oudwwijk
Digitaal erfgoed

Het Kerspel Winethereswick

‘Wenterswick is minen naem,Thegens de vianden ben ick bequaem’

1680
C.Pronk 1734