oudwwijk
Digitaal erfgoed

Zuivelfabriek

1939: Plannen nieuwbouw Arriesveld.
1941: Ledenvergadering: 29 April besluit tot nieuwbouw:130 voor 31 tegen
1943: 5 april in werking.

1951: 12 april: De eerste kaas
1969: 18 december: Coöperatieve Centrale Kaasfabriek (CCK) over gegaan in Coberco
1970: 04 januari: Winterswijkse Coöperatieve Zuivelfabriek (WCZ) over gegaan in Coberco
1979: 22 december: Laatste bussenmelk

Directeur: H.Stienstra (1927-1948)
Directeur: J.Klaversma (1949-1972)
Ridder in de Orde van Oranje Nassau 1972
Directeur: Jelte Kolhoff (1972-1992)
Directeur: Ad Arrentsen (1992-

Lees verder