karel Rikkers, Jo Römer, Bertha Schreurs, Bertus Siebelink, Stientje Slotboom, Hennie Sonderen, Jan Steenhuizen, Beppie Toebes, Willie Wassink, Appie Weekenstroo, Willem Wesseler, Bernard Wiggers, Herman Willemsen
1954 – 1955 
Aalders, Hannie Annevelink, Willie Bennink, Henk Besselink, Hennie Buitink, meester Dijkstra, Johan Esselink, Bennie Garvelink Rein Geurkink Jan Gosselink, Dick Grotenhuis, Willie Heijink, Wim ten Hofstee, Ted Honder, Sellie  Hondorp, Henk Hoopman, wWillie ter Horst, Jansen, Mientje Kobus, Gerrit Kolstee, Mientje Kolstee, Hannie Krozenbrink, Willie Lammers, Herman Lenting, Dinnie Maas, Jannie Mekking, Willie Mekking, Ineke Mulder, 
Wim ten Pas, Jan ten Pas, Bennie Rauwerdink, Dinie Reesink, WillieSschoppers, Annie Slotboom, Jan Stemerdink, Gerrit Toebes,
Herman Trip, Josien Wassink, Willie Winkelhorst
1957-1958
Willy ten Veen, Wim ten Dolle, Pieti Mol, Willy Besselink, Rikie Klein Langenhorst, Wllie Rikkers, Willy Reessink,  Eilly Kos,  Willy Jansen
1958 – 1959
Joop Aalbers, Evert Bijers, Henny ten Dolle, Fredelien Klanderman, Joke Nengerman,  Sjoerd van der PLaats,Janneke Speelberg, Gerrit Stemerdink,        Wim te Velthuis, Jan te Wieske, Hans Willemsen, meester Witteveen
1963 – 1964
Dick Labee, Winnie Hijink, Willy Bengevoord, Anja Schreurs, Theo Bonnink, Wilma Oonk, Els Kirkenir, Marinus vd Hurk, Corrie Firing,Johan Reesing, Betty Knuivers, Gea Bruggers, Andre ter Maat, Gerrit Maas, Rolf ?, Jan Bollen, Lucie Visser,Ad Bemer, Jeanet Hannink, Werner Wenting, Joke Stortelers, Meester Leusing, Dick Mol, Rudie Peters,Marijke Plekenpol, Ab Hofstee, Andre Sonderen, Wim luca, Wim Arentsen, Ina ?, Rita te Boekhorst, Wilma te Pas, Jan ter Haar, Henk Rikkers, Bert Stemerdink,Sonja ter Haar, Anneke Gijsbers en Jan Bruggers.
1963 – 1964
Bert Assink, Gerrie Bijers, Wim Bonnink, Hanneke van den Brink, Juf Brittijn, Henk Brockötter, Henk Brockötter, Annie Brunsman, Betsie ten Damme, Freddie ten Dolle, Rina Dropper, sLia van Eerden, Gerrit Eykelenboom, Jolanda Grevink, Sytse Heidstra, Gerrit Hijink, Wim Hijink, Gerti van der Hurk, Annemieke Jansen, Bert Jansen, Harrie Jansen, Joke Jansen, Wim Jansink, Coby Janssen, Ineke Kempers, Adrie Klein, Harry Kruisselbrink, Jannie Meinen, Wim Meinen, Ronnie Mekkink, Frans Meyssen, Jaap Mol, Jan Nekkers, Bert Pietersen, Ronnie van der Pol, Frits Roerdinkholder, Juf Sijtsema, Tineke Slats, Ina Slotboom, Jan Slotboom, Johnny Slotboom, Anneke Veenvliet, Wim Verink, Wilma Vierkant, Mariël Vis, Rudi Wevers,Juf Wevers, Leo Wielhouwer, Jan Willink, Hannes (Hans) Zitter
1963 – 1964 
Marga Schonewille, Marion Oortgiezen, Lydie Prinsen, Marleen Schonewille, Winand Wijveen, Freddie Dokter, Andy Plukker
1964-1965
1967 – 1968  
 Bernie te Hietbrink Bernie Schutte, Wilma Noteboom, John  ten Dolle,  Erika Wonink,  Betty Keunekamp,  Imca te Brinke
 Hennie Stemerdink,  Marion Ribbink,  Anneke Hondorp, Andre Nijmeijer, Erica ter Maat,  Freddy Jongerman, Karin Oonk,  Marian Mekking,
 Janneman Aalbers
 Henk Huitin,  Anita Laar, Rudy Bemer, Anita Fukkink, Johnny Klanderman,  Freddy Holders,  Peter Kraus.
