oudwwijk
Digitaal erfgoed

De oude begraafplaats

13 november 1828, Arnh.Courant

Singelweg

31 december 2019

Gedeputeerde Staten van Gelderland, 1827: 
M.i.v. 1 januari 1829 zijn kerkhoven en begraafplaatsen binnen de bebouwde kom verboden, dus ook niet meer in de kerken zelf. 
In Winterswijk werd men tot dan rondom de Jacobskerk en voorheen in de kerk begraven.

Nieuwe begraafplaatsen dienden plm.25 mtr. buiten de bebouwde kom te liggen. 
De omvang diende 5 x groter te zijn, dan de jaarlijks benodigde begraafplaatsen. 
Winterswijk telde plm.6900 inwoners. 
In 1827 werd er in de raadsvergaderingen over gesproken en dit leidde tot de koop van het Poelhuiskamp eigendom van N.S.ten Bengevoord.
Ten Bengevoord wilde de grond wel verkopen tegen negenhondert en tagtig guldens vrij geld de bunder, vermeerderd met vijf en dertig gulden per bunder om de pachters en het mestrecht af te kopen. Als de oogst binnen was, kon de gemeente over de grond beschikken. 
Aldus geschiedde en hadden we een begraafplaats buiten de bebouwde kom. 
Nu de oude begraafplaats aan de singelweg.

Adresboek 1873
Foto: Willem StapelkampIn 1908 (16 november) mocht echter daar ook niet meer begraven worden, onverminderd de verkregen rechten, voor zover het eigen graven betrof. (o.a.1933- Jan Willink)
16 November 1908 werd de nieuwe begraafplaats aan de Waliensestraat opengesteld, ver buiten de bebouwde kom.

Een van de oudste graven, die er te vinden is, is dat van Catharina Walien, die op 26 april 1834 overleed. Ook ligt hier nog een Nederlands Hervormd predikant begraven: Theodorus Paulus Bergsma (geb. 27-4-1835, overl. 1-6-1897).
De laatste begrafenis is kennelijk in 1949 geweest: Wilhelmina Hendrina Milius-Weenink.
De begraafplaats is op 2 maart 1950 gesloten verklaard.
Driekwart van de begraafplaats is inmiddels ontdaan van graftekens en is herschapen ineen fraai plantsoen.

1972
Foto:
Oude Kerkhof
De oude poort. Jaren’60
Foto: B.Godthelp
De nieuwe Poort
Foto: Ab Wamelink
Foto: Willem Stapelkamp
Rechts Gerrit Jan Willink Oprichter Tricotfabriek
Links zijn ouders Hendrik Willink en Coenradina Jacoba van Heek
Foto: Hans Tenbergen
Alg.Handelsblad
Tubantia
Tubantia
Roelvink Bzn, Jan Berend (1)
Geb: 10-05-1780 Bredevoort Ovl: 19-12-1867  Winterswijk
Notaris:1811-1854.
Catharina Becking  (geb.12-06-1792 Winterswijk-ovl:17-12-1860 Winterswijk)
Foto: Hans Tenbergen
Opregte Haarlemse Courant
Opregte Haarlemse Courant
Hendrik Willink
Geb: 26-07-1760 Deventer Ovl: 26-03-1842 Winterswijk
Fabrikant-Burgemeester 1813-1834
Catharina Waliën (geb:30-10-1768 Winterswijk-ovl.26-04-1834 Winterswijk
Foto: Hans Tenbergen
Opregte Haarlemsche Courant
Opregte Haarlemsche Courant
Abraham  Willink                              
Geb: 17-08-1791 Winterswijk  Ovl: 08-12-1863 Winterswijk        
Eerste Text.fabrikant
Christina ten Cate (geb:21-03-1800 Enschede-ovl.02-04-1863 Winterswijk)
Foto: Hans Tenbergen
Opregte Haarlemsche Courant
Opregte Haarlemsche Courant
Familiegraf Burgemeester Veeren
Foto: Hans Tenbergen
Anna Maria Veeren, 1858-1869
Foto: Hans Tenbergen
Familiegraf Burgemeester Veeren
Foto: Hans Tenbergen

