oudwwijk
Digitaal erfgoed

Zonnebrinkkerk

De Zonnebrinkkerk

In 1841 werd de Christelijk Afgescheiden Gemeente gesticht.
Er werd een stuk grond gekocht van een zeker Slats aan de Zonnebrink voor f 235,–
Er werd een kerk opgebouwd welke in 1844 in gebruik is genomen.
In hetzelfde jaar werd waarschijnlijk ook de pastorie gebouwd.
In 1873 werd een orgel gekocht.
Op 5 augustus 1892 gingen de Christelijk Gereformeerde Gemeente samen met de Nederduits Gereformeerde Kerk en ontstond de Gereformeerde Kerk gemeenschap.

In 1905 werd besloten om tot de bouw van de nieuwe kerk over te gaan en dat gebeurde op de oude grond. 
Ook de pastorie, eigendom van Dominee Franssen, die in 1899 afscheid van de gemeente had genomen werd aangekocht voor f 3602,–
Op 30 november 1906 werd de kerk in gebruik genomen. In de periode 1920- 1930 nam het aantal gemeenteleden flink toe en werd besloten een galerij boven de hoofdingang aan te brengen. 
Ook in 1949 werd er verbouwd. 
In 1954 werd het compex Fides et Concordia (Geloof en Eendracht)  aangekocht aan de Stationstraat. 
Ook hier konden nu kerkdiensten gehouden worden. 
Aangezien de naam voor het bijbehorende horecabedrijf niet geheel passend was, werd dit gedeelte Victoria genoemd.
In 1978 werd Fides weer verkocht. 

In 1981 volgde een grondige restauratie van de kerk aan de Zonnebrink en de bouw van het kerkelijk centrum, die op 22 oktober 1981 werd geopend. 
De hoofdingang werd hierbij naar de zijkant verplaatst.
In 1981 werd tevens het orgel vervangen.


Ca.1910
Foto: Ecal
1971
Foto: André van Dijk Veenendaal – Reliwiki

Lees verder