1967 – 1968 
Meester Siebelink, Anneke Grijzen
1967 – 1968 
Juf. Westerdijk, Josien Hietbrink, Renee Jansen, Wim Jansen, Hennie Jonkers, Gea te Lintum, Annie ter Maat, Alfons Metaal, Leentje de Pauw, Ansje Pennings, Dorie Rauwerdink, Ada Schonewille, Bennie Stemerdink, Jorita Stemerdink,Erik Stortelers, Astrid Stronks, Wilma van Urk, Robbie Veurman
1968 – 1969
Joop Beekman, Hennie Beijers, Marja te Boekhors, Hans Bonnink,Joke Bouwers, Roelof Bruggers, Henrie Dieperink, Wilma ten Dolle, Bernie Geurink, Erwin Grevink, Hans Grutterink, meester Heller, Hanny Hofman, Joop Hogeslag Gerrie Hondorp Frits Jansink, Anja Kamerman, Marianne Kempers,
Bert Kerseboom,Jerrie Klanderman
1969 – 1970  
Corine Vredenberg, Remco Sikking, Andre ter Haar, Erik Meerdink, Hedy Bollen, Peter Hogeboom, Bert Nijbroek, Jos Mengers, Robert van Arkel, 
Karin ter Brake, Erik Papiermolen, Linda Aalbers, Irma ten Dolle, Joke Lievers, Gera ter Haar,
Rob Polak, Geertje Kraus, Richard Peters, Robbie Geurkink, Andre ter Hofstee, Erik ter Brake, Annie ter Maat
1976 – 1977
Wilco te Brake, Sandra Bruin, Jolanda Brusse, Hannie Dekker, Freddy Esselink, Ingrid ter Haar, Frank Heinsbroek, Hedwig Jansen, Carla Janssen, Diana Klomps, Ans te Kolsté, Sylvia Langwerden, Hans Lankhof, Waatze van der Meer, Denise Mengers, Wim Mentink, Catinka Oonk, Christien Oonk, Wim Oonk, Brigitte Ribbink, Inge Ros, Herman Scholtz, Remco Schutte, Geert te Selle, Tineke Snoek, Arjan Sonderen, Henny Zeevalk
1978 – 1979  
Esther te Kempel, Mandy Veldboom, Margot Posthumus, Iris Keuper, Richard Elschot, Gerard Wiggers, Jos Schakenraad, Raymond ten Dolle, Marco Mengerink, Annet Slotboom, Freek Sijmons
Roy Colstee, Andrea van Arkel, Jacqueline Lievers, Elles te Brinke, Iris Roerdink, Margreet Woordes, Sandra Oonk, Yvonne Assink, Hedi Kraster, Edit Hoenink, Jeanine Blomer, John Dokter
 Robbie schonewille en Robert te brake
29 juli 1966, Tubantia
Lees verder

Kohnstammschool

Opening 2 febr. 1954
Hoofd:
Hakkelerkampstraat

Kohnstammschool 1967 – 1968
Kohnstammschool 1956 – 1957
Anny Stortelers, .Ine Goorhuis, Annie Rauwerdink, Ada Wormgoor, Jan Slotboom, Gerrit Bensink, Ida Rauwerdink, Meester Heesen
Kohnstammschool 1957 – 1958
Erna Dieperink, Ine Hoitink, Rita Lobeek, Ina ten Hagen, Ine Droppers, Hans Kuiper,Frits ten Dolle, Willie Stapelkamp, Jan Hemink,  Lia Gadfield, Wim Freriks, Wim Lobeek, Christien Olivier,Willemien Samberg, Stien Mol, Jo Legters, Henk te Pas en Meester Schuurman.
