oudwwijk
Digitaal erfgoed

Het Kerspel Winethereswik

Vroegste vermelding van Winterswijk Winethereswik – Jaar 1152 – oorkondenboek Gelre

‘Wenterswick is minen naem,Thegens de vianden ben ick bequaem’

1680
C.Pronk 1734