Linker steen

Opregte Haarlemsche Courant
Opregte Haarlemsche Courant
Arnhemsche Courant

Rechter steen

Rotterdamsch Nieuwsblad

Kinderen van Fam.Veeren:

1.Johanna Theodora Aurelia Veeren 1847-1923 -76 jaar
2.Pieter Hendrik Arend Veeren 1849-1892 -43 jaar
3.Jacoba Maria Veeren 1850 -1851 – 1,5 jaar
4.Johan Frederik Theodoor 1852-1920 -68 jaar
5.Julius Conraad Veeren 1854-1856 – 2 jaar
6.Hendrik Jacob Veeren 1855 -1892 -37 jaar -Familie-graf
7.Anna Maria Veeren 1858-1869 -11 jaar- Familie-graf
8.NN-dood geboren zoontje 1860 – 0 jaar
9.Frederik Ernst Leopold Veeren 1862-1908 -46 jaar -Familie-graf

10.Cornelia Jacoba Suzanna Veeren 1865-1866 – 4 mnd. -Familie-graf
11.Catharina Wilhelmina Frederika Johanna Veeren 1867- 1924 -57 jaar


Bijzonder graf

Sabina Wilhelmina Temminck, 49 jaar
Echtgenote (5 mei 1869) van Hendrik Kramer
Aangifte: 23 januari 1886
Jan Willink (‘Spoor-Jan’)
Geb:30-10-1831Winterswijk Ovl:20-01-1896 Winterswijk
Oprichter Batavier-‘Spoor-Jan’  
Judith Paschen (geb:29-10-1834 Vreden-ovl:06-03-1908)
Foto: Hans Tenbergen
Tubantia
Tubantia
Tubantia
Familie graf kinderen C.P.ten Houten (1801-1870) en Johanna Pieternella van Dijk (1813-1898)
Foto: Hans Tenbergen

Engeline Geertruida ten Houten (1836-1841)

Opregte Haarlemsche courant
Opregte Haarlemsche courant
Opregte Haarlemsche courant
Opregte Haarlemsche courant
Opregte Haarlemsche courant
Herman Jacob Roelvink
Geb:13-03-1820 Aalten Ovl.21-03-1869 Winterswijk
Medicine doctor
Gesiena Helena Leonarda Roelvink (geb.24-11-1823 Winterswijk-ovl.06-05-1905 Winterswijk)
en hun dochter
  Maria Catharina Theodora Roelvink (1847-1859)
Foto: Hans Tenbergen
Opregte Haarlemsche Courant
Nieuws v.d.Dag
Opregte Haarlemsche Courant
Boudewijn Robbert Aitton
Geb: 01-02-1823 Aalten Ovl.27-09-1891 Winterswijk
Predikant 1851-1887
Rotterdamsch Nieuwsblad
Pieter Beukenhorst (4)
Geb:17-12-1853 Winterswijk Ovl.09-03-1905 Borken
Oprichter 1872 (met zijn vader) Koffie-en theehandel “A.Beukenhorst & Zoon
Classina Bernarda Meijerink (geb:15-04-1857 Winterswijk-ovl.29-09-1925 Winterswijk)
Foto: Hans Tenbergen
Arnhemsche Courant

Familiegraf Paschen

Links

Willem Paschen (1)
Geb.07-12-1764 Enschede Ovl.23-01-1842 Winterswijk
Vrederechter- Eerste maire van Winterswijk

Opregte Haarlemsche Courant

Gerrit Paschen (zoon)
Geb: 1791 Ovl.1853

Opregte Haarlemsche Courant

Rechts

Herman Hendrik Paschen (zoon)
Geb.20-04-1813 Winterswijk Ovl.22-11-1880 Winterswijk

Maria Gertruid Willink (echtgenote Herman Hendrik)
Geb:02-05-1824 Winterswijk Ovl.22-02-1875 Winterswijk

Onderaan

Christine Paschen (dochter Herman en Maria)
Geb:22-03-1848 Winterswijk Ovl.11-02-1916 Winterswijk

2020
Foto: Jacob Doornheim