oudwwijk
Digitaal erfgoed

De Hazenveldse Molen

Ca.1920

Meddo

Deze molen die tegenover de (thans) Hazeveldseweg stond was van een type dat in de Achterhoek niet vaak voorkwam, een zogenaamde standerdmolen.
Het zou kunnen zijn dat deze molen uit de zeventiende eeuw stamde, maar sommige bronnen spreken over 1801.
De eerst bekende eigenaar was Roerdink, die de molen in 1844 van de hand deed.

In oktober 1888 vermeldt de krant:

“Heden namiddag had bij den Molenaar Huijtink een ongeluk plaats.
Een boerenknecht die met paard en beladen wagen naar den molen reed, en door het achteruitzetten van den wagen te dicht bij den molen kwam, ontving van een der wieken een slag, zoodat hij aan het hoofd erg gekwetst werd.
Het paard ontving mede een slag tegen den kop en stortte bloedend neder, terwijl wagen en wieken beschadigd werden.”

In 1924 wil de eigenaar de molen opruimen om er vervolgens een motormaalderij van te maken.
Er wordt in de raad nog wel over gepraat om de molen te redden, maar niet iedereen wil er voor betalen.
De molen wordt gekocht door de vereniging tot behoud van natuurmonumenten.

De molen blijft nog wel bestaan, maar voor de productie wordt nu een verbrandingsmotor gebruikt.

Begin maart 1933 wordt kort na het opstarten van deze motor een brand ontdekt. Om te blussen is het dan al veel te laat, de molen brandt tot de grond toe af.
Bron: Stchting Winterswijkse Molens

DE TIJD, 20-11-1924
De Hazenveldsche molen van de Gebrs.Hoijtink te Meddo, gem. Winterswijk, een der oudste z.g. stenderdmolens, zal binnenkort verdwijnen
Bron: Delpher kranten

DE TRIBUNE, 3 maart 1933
Oude molen afgebrand.

WINTERSWIJK, 
Gistermiddag is in de buurtschap Meddo onder deze gemeente de bekende Hazenveldsche molen een der weinige, zoo niet de eenige stendermolen in Gelder-
land, door brand vernield. Eenige jaren geleden heeft de vereeniging Hollandsche Molen moeite gedaan de molen aan te koopen, maar bij gemis aan voldoende
medewerking, Is daar toen niets van gekomen.
Bron: Delpher kranten

Lees verder

De Fortuna

In 1905 kocht Heusinkveld deze molen die oorspronkelijk in Grijpskerk stond en ongeveer een eeuw oud was.

Molenmaker Gijsbers uit Winterswijk bouwde de molen weer op.
De wieken werden niet van zeilen voorzien, maar van jaloezieën, hierdoor zou de molen beter te hanteren zijn.
Het was een achtkantige stellingmolen.

Uit kranteberichten blijkt dat er nogal vaak ongelukken op deze molen gebeurden.
In februari 1919 brak er brand uit in de molen, de brandweer kon pas na een uur hulp bieden, maar toen was het te laat.
De molen was verloren en werd niet meer opgebouwd.

Motoren namen de windkracht over.

In 1923 wordt de molen publiekelijk verkocht, het onderstuk bleef in gebruik tot 1961, toen werd het gesloopt.
Bron: Stichting Winterswijkse Molens

Misterweg met molen De Fortuna
Molen ‘De Fortuna’ na de brand
Lees verder

De Deunkmolen

DE DEUNKMOLEN

Op 18 februari 1851 kregen Berend Vriezen en zijn vrouw Berendina Johanna Boeijink toestemming om een windkorenmolen te bouwen op het stuk grond dat bekend stond als de Waltakskamp.
Dit is aan de huidige Deunkmolenweg in de Brinkheurne, een buurtschap van Winterswijk.
Het werd een achtkantige beltmolen.

Volgens een krantebericht uit 1906, is de eigenaar dan G.J.Streek. Deze verkoopt de molen in 1917 aan de brandstoffenhandelaar R.P. Krol.
Wanneer deze twee jaar later overlijdt wordt de molen geveild en verkocht aan J.W. ten Dolle.

In maart 1925 brak er na een storm plotseling één van de wieken af, gelukkig gebeurde er geen persoonlijke ongelukken, maar de molen kon nu slechts op halve kracht draaien.
De molen draaide nog door met één roede. In de krant van 11 juli 1930 stond vermeld dat de molen die week is gesloopt.
De laatste eigenaar was Hendrik Jan te Selle.
Bron: Stichting Winterswijkse Molens


HET VOLK, 12 juli 1930

WINTERSWIJK, 
De „Deunkmolen” bij Winterswijk is deze week gesloopt.
Een stuk muurwerk wijst nog de plaats aan, waar hij sinds 1848 stond. Jammer genoeg  zal de Venemansmolén ook van wieken worden
ontdaan, om straks eénzelfde lot. te ondergaan.
Bron: Delpher kranten

Lees verder

De Bataaf

Op 28 augustus 1800 komen verscheidene mensen bijeen na een oproep van de hervormde kerk. Men wilde een windmolen bouwen om met de opbrengst hiervan de predikanten te kunnen betalen. De dominee had hier wel oren na en met de bouw werd reeds op 27 september van datzelfde jaar begonnen. Op 2 juni 1801 was de opening en werd het eerste graan gemalen.
De eerste molenaar op de ‘Bataaf’ was Jan Bolthof, geboren op de ‘Nieuwe Watermolen’ (Berenschot’s watermolen).
In 1859 wordt de familie te Lintum eigenaar van de molen en deze is dat gebleven tot  2003. Appie te Lintum heeft toen de molen voor het symbolisch bedrag van € 1,00  overgedragan aan Stichting Molen Bataaf.

Op 2 juni 2001, exact 200 jaar na het in gebruik nemen van de molen werd de Stichting Molen Bataaf opgericht. De restauratie van de molen werd afgerond in 2010, waarna op 17 mei van dat jaar de molen feestelijk in gebruik genomen werd. 

Bron: Stichting Winterswijkse Molens

Ca.1943
Foto:Ecal
Lees verder