oudwwijk
Digitaal erfgoed

Bakker Prinsen

Jan Hendrik Prinsen
Geb: 07-03-1866 Winterswijk
Ovl.:12-03-1928 Winterswijk
Echtgenote: 01-08-1890: Hendrika Wilhelmina Nuijs
Geb:08-09-1861 Winterswijk
Ovl:15-03-1946 Winterswijk

13-03-1909 Opening Bakkerij Misterstraat 88-Hoek Gasthuisstraat J.H.Prinsen

Voorheen Misterstraat 95


1909: Misterstraat- hoek Gasthuisstraat

Bakkerij J. H. Prinsen
Aan den hoek van Mister- en Gasthuisstraat op de plek, waar verleden jaar nog een oud krot stond, waaraan de tand des tijds zoo zeer geknaagd had, dat het voor bewoning geheel ongeschikt was verklaard, is thans, een gebouw verrezen, dat getuigenis aflegt van architectonischen smaak en een sieraad onzer plaats, doch vooral van die straat genoemd mag worden. Reeds het uiterlijk van het gebouw imponeert door forschheid, drukt daarop het stempel van een huis, zooals men dit slechts in de groote steden aantreft. Met welbehagen zagen we menigeen het mooie front, den sierlijken gevel beschouwen; en in het bijzonder was een blik gevestigd op de origineele tegelversiering, waarin op aanschouwelijke wijze worden voorgesteld alle bewerkingen, die het koren moet ondergaan, van dat het als zaad onder den grond wordt omgeploegd tot het als brood bij de klanten bezorgd wordt. Ieder, die het huis voorbijging heeft dit met eigen oogen kunnen gadeslaan, zoodat verdere uitwijding overbodig is.
Het werd ons echter ook vergund een blik te slaan in de inwendige inrichting van het gebouw. De winkel, zoo practisch gelegen aan den hoek van beide straten is met smaak ingericht, bekoort door frischheid. De winkelkast is geheel in stijl opgetrokken en op moderne wijze beschilderd, de verlichting voldoet aan de eischen des tijds, evenzoo de gordijnen voor de winkelramen. Van uit den winkel bereikt men eene ruime bergplaats voor brood, waar gelegenheid tot uitwaseming en afkoeling bestaat.
De grootste bezienswaardigheid van het gansche gebouw is verreweg de bakkerij. Dat is een model-inrichting, een benijdenswaardig groot vertrek, dat eerbied afdwingt door zijne flinke, degelijke oven, eene heete-luchtoven, die alle moeilijkheden aan de hier bestaande ovens verbonden met gemak overwint. Waar in andere bakkerijen onder de oven een ruimte is ten einde het deeg te laten rijzen, kan de heer P. die plaats aanwenden om met steenkolen te stoken en daardoor wordt eene warmte verkregen, die zich door den ganschen oven verspreidt en door middel van schuiven ver-
meerderd of getemperd kan worden.
Boven den oven bevinden zich 2 verdiepingen ter plaatsing van de zaken, die gebakken moeten worden en al naar gelang der meerdere of mindere benoodigde hitte een plaats in de eerste of tweede verdieping verkrijgen. Naast de oven bevindt zich eene inrichting, waarin het deeg kan rijzen. Aangezien hiervoor vochtige lucht noodig is, kan die ruimte door middel van stoom vochtig gemaakt worden. De inrichting van den oven stelt den heer P. in staat ten allen tijde te kunnen bakken, welk gemak niet te onderschatten valt. De verdere aanleg der bakkerij is zoodanig verzorgd, dat ten allen tijde gelegenheid bestaat door middel van een motor de verschillende werkzaamheden te verrichten. Voor aanvoer van water is goed gezorgd door het aanbrengen van een perspomp.
Wat voor het dienstpersoneel van veel waarde is, dat is de overvloedige ruimte, en goede toevoer van lucht en licht.
De oven zelve is van siersteenen gebouwd door den ovenbouwer H. J. Esser te Dreumel
Achter de bakkerij is weer eene flinke ruimte, waar het brood in de karren gedaan kan worden en is een aparte gelegenheid tot wasschen en voor de privaten.
Boven bevinden zich ruime zolders en ruime slaapvertrekken en heeft men een eenig, mooi gezicht over het dorp, vooral wanneer men boven op het dak staat.
Stellig mag dit huis eender mooiste punten van het dorp genoemd worden en heeft de architect Post alle eer van zijn ontwerp.

