oudwwijk
Digitaal erfgoed

Kapper de Vries

Willem Adolf Schlichte (1890-1952) geopend 30 oktober 1919 Ratumsestraat 28
Wonende: Ratumsestraat 24

Gebouwd: 1924

1926
1935

W.A.Schlichte, overleden 1952
1952: Sjoerd de Vries
1978: Hobbe de Vries
………: Jeroen de Vries

Lees verder