1954-1955
1964-1965

Kohnstammschool 1965 -1966
Annelies Abbink, Corrie van Albeslo, Ingrid Annevelink, Ronald Bal,  Willie Beijers, Joop Breuer, Hettie van Dijk, Tineke Flipse,  Erik Hermsen, 
Gonnie Hermsen,Jan Hesselink, Henk Korten, Hannie te Kronnie,Jan te Kulve, Lucy Markerink, Nettie Marwa, Annelies Meerdink, Jan Navis, 
Gijs van Noort, Geert Piepers, Aard Rooks, Roelf Schepel, Dinand Schoenmaker, Ria Schreurs, Annet Snelting, Jan Stapelkamp, 
Juffrouw Stapelkamp, Wilna Steenbeek, Harry Thomasson, Henk Toebes, Joke Weyenberg, Freddie Woordes
Kohnstammschool 1952 -1953
Bovenste rij v.l.n.r.:
Jan Grevink, Tineke Hubers, Harrie Neerhof, Noortje Moorman, Gerrit Meinen, Margriet te Selle, Frits Radstake,Rie van der Meer.
Tweede rij v.boven.v.l.n.r.: 
Hennie Berenschot, Antoon Lüpschen, Willie Meinen, Alex Freriks, Anneke Piepers, Appie Oonk, ??, Jopie Maas, Lieske ter Weele
Derde rij v.boven v.l.n.r.:
Hobbe de Vries, Lida Lobeek, Gert Jan Kuiper, Hilda Boer, Appie Jansen, Ans ten Dolle, Hennie te Brummelstroete, Willie Kobus.
Onderste rij v.l.n.r.:
 Hennie Oonk, Margriet van Nahuijs, Johan Kobus, Marian Hijink, Abke Oonk, Marcia Koopman, Bertie Stapelkamp.
Kohnstammschool 1960 – 1961
Bovenste rij v.l.n.r.:
Truus Lutjenkossink, Dianne Straks, Gerrit Dammers, Freddy Jansink, Ina Huften, Gerald te Kronnie, Gerrit Neerhof, Leun Kruidenier, Willy Lammers, Margot Slagter, Hans Annevelink,  Juf Wevers.
Tweede rij v. boven. v.l.n.r.:
Gerald Obelink,  Henk Hemink, Riki Droppers, Betsie v.d. Berg, Wim Kobus, Anneke Navis, Hans Grevink,  Mientje Voltman, Jan Voltman, Hans Ribbink.
Derde rij v. boven v.l.n.r.:
Anneke Piepers, Nanny Slotboom, Thea ten Pas, Alice Ensink, Frits Funke, Gerrie Wormgoor, “Ben Pillen”, Ineke Stemerdink, Henk Beijers, Bertha Schreurs, Annie Wibbels.
Onderste rij v.l.n.r.:
Gerrie Stortelers, Joep Schreurs, Hannie Oonk,  Johan Schreurs, Joke Bosman, Bennie Stemerdink, Ineke te Brummelstroete, Anneke Heezen, ??, Bennie Hubers, Roefie Gijsbers
Kohnstammschool 1959-1960
Bovenste rij v.l.n.r:
Harrie Neerhof, Ap Jansen, Meester Heesen,  Henk van Rees, Henk te Pas, Wouter Goedvree, Jan Greven, Rene Franken.
Onderste rij v.l.n.r.:
Hennie te Brummelstroete, Jan Beijers, Wim Navis, Bennie Pampiermole, Hobbe de Vries, Bennie Hubers.
Kohnstammschool 1985
Bovenaan:
Gerrit Oukes, Mart van Balveren, Henk ten Elshof, Wilma Wiggers.
Onderaan:
Fie Haitsma, Margreet Kern, Monika Hermsen, Fred Rutte, Dick veenhuis, Thea Oonk, Marion Oteman
Lees verder