oudwwijk
Digitaal erfgoed

De Klomps

DE KLOMPSMOLEN 

De Klompsmolen was een achtkantige stellingmolen aan de Groenloseweg.
In 1901 werd deze molen gebouwd, maar reeds een jaar later brak er een fatale brand uit.

De krant meldt op 21 augustus 1902:

“Hedenvoormiddag is in de stoom-houtzagerij van G.J Klomps brand uitgebroken, die door den fellen wind op dat oogenblik een ernstig aanzien had. De fabriek is verbrand.
Gelukkig heeft men bijtijds ontdekt, dat ook de “Witstoom”van de firma Willink en Co. een oogenblik gevaar liep, daar een weinig vuur (vonken) in vogelnesten op het dak een begin van brand deden ontstaan. Bijtijds werd dit gebluscht. De oorzaak van den brand schijnt te vinden in eene poging door den eigenaar ingesteld om, bij een petroleumlicht, ergens een te wijden drijfriem te herstellen.
Gelukkig, waar het vuur zich zeer snel verbreidde, is de ketel niet gesprongen.

De brandweer was spoedig ter plaatse en vervulde, als gewoonlijk, haar plicht met succes.
De fabriek was, naar wij vernemen, verzekerd.”

De resten werden afgebroken om op het Weurden weer een nieuwe molen te bouwen. Dit ging echter niet door. Korte tijd daarna wordt de Klompsmolen verkocht om in Lichtenvoorde als “Boschmolen” aan de Zieuwentseweg weer opgebouwd te worden
Bron: Stichting Winterswijkse Molens

WINTERSWIJK.
De vorige week ontstond er brand in den stoom-houtzaagmolen van den Heer G. J.Klomps. Het perceel gelegen aan den Groenlooschen straatweg, onmiddellijk naast de katoenweverij van de firma Willink en Co. brandde in korten tijd geheel af.
Dank zij het optreden der brandweer bleef de aangrenzende weverij, waarin reeds door het overspringen der vonken een begin van brand ontstaan was, behouden.
Het ongeluk moet te wijten zijn aan het omvallen eener petroleumlamp. Het zaagmeel en het aanwezige hout leverden natuurlijk een uitstekend voedsel voor de eerste vlammen, zoodat er dan ook aan blusschen niet te denken viel.
De hooge schoorsteen staat nu nog bij een puinhoop.

Lees verder