oudwwijk
Digitaal erfgoed

Parochiehuis

Jeugdkerkstraat

Gebouwd 1935-1936
Geopend 25 april 1937