oudwwijk
Digitaal erfgoed

Bruggers

Opening Bruggers Sporthuis

06 APRIL 1936,Graafschapbode

Volgens de advertentie in het j.I. Vrijdagnummer heeft Zaterdag de heer Bruggers zijn sporthuis Haitsma, Mulierweg 2—’hoek Prins Hendrikstraat officieel geopend.
We hebben van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt en een kijkje genomen, en we willen er direct aan toevoegen, dat we versteld hebben gestaan van de groote voorraad benoodigdheden voor elke tak van sport.
De beoefening der sport in Winterswijk en ook in de omgeving, neemt een groote vlucht, en we gelooven daarom dat het goed gezien is, dat zich een dergelijke zaak vestigt. Een schat van bloemen bewees het medeleven met deze opening.
We wenschen den heer B., die aan het sporthuis een rijwielzaak heeft verbonden, veel succes.

Lees verder