oudwwijk
Digitaal erfgoed

De Deunkmolen

DE DEUNKMOLEN

Op 18 februari 1851 kregen Berend Vriezen en zijn vrouw Berendina Johanna Boeijink toestemming om een windkorenmolen te bouwen op het stuk grond dat bekend stond als de Waltakskamp.
Dit is aan de huidige Deunkmolenweg in de Brinkheurne, een buurtschap van Winterswijk.
Het werd een achtkantige beltmolen.

Volgens een krantebericht uit 1906, is de eigenaar dan G.J.Streek. Deze verkoopt de molen in 1917 aan de brandstoffenhandelaar R.P. Krol.
Wanneer deze twee jaar later overlijdt wordt de molen geveild en verkocht aan J.W. ten Dolle.

In maart 1925 brak er na een storm plotseling één van de wieken af, gelukkig gebeurde er geen persoonlijke ongelukken, maar de molen kon nu slechts op halve kracht draaien.
De molen draaide nog door met één roede. In de krant van 11 juli 1930 stond vermeld dat de molen die week is gesloopt.
De laatste eigenaar was Hendrik Jan te Selle.
Bron: Stichting Winterswijkse Molens


HET VOLK, 12 juli 1930

WINTERSWIJK, 
De „Deunkmolen” bij Winterswijk is deze week gesloopt.
Een stuk muurwerk wijst nog de plaats aan, waar hij sinds 1848 stond. Jammer genoeg  zal de Venemansmolén ook van wieken worden
ontdaan, om straks eénzelfde lot. te ondergaan.
Bron: Delpher kranten

Lees verder