oudwwijk
Digitaal erfgoed

De Bataaf

Op 28 augustus 1800 komen verscheidene mensen bijeen na een oproep van de hervormde kerk. Men wilde een windmolen bouwen om met de opbrengst hiervan de predikanten te kunnen betalen. De dominee had hier wel oren na en met de bouw werd reeds op 27 september van datzelfde jaar begonnen. Op 2 juni 1801 was de opening en werd het eerste graan gemalen.
De eerste molenaar op de ‘Bataaf’ was Jan Bolthof, geboren op de ‘Nieuwe Watermolen’ (Berenschot’s watermolen).
In 1859 wordt de familie te Lintum eigenaar van de molen en deze is dat gebleven tot  2003. Appie te Lintum heeft toen de molen voor het symbolisch bedrag van € 1,00  overgedragan aan Stichting Molen Bataaf.

Op 2 juni 2001, exact 200 jaar na het in gebruik nemen van de molen werd de Stichting Molen Bataaf opgericht. De restauratie van de molen werd afgerond in 2010, waarna op 17 mei van dat jaar de molen feestelijk in gebruik genomen werd. 

Bron: Stichting Winterswijkse Molens

Ca.1943
Foto:Ecal
Lees verder