oudwwijk
Digitaal erfgoed

De Vrees

Plm.1943

In 1850 stond er op deze plek al een windkorenmolen. Deze is gesticht door de scholteboeren van Winterswijk. Toen deze werd gebouwd waren de molenaars uit de omgeving zeer bevreesd dat zij van het nieuwe muldersbedrijf ernstige concurrentie zouden ondervinden. Naar men zegt is zo de naam  voor deze molen “De Vrees”  ontstaan. Deze molen is in 1878 afgebrand.

Uit de Purmerender Courant 13 maart 1878:
“Uit Winterswijk wordt van 8 maart gemeld: Sedert gisteravond woedde hier een hevige storm, van regen, sneeuw en 
hagel vergezeld. Hedenmiddag, even na twaalf uren, kliefde een felle bliksem de lucht en viel neder in het houtwerk van den korenmolen “De Vrees”, aan den grindweg naar Meddeho; den zoogenaamden Waliënschenweg. Binnen weinige minuten stond het geheele gebouw in volle vlam, terwijl aan het blusschen van den grootendeels met riet gedekten molen niet te denken viel. Toch mocht bet gelukken een voorraad graan, benevens een paard, in allerijl in veiligheid te brengen. Een half uur later was van den molen niets meer over dan een voorraad puin en brandend hout. Toen de brandweer gereed was om hulp te bieden, was reeds alles afgeloopen. De molen was tegen brandschade verzekerd.”

Tot 1856 hebben de volgende molenaars op deze molen gemalen: G.J. ten Dolle, H.J. Maas en J.A. Maas, die ook molenmaker van beroep was. Op 20 april 1866 kreeg J.A. Maas de molen in eigendom.In 1880 is de molen weer opgebouwd door molenaar en molenmaker J.A. Maas. Molen “De Vrees” is een achtkante bergkorenmolen. Het achtkant is naar Achterhoekse trant met schaliën gedekt. De datum wanneer de molen voor het laatst heeft gedraaid is 29 april 1921. Het wiekenkruis verdween in 1938, nadat de molen door blikseminslag was beschadigd. De romp is blijven staan en de laatste molenaar was Johan Maas.

In de periode na 1938 is er niets met de molen gedaan. De molen raakte steeds meer in verval. In 1976 echter waren er plannen om de molen te restaureren. Molenmaker Beckers uit Bredevoort heeft een begroting voor de restauratie opgemaakt en de bedoeling was dat in juni of juli hiermee begonnen zou worden. 
Omdat het financiële plaatje niet rond gemaakt kon worden, ging de restauratie helaas niet door.

Molen De Vrees, tegenover de Berkhof, een markant punt voor Winterswijk wordt gesloopt in augustus 1983.
Na veel vergaderingen en geharrewar met de gemeente besluit de gemeente toch dat de molen afgebroken moet worden. De Gelderlander van zaterdag 26 februari 1983 vermeldde:
“CDA wil molen aan de Waliënsestraat zo snel mogelijk kwijt. Een raadslid stelde dat het een doorn in het oog was voor Winterswijk, mede door de slechte bouwkundige staat en dat deze zo snel mogelijk moest verdwijnen”.
De in 1982 opgerichtte Stichting Vrienden van de Winterswijkse Molens verzette zich hevig tegen dit besluit en bood de gemeente een bedrag van 2500 gulden aan voor het stuk grond met de daarop staande windkorenmolen “De Vrees”.

Ook de bewoners van de Bloemstraat en bewoners van de Vrees willen graag dat de molen blijft waar hij is en ook gerestaureerd wordt. Hiertoe hebben zij een handtekeningenactie op touw gezet. Maar helaas had dit ook geen positief effect.

Vervolgens is door de Stichting Vrienden van de Winterswijkse Molens samen met een aantal mensen van de Geldersche Molencommissie gekeken naar een lokatie om deze molen te behouden voor de Winterswijkse gemeenschap. Dit liep ook op niets uit.

Molen “De Vrees” wordt gesloopt in augustus 1992. 

Citaat van Heijdra Sr.: “Op 7 augustus ’s morgens 07.00 uur reed de voorman van molenmakerij van de Fa. Endendijk uit Terschuur het terrein op van molen “De Vrees” vol met gereedschap: takels, dommekrachten etc. Nadat de molen kaal was gemaakt, kwam de zware kraan uit Barneveld bij de molen om de kap te lichten en het in goede staat verkerende eikenhout en achtkant van de belt te ontdoen. De volgende dag omstreeks 15.30 uur was men gereed voor de laatste fase en werd alles op een dieplader geladen”.

Zeer tevreden met een gevoel van trots reden de Kootwijkerbroekers met de molen weg, weemoedig nagekeken door de Winterswijkse molenvrienden.

Molen “De Vrees” met een prachtig koppel stenen ligt thans nog steeds onder zeil in een schuur in Kootwijkerbroek.

Bron: Stichting Winterswijkse Molens

Lees verder