oudwwijk
Digitaal erfgoed

Nijhof

B.W.Nijhof

Misterstraat
Versche Visch
Comstatering: 1905
1911: Nieuwe Haring 6 cent per stuk

G.W.Nijhof (zoon)

Meddosschestraat
Woensdags en donderdags versche visch
Constatering: 1913