oudwwijk
Digitaal erfgoed

De Sevink

DE SEVINK MOLLE

De Sevink Mölle wordt als ‘De Zorg’ gebouwd. Dat gebeurde onder andere in opdracht van J.H. Seevink op Seevink, die eigenaar was van de grond, waar de molen op werd gebouwd. Naar hem werd de molen vernoemd.
Op 21 juli 1916 wordt  J.W. Helder eigenaar van de molen met bijbehorende boerderij. Hij laat de windmolen weer maalvaardig opknappen. 
De heer J.W. Helder beëindigt het molenaarsbedrijf in 1964. Zijn zoon, B.W. Helder, wordt in 1974 eigenaar. Diens zoon Henk wordt in 1984 eigenaar maar draagt de molen in 1997 over aan de Stichting Sevink Mölle. Deze stichting werd in juli 1994 opgericht.

De restauratie van de Sevink Mölle is een initiatief van de Stichting Sevink Mölle. Deze stichting werd in juli 1994 opgericht om te komen tot instandhouding en restauratie van de molen. Drie jaar later, in juni 1997, werd de Stichting eigenaar van de molen. In het voorjaar van 1999 werd begonnen met de daadwerkelijke restauratie van de molen.

Op 30 juni 2001 wordt de molen officieel geopend door de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat en molenaarsdochter Annemarie Jorritsma.

Soort molen:
De Sevink Mölle is een ronde stenen beltkorenmolen .  Een korenmolen waar op vrijwillige basis wordt gemalen. Vóór de grote restauratie was er al een vergaderruimte ingericht in de belt.

Er worden voor diverse granen gemalen en gemixed voor menselijke consumptie volgens de HACCP-normen.
Bron:Stichting Winterswijkse Molens

1928
Bron: www.delpher.nl
Lees verder