Zonen:
Hendrik Otto Prinsen Bakker
1891-1959 (ovl.in de kerk, Markt 2)


Gerrit-Jan Prinsen Banketbakker- Verzetsheld
1894-1942

Zie ook Oorlogslachtoffers: Gerrit Prinsen


Hendrik Willem Prinsen Banketbakker
1898-1966
Hij woont eerst Misterstraat 102 en vanaf 14-06-1928 in de Misterstraat 88

Aankoop gronden gemeente: 1975-1976

Lees verder

Bakker Piek

Gerrit Willem Piek
Geboren: 27-03-1882 Winterswijk
Getrouwd: 04-05-1904: Geertuida Kotmans (02-08-1883 W’wijk- 05-06-1960 W’wijk)
Overleden: 20-03-1943 Winterswijk

Misterweg 63
1921: Misterweg 49

24-06-1915, Delpher
1929, Delpher
1923
Lees verder

Bakker Mol

Ratumsestraat 21

Hendrik Jan Mol
Geb:01-10-1912 Borculo
Ovl.:21-12-1975
Getr.: 19-02-1938 Winterswijk met Geertje Hendrika Kloosterman
Geb: 01-04-1913 Winterswijk
Ovl.: 18-08-1992

Lees verder

Bakker te Lintum

Wooldstraat 3

Bakker te Lintum woonde Wooldstraat 3
Het huis met de takkenbossen
Martinus Lambertus te Lintum (ge.20-05-1822), getrouwd met Gerritdina Catharina ten Houten (geb.06-01-1833)
Geemigreerd op 01 mei 1866 naar Amerika

Daarna kwam hier in 1867 J.A.Seifer, horlogemaker uit Südlohn.
Daarna in 1916 sigarenmaker Gerrit Jan Minck.

Lees verder

Bakker Drenth

Gosem Drenth
Geb: 18-04-1876 Zuid Wolde
Ovl.: 16-09-1933 Winterswijk
Getrouwd:06-09-1901 Winterswijk met Hendrika Weenink,
Geb.: 22-08-1876 Winterswijk, ovl.: 29-10-1934 – Winterswijk
Zeven kinderen. Zes werden er niet ouder dan 1 jaar.

Weurden 56

30 juli 1926, Tubantia
Lees verder

Bakker Kolstee

Derk Hendrik Kolstee
Geb:26-02-1875 Aalten
Ovl: 14-01-1961 Winterswijk
Getr.: 02-02-1906 Winterswijk met Leida Johanna Klein Poelhuis
Geb:14-02-1880 Winterswijk, ovl.: 23-02-1954 – Winterswijk 

Zonen:
Johannes Bertus Kolstee
Geb: 18-11-1907 Winterswijk
Ovl.:22-10-1966 Winterswijk
Getr.:22-11-1932 Winterswijk met Hendrika Wilhelmina Alberta Oonk,
geb: 25-05-1911 – Winterswijk, ovl: 26-06-2002 Winterswijk

