oudwwijk
Digitaal erfgoed

Algemeen Steen-Pannenfabrieken

1867:
Pannenfabrijken :5
Aantal werklieden: 38
5 waarvan 4 tevens steenfabriek

Steenbakkerijen: 10
Aantal werklieden: 72
10 waarvan 4 tevens Pannenbakkerijen