oudwwijk
Digitaal erfgoed

Eerste Coop.Exportslachterij

Een coöperatieve exportslachterij.

10-02-1900
Eene belangrijke zaak voor een groot gedeelte van de graafschap Zutphen, de oprichting van de Eerste Nederlandsche coöperatieve exportportslachterij, is thans vrijwel verzekerd.
Reeds 1740 aandeelhouders met een kapitaal van f 37.000 hebben zich in verschillende gemeenten om Winterswijk voorloopig verbonden, terwijl de aanvraag om inlichtingen uit eenige gemeenten waar nog geen lezingen zijn gehouden, het uitzicht opent dat spoedig het getal van 2000 aandeelhouders met f 50.000 kapitaal zal zijn bereikt.
Voor de veehouders belooft deze inrichting van zeer groot belang te worden, daar de fabriek te Winterswijk geheel naar den eisch des tijds zal worden ingericht.

Secretaris 1900: J.Stienstra (tot 1904)
Voorzitter 1900: H.Roosen

Directeur: J.F.BIerman (eervol ontslag 15-02-1902)
Directeur: G.J.J.Weijers (ontslag genomen 01-10-1904)

Bron: Delpher.nl
Bron: Delpher.nl
Bron: Delpher.nl
19-10-1904
Bron: Delpher.nl
13-12-1904
Bron: Delpher.nl
Bron: Delpher.nl

Bij faillissement gekocht door Gebr. Zwanenberg te Osch.