Petrus Kolstee
Geb: 05-05-1913

Petrus Kolstee Geboren:1913
Lees verder

Algemeen Bakkers

1921
Assink, J.-Miste 98
Bekkers, J.W.G.-Meddoschestraat 18
Berenschot, B.J.-Woold 197
Drenth, G.-Weurden 56
Frederiks, J.M.- Waliënschetraat 20
Gossink, F.A.-Ratumschestraat 29
Harmsen, J.H.-Wooldstraat 25
Heersink, J.L.-Miste 77
Helder, J.W.-Meddo 122
Heijerman, W.-Weurden 42
Hoijtink Wed.J.H.H. Geb.Maat v.d.-Meddo 69
Huiskamp, G.W.-Brinkheurne 22
Jansen, F.E.-Spoorstraat 58
Kate ten, J.A.-Misterweg 30
Kimmels, G.J.-Wooldstraat 55
Konings, J.A.-Woold 110
Kolste, D.H.-Henxel 38
Konings, A.G.F.-Misterstraat 45
Maas, J.G.-Huppel7a
Meerdink, W.J.-Meddo 30
Mentink, H.J.-Meddoschestraat 42
Meijer de, J.F.-Wilhelminastraat 8
Nihom, M.-Meddoschestraat 16
Oonk, H.W.-Kotten 73
Piek, G.W.-Misterweg 49
Prinsen, J.H. &Zn.Firma, Misterstraat 88
Ribbink, Chr.-Misterstraat 64
Roerdink, H.-Goudvinkenstraat 51
Roller te, G.J.-Gasthuisstraat 60
Scholtz, H.J. Wed.- Waliënschetraat 2
Schreurs, Joh.-Henxel 56
Selle te, H.J.-Brinkheurne 39a
Stortelers, J,H,-Misterweg 4
Streek, F.H.-Wooldstraat 2
Ubbink, J.H.-Ratumschestraat 53Winterswijkse Bakkers 1925-1930
Rechts achteraan: Bakker Colstee, rechts vooraan Mevr.Colstee
Achterste rij tweede li: Bakker Frederiks
Winterswijkse Bakkers Scheveningen
Winterswijkse bakkers. Plm. 1960
De 1e twee heren links boven zijn het ontvangstcomite, de 4e van links boven is bakker Helder uit meddo, de 5e van links boven is bakker Ansink uit miste, de 8e van links boven is mevrouw Heinen, de 13e van links boven is meneer Froeling, 15e van links boven is mevrouw Froeling, 16e van links boven is mevrouw Vering, 17e van links boven is mevrouw Mol, 16e van rechts boven is meneer Vering, 15e van rechts boven is mevrouw Lammers, 14e van rechts boven is mevrouw Frederiks, 12e van rechts boven is meneer te Boekhorst, 10e van rechts boven is mevrouw Timmer junior, 10e rechts boven is mevrouw te Boekhorst, 6e van rechts boven is bakker Aalbers, 3e van rechts boven is mevrouw Schools, 2e van rechts boven is meneer Timmer senior, 1e van rechts boven is mevrouw Timmer senior, 1e van links onder is meneer Meerdink, 2e van links onder is bakker Heinen, 5e van links onder is mevrouw Helder, 7e van links onder is mevrouw te Winkel, 3e van rechts onder is meneer Timmer Jr.
Lees verder

Bakker Frederiks

Waliënsestraat 20

Bron: W.Peletier

Sinds 1900
Eerst 2 jaar Gasthuisstraat, daarna even Houtladingstraat

Faillisement. Krant 30-10-1930.
Bedrijf kon echter doordraaien en kwam er weer boven op.
26-05-1939,Delpher

Johannes Marinus Frederiks
Geb:15 december 1877 – Dinxperlo
Ovl: 23 december 1976 – Winterswijk
Gehuwd 28 juni 1901, Winterswijkmet Hanna Gesiena ten Damme
geb: 11 april 1878 – Winterswijk, ovl.: 05 juni 1940 – Winterswijk 
(Begonnen bij Bakker Prinsen)

Ovegenomen 1940 zoon:

Albertus Frederiks
Geb:23-12-1911 Winterswijk
Ovl.: 16-03-1986 Winterswijk
Echtgenote: Sieni Kuiper: 28-07-1912 – 05-12-1981

Tot 1974

Lees verder

Bakker Sterenborg

Jonendwarsstraat

Plm. 1960 – 1982
Voorheen zat hier sinds 1914 de Rooms- Katholieke Cooperatieve Bakkerij- en Verbruiksvereeniging “De Ster” .

Lees verder

Bakker Bekkers

Meddosestraat 18

Lubbert Hendrik Bekkers (geboren 1834- overl.1912) begint in 1855 bakkerszaak op de Meddosestraat 18
1864: Getrouwd met Johanna Frederika Hemink (geb.1842-overl.1925)
Zoon: Jan Willem Christiaan Bekkers (1868-1951) trouwde in 1896 met Tonia Nijenhuis
Zoon: Lubbert Hendrik (geboren: 22-07-1899-overl. 27-08-1971)
In 1923 werd op deze lokatie een geheel nieuwe bakkerij-winkel gebouwd. 
Lubbert Hendrik trouwde in 1934 met Dirkje Johanna Stemerdink 
1938: Zoon Jan Willem Christiaan geboren.
Getrouwd in 1967 met Elisabeth van Herpen
In 1968 nam hij de zaak over. 
Op 13 april 1993 kwam een einde aan het tijdperk Bakker Bekkers

Bron:W.Peletier

1923
Bron:W.Peletier
28-09-1902, De Tijd, Delpher
25-04-1923, Delpher
13-07-1939, Delpher
Lees verder